Д-р Ангел Каяджиев е роден на 22 май 1964 година в София. През 1990 година завършва медицина във ВМИ (дн. Медицински университет) – Пловдив.

През 1991 година специализира Ирисова диагностика в чужбина при професор доктор на медицинските науки Велхавер – председател на Международната асоциация на иридолозите, и при професор доктор на медицинските науки Макарчук – заместник-председател на Европейската асоциация на иридолозите; през 1992 година специализира традиционна китайска медицина в Латвийската медицинска академия при професор доктор на медицинските науки Николаев, почетен професор на Тянзинския университет по традиционна китайска медицина, заместник-председател на ICMART; през 1993-1995 година специализира хомеопатия към Кралския Лондонски колеж по класическа хомеопатия и работи като преподавател по ирисова диагностика към Висшата школа по методи и техники в комплементарната медицина към Техническия университет - Пловдив; през 1995 година минава основен курс по обща медицина към програмата ФАР; през 1995 година - Су Джок Акупунктура с преподавател професор Пак – Южна Корея, основател на метода; през 1995 година – черепна акупунктура по методиката на Ямамото с преподавател д-р Валбург Марич Йолер – президент на Германското дружество по акупунктура; през 1996 година – курс по тибетска медицина с преподавател д-р Пасанг – Тибет; през 1997 година - курс по китайска медицина – диетология и фитотерапия, при професор У Вей Син; през 1996-1998 година – хомеопатия към Центъра за обучение и развитие на хомеопатията в Париж – Франция; през 1998 година – обучение и диплом от Австрийския лекарски съюз по хомеопатия при доктор на медицинските науки Валтер Глюк; през1999 година – курс по акушерство и гинекология в традиционната китайска медицина с преподавател професор Ю от Шанхайския медицински университет; през 2000 година – семинар по корейска акупунктура на ръката (Korio Sooji Chim) при д-р Тае Ву Ю; през 2002 година – курс по изкуствотерапия, организиран от Съюза на учените – България, съвместно с Лайденския университет – Холандия, и екип лекари от пловдивския Медицински университет; през 2002 година – семинар по Ритрит по Крия йога с преподавател Шибендо Лахари – Индия; през 2004 година – семинар по акупунктурна терапия на вредни привички – булемия, затлъстяване, алкохолизъм, наркомания, с преподавател д-р Оскар Масталиер – Германия; през 2004 година – семинар по цветотерапия – Bioptron; през 2004 година – семинар по хомеосиниатрия с преподавател д-р Клаус Кюстеман; през 2006 година – семинар по приложна кинезиология в Москва; през 2007 година – курс интродукция в невралната терапия; през 2009 година – неврална терапия в общомедицинската практика; през 2009 година – семинар по Суд ракша Крия йога – антистрес; през 2009 година – Дув Мурти йога.

Участие в международни конгреси: 1994 година – Първи балтийски конгрес по акупунктура и алтернативна медицина; 1995 година – Втори балтийски конгрес; 1995 година – Световен симпозиум и Втори български конгрес по акупунктура – София; 1995 година – Световен симпозиум в Истанбул – Турция. Световна федерация на акупунктурните асоциации; 1996 година – Международен семинар „Екология и здраве” – Велико Търново; 1996 година – Международен симпозиум по дерматология – София; 1996 година – Трети балтийски конгрес по акупунктура и алтернативна медицина; 1997 година – ICMART 97. Седми интернационален медицински симпозиум по акупунктура в Никозия – Кипър; 1997 година – Първи блкански конгрес за стоматолози, млади лекари и студенти; 1998 година – Пети балтийски конгрес: Акупунктура в модерната медицинска наука; 2000 година – Девети световен конгрес по акупунктура във Виена; 2001 година – Пети балкански конгрес за стоматолози, млади лекари и студенти; 2004 година – Десети балтийски конгрес по акупунктура в Рига; 2004 година – Шестнадесети национален конгрес по акупунктура в Румъния; 2005 година – ICMART 05 в Прага – Чехия; 2006 година – Втори интернационален конгрес по акупунктура в Барселона – Испания; 2005 година – Втори балкански конгрес по история на медицината – Варна; 2005 година – Петнадесета медицинска есперанто конференция – Пловдив; 2006 година Осемнадесети конгрес по акупунктура и Втори конгрес по интегративна медицина в Търговище – Румъния; 2006 година – Международен конгрес „Рефлексотерапия и мануална терапия в ХХІ век”; 2006 година – Пета интернационална конференция на PEFOTS във Вилнюс – Литва; 2007 година година – Четвърти национален конгрес по акупунктура с международно участие в София; 2008 година – Конгрес по акупунктура, хомеопатия и интегративна медицина в Пиатра Нейм – Румъния; 2009 година – ICMART 09 – Интернационален конгрес по медицинска акупунктура в Солун – Гърция; 2009 година – Международен форум по неврална терапия във Виена – Австрия.

Д-р Ангел Каяджиев е

Почетен член на Румънската асоциация по акупунктура.

Членува в следните международни асоциации: Международна асоциация на иридолозите; Асоциация по акупунктура и нетрадиционна медицина към Латвийската медицинска академия; Международна асоциация по Су Джок акупунктура; Съюз на учените в България – секция на младите учени.

Публикации: Има над 220 публикации в периодичния печат; 20 научни публикации в САЩ, Япония, Южна Корея, Бразилия, Сингапур, Русия, Латвия, Кипър, Турция, Чехия, Румъния, Испания и др.

Книги: „Монография по ирисова диагностика”; „Атлас по ирисова диагностика” – първа, втора и трета част; „Атлас по медицинска астрология” – първа част; „Лечение с лекарствата на Изтока” – първа и втора част; „Йога на пръстите” – първа част; „Учебник и практическо ръковоство по аурикулотерапия” – първа и втора част; „Невротерапия – избрани глави” – първа част.

....................................................................................................................................................

УШНА РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ

АУРИКУЛОТЕРАПИЯ

Ухото – сензорен орган, който позволява на човека да чува и осъществява контакт между външната и вътрешната среда на организма; още от древността е използвано и за лечебни цели.

Чрез външната част на ухото (ушната мида) може да се въздейства на физическото, емоционалното и духовното развитие. Ушната мида не се ограничава в рамките на звукопроизвеждащ апарат, а е специфична кожно-рецептивна област със своеобразна рефлексогенна територия, която влиза в контакт с всички вътрешни органи и системи на човешкия организъм.

Аурикулотерапията – сензация на ХХ век в официалната медицина, като топография на човешкото тяло върху ухото, предизвиква бум през 50-те години на миналия век.

През 1956 г. лионският лекар П. Ножие публикува в Европа първата топографска карта на точките и зоните в областта на ушната мида, които са проекция на определени части на тялото и на вътрешните органи. Картината на разположението на тези точки и зони напомня на човешкия ембрион. Така започва интензивно изучаване на ухо-иглотерапията в целия свят. По-късно това направление на акупунктурата се обособи в отделен клон, наречен аурикулотерапия.

50 години от световния бум и разцвет в България остро се чувства липсата на литература и учебници на български език по тази тема.

Учебникът и практическото ръководство се явяват като пръв, единствен и фундаментален труд в тази област. Той е плод на почти 15-годишен труд в областта на китайската медицина и акупунктурата, на разговори с най-изтъкнатите световни лекари в тази област, с които повече от 10 години се срещаме на международни форуми по акупунктура и китайска медицина.

За пръв път точно и конкретно е проследен пътят на лечението чрез ушите от прабългарите до наши дни, което е световен принос и е пропуснато в международната литература, тъй като досега няма публикации по въпроса.

Много подробно и задълбочено е дадена инервацията на ушната мида от различни автори, а също и за пръв път се публикуват варианти на основните анатомични елементи на ухото, което е от съществено значение за намирането на акупунктурните точки.

В книгата са дадени основните школи по аурикулотерапия, а също и схемата на сърцето върху ушната мида, мозъка и белия дроб, които отделно могат да се използват при лечение на заболявания на сърцето, белия дроб и мозъка, като в част от случаите оперативното лечение може да се замени с консервативно.

Книгата е богато илюстрирана с над 160 илюстрации, описани са начините за лечение на повече от 108 заболявания, упоменати са точките за лечение на затлъстяването и тютюнопушенето – бичовете в съвременния свят.

В отделна глава е обособен масажът на ушната раковина, една профилактика, която може да подобри здравето на всеки човек и се научава за не повече от 15 минути.

В книгата е добре застъпена и диагностиката по ухото:

1. Диагностика по външния вид на ушната мида,

2. Аурикулодиагностиката на Кендаров,

3. Електропунктурна диагностика по Партнов, а също и експерименталното доказване на аурикулодиагностиката и терапията върху зайци и кучета със съответните акупунктурни схеми на заешко и кучешко ухо.

В книгата са описани над 20 начина за въздействие върху акупунктурните точки, освен стандартно известните игли, лазер и магнити, още лечение със семена, цветотерапия, мезотерапия, апитерапия и много други.

В края на книгата са дадени и 8 доклада от международни конгреси по темата.

Материалът в учебника е подреден така, че веднага след неговото усвояване може да се пристъпи към практическо прилагане на метода, като се гледат схемите на заготовките в книгата.

Д-р Ангел Каяджиев

.................................................................................................................................................

ЛЕЧЕНИЕ С ЛЕКАРСТВАТА НА ИЗТОКА

Има 15 рецепти за лечение на анорексия и дисперсия, анемия, неоперабилен рак, рак на стомаха и червата, рак на черния дроб, матката и дебелото черво, заболявания на белите дробове – грип, бронхиална асма, пневмония и туберкулоза, тежка форма на енцефалит тип В, левкемия (рак на кръвта), фитотерапия след лъчелечение и облъчване; за предпазване от спонтанен аборт и повишаване на защитните сили на организма; всички болести на мъжа и жената, свързани със слабост, изтощение, болки в краката и костите, треска; засилване на потентността и основната енергия на организма. „Юан-ци” – забавя стареенето и удължава живота.

И още - споменава за лечение на холера, чума и петнист тиф, ревматизъм, камъни в бъбреците и пикочния мехур, кариес и укрепване на венците, рахит, язва на стомаха и дванадесетопръстника, заушка, заболявания на кожата, синузит, неутрализиране на марихуаната, подобряване паметта поради склеродермия, замъглено зрение, звън в ушите, малария, простатит.

В книгата са описани най-подробно лечебните свойства и легенди за бялата и черната черница, джинджифила и лисицата – с какво могат да се заменят, на кои органи вредят и как да се премахне това вредно въздействие.

Дадени са 27 точни рецепти и още 60 други съвети за лекуване на:

1. Импотентност

2. Диабет

3. Диабет, съчетан с камъни в жлъчката

4. Диабет, съчетан с хроничен бронхит и бронхиална астма (за да се избегнат глюкокортикоизите

5. Детски диабет – рецепта на баба Ванга

6. Рецепта за лекуване на заболявания на очите, носа, зъбите и сърцето, причинени от вятър

7. Диария

8. Анорекция

9. Астма

10. Артрит

11. Кашлица

12. Гастрит

13. Стоматит

14. Болки в корема

15. Безсъние

16. Запек

17. Повръщане

18. Високо кръвно

19. Невродермит и екземи

20. За премахване на слуз и влага

21. При простуда и грип

22. Прилошаване при пътуване (морска болест)

23. Нервен стомах

24. Страх за бъдещето и нервност

25. Паркинсонова болест (начална форма)

26. Гингивит

27. Пиорея (гнойно възпаление на венците)

28. За възстановяване от бронхопневмония – по Ванга

29. За лекуване на епилепсия

30 При разшипрени вени и флебит

31. За лекуване на дерматит, краста и форунколи

32. Туберкулоза, астма и задух

33. Проказа

34.Разнасяне на тумори и отоци

35. Чума

Д-р Ангел Каяджиев

Преглеждания: 1324

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics