Многоуважаеми господин Забунов! Позволете ни да Ви поздравим с Вашия юбилей. Вашето име се знае от всеки родолюбив българин в Република Молдова като име на основател и безсменен ръководител на една от първите обществени организации на българите в нашата република. Дейността на оглавявана от Вас организация от самото начало е поддържала стремежа на нашите сънародници за най-различни контакти с днешната България. Ученици, студенти, учители, учени, творчески дейци, а и бизнесмени, и хора от различен вид дейност бяха подкрепени от вашето културно-просветно дружество «Възраждане» и от Вас лично при пътуването в България за обучение, за специализации, за участие в научните конференции.

    Ценим и уважаваме големия Ви принос в историческата българистика, което се изрази в редица ценни изследвания по различни българистични теми, като за българите от южната част на Русия и националното българско възраждане; за българските доброволци в Кримската война, за историята на родното Ви село Твърдица, а също и съвременните проучвания за българските организации в Молдова, както и другите Ви трудове.

   Пожелавами Ви здраве и все същата творческа енергия, което да Ви дава възможност да се трудите все така, с не по-малък успех – и на общественото поприще, и в науката, и във Вашата разнообразга дейност, в която се проявихте досега.

Колеги от група «Етнология на българите», Интститут за културното наследство, АНМ. Надежда Кара, Емилия Банкова, Александър Кавалов, Иван Думиника.

Преглеждания: 123

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics