В центъра на тези събития, попадат племената на протобългарски генезис.След Потопа, основното население на Балканскит полуостров силно се увеличава (при 4- 5 деца на семейство до тогава, вследствие на развитието на производството на материални блага- земеделие, а по- късно животновъдство, се достига до 7- 8 деца) . Само за около 4 века, населението се увеличава двойно. Сред протобългарското население настъпва демографски взрив, който принуждава голяма част от него да започне преселение на изток. Това става през VI и V пр.н.е.

През VI хил. пр. н. е. се получило голямо струпване на племена по Двуречието. Библейските земи, долината на река Нил и северозападните земи на континента Африка. В Библейските земи идват праотците на галите (протобългарско плме) в долината на река Нил- Иудейските дактили- племена на бялата раса с два клона бели- евреи и мургави юдеи. В северозападните части на Африка вече са населени праотците на либийците,албанции турци, атланти и др. представитлеи на черната раса. Главният център на евреите е бил град Тива, а на юдеите- Хемис в областта Тива до Неополис. Юдеите се разделят на две. Една част завладява земите около Мемфис и в месността Гиза построяват свой град.Това не са праотци, а предци на израелците и египтяните. Платон разказва, че Посейдон получил Атлантида и там населил своите потомци.

След завършване на нашествието на черната раса и праотците на галите населили Добруджа на мястото на хиперборейците.На Балканския полуостров настъпило затишие (мирно време) , което продължило до 4200 г. пр. н. е. когато климатът рязко застудява и става причина за ново преселение, известно в историята като нашествието на южните племена.

В същият този период през VI хил.пр. н. е. се извършва първото преселение на протобългарските племена северно от Черно море, покрай горното течение на реките Днепър, Днестър и Дон. Преминавайки западно от Каспийско море през прохода Дервент, се установяват в Южен Кавказ. В Южен Кавказ тези племена доразвиват неолитните отношения, но не ги довеждат до демографски взрив, поради което се разделят на две- едната група племена се заселват в Северна Месопотамия, а другата група се заселва край югоизточното Прикаспие.

д.и.н. Сергей Иванов

предоставя Мария Герасова

Преглеждания: 123

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics