ВЪЗСТАНОВКА НА ИДВАНЕТО НА ИВАН ВАЗОВ В ПЛОВДИВ

Днес, 6 ноември 2017 година в 10 часа, Иван Вазов премина с файтон и два коня през бившата улица "Стационна",по настоящем улица "Иван Вазов.
На 6 ноември 1920 година, по случай 50 годишнината на поета е поканен от инициативен комитет с председател Недко Каблешков. Поетът се качва на файтон с два коня от ж.п. гара Пловдив и спира пред Военен клуб Пловдив. Тук Недко Каблешков го приветства и обявява, че от този ден Иван Вазов става почетен гражданин на Пловдив и улица "Станционна" получава неговото име "Иван Вазов".Тогава поетът произнася благодарствено слово. 
Изграждане образът на Иван Вазов подпомогна Пловдивската държавна опера, с директор Нина Найденова, към която изказваме голямата си благодарност. Благодарност изказваме и към заместник кмета по културата г-н Държиков, който подпомогна файтона и двата коня, заместник кмета г-н Маринов който подпомогна безпрепятственото преминаване по улица Иван Вазов. На началник пловдивски гарнизон Генерал Явор Матеев, който изпрати представителен взвод. Благодарност изказваме и на Военно въздушните сили на ВС на република България, в лицето на полковник Тончев, който предостави военен духов оркестър. 
В образа на Иван Вазов беше Георги Караджов- бивш съдия, сега медиатор, режисьор,заместник главен редактор на ел. вестник Сияние и секретар на Съюз "Духовно възраждане- България" организатор и продуцент.
В образа на Недко Каблешков полковник Докторов- председател на Съюза на запасните офицери и подофицери при Военен клуб Пловдив.
Мария Герасова- писател, журналист, публицист, издател и главен редактор на вестник Сияние, председател на Съюз "Духовно възраждане- България", общественик, организатор и продуцент.
Мария Герасова

Преглеждания: 295

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics