Написано за Вас.
 
Някой казват, че животът бил лош. Аз пък мисля, че не животът ни е лош, а времето, в което живеем е трудно.Трябва да се радваме, че Бог е сътворил света и да Му благодарим. Сутрин, когато ставаме от сън, да отворим широко очи, да се обърнем към слънцето и да се усмихнем, защото сме още живи. Ние сме като едно малко, непослушно дете, което прави много бели. Вървим по криволичещите пътища, където грешките ни бодат и причиняват страдания.А от тях и болките. И се питаме: „защо боледуваме.“ Може би, ако преди това мислихме правилно и за добро, нямаше да имаме тези болки, Ех приятелю, мили мой приятелю…Жал ми е за теб и твоите болки! Знаеш ли, как ми се иска около нас да има много светлина. Тя е божествената светлина, която огрява душите ни и ни кара да бъдем по- добри. Това е Бог. Това е цялата Природа. Той е над нас, около нас и в нас, а го търсим там, някъде,но не го намираме. Той е светлината, която огрява душите ни.Той е една Висша енергия, която според нашата представа можем да превърнем в човешки образ. Той не може да бъде поставен в рамка, както нашите тела. Той се слива с полета на птичето ято, с уханието на цветята, с нежната милувка, с първата целувка. Това е Той, един Висш Разум,, един огромен магнит, който привлича нашите мисли, за да разберем, че най-съкровените са най истинските, най чистите, които изпълват цялото ни тяло и ни карат да летим.

Преглеждания: 114

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics