Изследователи и археолози потвърждават, че колобрите са намирали най-доброто място за построяване на дома и селището. Смята се, че там, където живеели българите, мястото е свещено, а водата – лековита. Те са вярвали в очистителната сила на водата и огъня, за което говорят и техните ритуали, елементи от които са останали и до наши дни - гонене на зли сили, прочистване на пространството, освещаване на ново място и на ново начало други..
Те са владеели до съвършенство знанието за трите системи: Небе, Човек, Земя и съответно тяхната Небесна, Земна и Човешка енергия – Ци. Те са имали познанието как да живеят, използвайки взаимодействието между петте елемента - дърво, огън, земя, метал, вода.

ИДзин - Книга на промените.
Някои изследователи доказват, че Лао Дзъ имал връзка с древните българи, населявали земите, разположени в днешна Уйгурска провинция в северозападен Китай. Там сега се намира град Ханлин – градът на осемте триграми, построен едно към едно по Ба гуа /осемте посоки/. Лао Дзъ носел и българското име Бо-ян /Боян/, блаженство от сливането на енергиите Ин и Ян, което е своеобразна духовна титла. Освен това в стари гравюри той често е изобразяван с шамански жезъл в ръка направен от конска опашка. Конската опашка при древните българи била свещен символ. Лао Дзъ е живял и в Хималаите и по точно в Шамбала, счита се, че там са се обучавали и други висши духовни учители на човечеството.

ИДзин е най-съвършената предсказателна система, „Библията” на изтока, показваща пътя на промените, пътя на съвършенството. Канона.


Календарът на нашите прародители е най-древната и най-съвършената календарна система, признат е от ЮНЕСКО. Учени са пресметнали, че той ще даде отклонение от един ден за около 88000 години, в сравнение с Григорианския, който ще даде такова отклонение за около 3300 години. В Календара се съдържат Фън Шуй елементи: квадратът Ло шу с цифрите, осемте триграми, 12 съзвездия оприличени като животни и други. Той отчита движението на Юпитер около Слънцето, с която информация се работи при Фън Шуй анализа.
Българското начало на системата ИДзин и на така наречения китайски календар е доказателство, че Фън Шуй е знание с българско начало и български корени. „Знанието” към момента се нарича с китайско име, но надявам се скоро да открием неговото „изгубено” българско име.Сега ни предстои съпоставянето и анализа на наличните, китайски символи и знаци с българските символи и знаци. На разположение са ни сакрални знания закодирани в нашите обреди, песни, танци, приказки, поговорки, гатанки. Векове наред ние сме пазители и преносители на древни традиции и суеверия, някои от тях използваме и до наши дни, но дълбоко съотнасящи се към сегментите на Фън Шуй.
Имаме неопровержими доказателства за прилагането на Фън Шуй в строителството - Ян работа /мъжка/, в текстила - Ин работа /женска/, в археологията, в старите занаяти и техните производни, представящи петте елемента на Фън Шуй – дърво /дърводелство/, огън /тъкачество/, земя /грънчарство/, метал /ковачество/, вода /необходима енергия за работата на останалите елементи/.
Строителството на българите.
В т.н. древни български хроники „Джагфар Тарихъ”, които имат дълга и трагична съдба, се пише, че древните българи са били забележителни градостроители. Едно от големите доказателства за това е откриването в Източен Урал на древнобългарския град Аркаим.

Анализът на неговото разположение и структура буди оживени дискусии, възхищение и преклонение пред строителното величие на българина, пренесено по-късно в земите на днешна България. Искам да обърна особено внимание на пръстеновидното композиране на сградите, в три реда пръстени ,вписани един в друг, опасани със защитни стени и на това, че моделът на град Ханлин, за който споменах по-горе,е идентичен с тази наша древна строителна организация на сградите.и тук има пресичане на строителните пръстени в посока център - периферия. Този древен град е изцяло построен и съобразен с принципите на Ин и Ян за хармония и равновесие, както и град Ханлин. Важно е да отбележим, че китайският град е построен преди около 800 г., а Аркаим много преди това.
Що се отнася до свободното място в центъра на град Аркаим, това е важно и основно правило в „знанието”, с което работя и изучавам при жилищните помещения. Центърът в тях трябва да е свободен, необременен от мебели, вещи и стени. Там става плавното преливане на енергиите Ин и Ян, с което се хармонизира атмосферата на дома. Там е мястото на змията, която не бива да бъде обезпокоявана и настъпена, защото от пазител на семейното гнездо може да се превърне в негов враг.
Според Фън Шуй анализите посоката за ориентация на къща е добра и силна .. Имаме изцяло земна линия, носеща на къщата закрила и срастване към земята, върху която тя е построена - най-силната и стабилна линия във Фън Шуй. Такава къща е естествено вписана в пространството Говоря основно за дом, но принципите на Фън Шуй се отнасят за всяко пространство и живо същество.
Нека да добавя и писаното в хрониките на византийския автор Захари Ритор - „Отвъд Каспийските врати са бургарите със свой език, народ езически и варварски; те имат и градове.
Българите са имали и високи математически познания, които са ползвали при строителството на своите домове, дворци, църкви и крепости. Те са били наясно с пропорции, сечения и архитектурни модули. Анализ на сгради, проведен чрез подробно изследване на техните планове и фасади, показва пропорции базирани на т.н. „златно сечение” или числото на Фибуначи Фи. Сечение изразява отношение, при което по-дългата страна е равна на 1,618 умножено по по-късата страна.

Числото Фи е ползвано при строителството на „Златната църква” в Преслав, на голямата базилика в Плиска, на параклисът в Мадарската крепост.
Някои изследователи твърдят, че в Слънчевата система всичко е свързано с това число и че почти всички пропорции в природата се равняват именно на това число. Пропорцията е известна като божествена пропорция.
Искам да уточня, че италианският математик Фибоначи от Пиза публикува за първи път сечението през 1202 г. ХІІІ в., а строителството на параклиса в Мадарската крепост е направено през VІІ в., също и базиликите в Плиска и Преслав са построени по- рано. Твърди, че той е научил за сечението и за реда на числата при пътуването си на Изток, а редът е бил наречен на неговото име, защото той го е публикувал. Аз бих нарекла това число „числото на българите - Ба”. Ако наистина в Слънчевата система всичко е свързано с числото Фи, то е ясно, че българите са имали знанието и просветлението да отразяват небесните състояния тук на земята, както се казва „каквото е горе, това е и долу”, „каквото е на небето, това е на земята”. Поредното доказателство за приемащата земя –Ин и отдаващото небе – Ян.В по късен етап при изграждането на сградите българите са ползвали и чисти аритметични съотношения – 1:2, 2:3, особено в периода на Х до ХІV в.

Архитектурата и уредбата на балканската къща.
Типът на сградите и строителните техники при изграждането на къщите до голяма степен зависи от местните материали и климатичните особености, социалното ниво и икономически подем на региона. Тази разделност на къщите се забелязва в архитектурата на старите български селища.

Балканската къща е характерна за територията на селищата около Габрово, Трявна, Дряново и отчасти Елена. За балканския район основните строителни материали са дърво и камък ,подобни за Фън Шуй елементи – дърво и земя. Именно материалите са една от причините балканската къща да не се разпространи в другите части на страната. Тя си остава различната и уникална къща. Най-старите къщи са били изградени на един жилищен етаж с едно или повече помещения. Там, където терена е много наклонен, в приземието се получава вкопано помещение за животните. Връзка между двата етажа няма. В стаите на етажа се влиза направо от терена.
По-късно забогателите търговци и занаятчии поръчват на майсторите да строят красиви двуетажни къщи, някои от които и до днес са запазени, но забележете – пак липсва вътрешна връзка между двата етажа. Външната архитектура на тези къщи е характерна с каменните приземия, с бяло измазаните фасади и еркерите на етажа, с широките стрехи и покрива с каменни плочи, с широкия отворен или затворен чардак /пруст/. Квадратният или правоъгълен план на къщата е разделен кръстовидно на четири части с представяне на духовната и на материалната линии. Материалната линия е по-дълга при правоъгълните къщи.

Части на къщата
- Широк пруст. До него води права, неподвижна дървена стълба, откъм страната на която е и стаята с прозорци. Стълбата, стената с прозорците и прустът образуват характерната фасада на балканската къща. Към това се прибавя и характерният покрив с каменни плочи, както и винаги добре избелените стени с вар. В един от ъглите на пруста се намира дървена или каменна мивка. Прустът може да бъде и затворен, който се превръща в помещение за посрещане на гости.

- От пруста се влиза във второто помещение с огнището, наречен къщи. По-късно се строят двуогнищни къщи с повече стаи. Огнището е винаги в един от ъглите и е с извит навес, засводен със слабо извита дъга. Помещението се осветява с прозорец на една от външните стени. На цялата вътрешна стена срещу огнището е водникът с клинове и полици за медни котли, керамични дървени съдове. Там са поставени раклите за брашно. Къщи е мястото за приготвяне на храната, за хранене и за общуване на семейството.
- От помещението къщи се влиза в стая - соба, която се отоплява със зидана печка, запалва се откъм огнището. Стаята се осветява през един или два прозореца на двете външни стени и се ползва за спане.
Четвъртото помещение е т.н. одая. Малка стая, която се ползва за спане и или за килер. Там се влиза от пруста или от помещението къщи. Одаята е обикновено с един прозорец.
Жилищните помещения са винаги с тавани от дъски, наковани под гредореда, и с подове от кал. Комините са от каменни плочи и имат отвори на всички страни Спокойствието и хармонията в уредбата на балканската къща са немислими без красивите дърворезби, тавани, дулапи, ракли и без усета на българката да създава красиви тъкани изделия съответно елементи дърво и огън.
Фън Шуй в архитектурата и уредбата на балканската къща.
- Форма на балканската къщата – елемент дърво или земя и покрив земя
Правилна форма – квадрат или правоъгълник. Сграда с наличие на всички сектори. При нея няма излишък или липса на зони. Най-добрата и идеална форма за сграда, съответства на елемент земя или дърво. Прустът е едно красиво и приветливо помещение, вписващо се идеално във формата на къщата. Стълбите водещи към него са здрави, стабилни и защитени. Прустът е първото помещение, в което влиза гостът или собственикът на дома. Това е важното място за прехода между външната среда и тази на дома. Той е широк, предразполагащ и приветлив, а често е и място за приемане на гостите.

Красив четирискатен покрив, особено добре стоящ при правоъгълните къщи, които имат малко по-добро Фън Шуй знание, ако трябва да бъдем съвсем точни. Той е направен от диагонално подредени плочи с достатъчно широка стряха, която много добре защитава аурата на къщата.

Елементи на балканската къща
Приближавайки една балканска къща на пръв поглед се забелязват покривът от плочи – елемент земя; снежнобелите стени – елемент метал; дървените прозорци и врати идеално открояващи се на стените и формата на сградата – елемент дърво. Подредени по хронология дърво-огън- земя-метал-вода. Допълващите елементи в този хронолигичен ред са: огън – изразен с червените мушката и дворното огнище и вода – чешмата в двора или герана.. Градежът на чешми и на огнища е голям майсторлък и свещено дело. Чешмата е съществен елемент от бита и фолклора на българина. Чешмата строена от Кольо Фичето в Соколски манастир е Фън Шуй шедьовър, представляващ осмостен с осемте Фън Шуй посоки и осем чучура.

Външната страна на къщата е Ян енергията - структурата, скелета, светлата страна, огрявана първа от светлината. Мястото на мъжа и основните негови дела са извън дома, на полето, в гората, в строителството. Гореизложеното доказва съществуването на острата, ъглова янска линия, проявена чрез острия ъгъл на дърво-земя-метал.
Вътре в къщата е Ин територия. Мястото на жената. Там тя приготвя храната, изработва дрехи и тъкани, отглежда децата Основен елемент тук е огнището и приготвянето на храната, също и работата на домашен стан – елемент огън; подовете от кал /преди появата на дървените подове при богатите къщи/, керамика за бита –елемент земя; тавани, мебели и съдове – елемент дърво.

Подредени по хронология основните елементи вътре в къщата - дърво–огън–земя-метал–вода, получаваме мека инска линия -дъга. Двата допълващи елемента тук са метал и вода. Водата е внесена и съхранена в съдове само в количество необходимо за деня. Нейната сила и мощ като стихия е намалена и затворена в съдове. Металът присъства чрез накитите, менците и стените. Част от стените са покрити с дървени шкафове или полици така, че той остава вторичен елемент вътре в къщата.
Земята като основен Фън Шуй елемент присъства в достатъчно количество в балканската къща вътре и вън. Оградата и входната порта са изградени според Фън Шуй знанието за хармония и защита. Те, както и отдалечеността на съседните къщи, са пример за наличие на пълна защита на аурата на къщата от т.н.отровни стрели идващи от съседни обекти и хора.

Лицевата страна на къщата е разположена на юг, изток или по-рядко югоизток. Входът към тарпазана е съответно изток или запад, или юг. Мястото на жар-птицата феникс е винаги свободно и чисто. Това е мястото пред вратата на къщата, нейното лице. Гърбът на къщата е защитен от здрава каменна стена без прозорци и се намира на север, там къдете е „костенурката” с нейната символика за защита

Разпределение на помещенията
Разпределението на помещенията в балканската къща е хармонично, спокойно, практично и правилно. То обхваща възможните сфери за присъствие и общуване на човека. Заслужава внимание от гледна точка на Фън Шуй анализа. Помещенията са четири съотнесени към четирите основни посоки на света – тарпазан, място за социално общуване; къщи – огнището, храната, семейно общуване; соби – сън, почивка, лично пространство; одая – допълнително място, място за нещо непланирано, но очаквано.

Заключение
Фън Шуй знанието за разпределение и уредба на дома е съществуващо и живо, приложено по естествен път в къщата на балканжията.Тя е идеална хармония на елементи, уравновесени по количество и съдържание. Хората от този район задължително посаждат в двора си ябълка и дюля, липа, орех и черница. По стълбите, тарпазаните и около чешмите отглеждат здравец, мушкато и индрише. Босилекът и чесънът често могат да се видят закичени по гредите и таваните.
Характерните черги и килими, възглавниците и красивите бродерии на балканския костюм са съхранили символика и сакралност предадена от поколения. Всичко това внася допълнителен колорит в къщата и носи силен защитен елемент.

И накрая - нека се опитаме да си припомним ориентацията на нашите домове и преобладаващите елементи в тях, многото липсващи и излишни зони и ненужно направените фасадни и покриви!

Преглеждания: 4805

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Коментар от Мария на Февруари 4, 2017 в 9:31pm

Г-жо Матеева. Моля да ми позволите да публикувам тази статия в Открит университет по Природни и Вселенски знания във Фейсбук. Аз съм ръководител и също главен редактор на вестник Сияние www.novosianie.com за което предварително Ви благодаря.Ако проявите интерес и имате акаунт във фейсбук може да разгледате страницата, тя е със същото име.  В нея се пускат материали свързани с факти  в историята, археологията  на България, знания за Вселената и Космоса.

Коментар от Найден Господинов на Юли 30, 2016 в 10:23am
Страхотна статия
Госпожо Матеева, би ми било страшно интересно да науча откъде сте събрали тези информация и знания? Бухте ли споделили източници - книги, статии ...
Това е моят мейл naiden_g@mail.bg
Благодаря ви предварително
Web Analytics