Романът „Великата княгиня Елена – Олга” отразява действителни исторически събития и хвърля светлина

върху българо – руското сътрудничество и конфликти в епохата на българските царе Симеон и Петър и на руските князе Олег, Игор и Светослав.


Този исторически роман представлява художествено изследване върху българския произход на руската велика княгиня Елена – Олга, седнала на трона на Киевска Рус по волята на провидението. С умело повестование авторът описва мъката и сладостта на всевластието, тревогите на младата вдовица, надеждите и грижите на майката, ожесточението на безпощадната владетелка, вживяла се в
ролята си на покръстителка


Женската й участ да живее далече от родители и Родина се свързва.с културно – историческата й мисия. Княгинята върви след съдбата си, поема и носи своя тежък кръст, закалява старобългарския си характер, подхранва надежди, изпитва радост и разочерование


Интересният сюжет позволява на автора да изследва, оповестява и свързва личната съдба на своята героиня с държавните и обществените проблеми на средновековна България и Киевска Рус. Представена е една широка панорама на епохата, едно пъстро платно на междудържавни и междулични отношения и така се внася повече светлина в многовековната камара обскура на българо – руските връзки, конфликти и взаимоотношения

Преглеждания: 150

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics