Много често сме свидетели на случаи когато отделни частни лица или неправителствени организации в нашата страна препоръчват или демонстрират действия и практики, които са вредни за българския народ и държава. Те се аргументират с препоръките на Европейския Съюз или с принципите на демокрацията. Но това са „ПРЕПОРЪКИ” и „ПРИНЦИПИ”, които в повечето случаи нямат задължителен характер и не са съобразени с българския начин на живот и манталитет. И най-важното в случая е, че България, добра или лоша, все още е НЕЗАВИСИМА държава и може сама да преценява кое е лошо и кое е добро за българския народ. Примери много:

     1. Преди седмица българския „Хелзински комитет” номинира за „мъж на годината” австралийски младеж излежаващ присъда за убийство в български затвор;

     2. Или препоръките на ЕС България да приемаме всички мигранти пристигащи на българска територия;

     3. Представянето на решенията на съда в Страсбург като задължителни за изпълнение и т.н.

        Както се вижда това е лобиране и защита на чужди интереси. Защо се получава така? Кой има интерес да работи срещу държавата България и българския народ? Отговорът е пределно ясен – хора и организации на които се плаща от чужди, небългарски, лица и организации, даже от чужди държави. И никой не споменава, че „най-демократичната” държава САЩ отдавна е решила този въпрос с приемането на закона FARA. Ето ви и малко пояснения!

„…Законът е приет през 1938 г. и е озаглавен като "Акт за регистрация на чуждестранните агенти» (en:Foreign Agents Registration Act или съкратено FARA). Този закон изисква всички чужди агенти, представляващи в американския политически живот, интересите на чужди правителства и/или чуждестранни физически и юридически лица, задължително да разкриват своята дейност и източниците си на финансиране. Под чуждестранен агент по закона FARA се разбира лице (физическо или юридическо), което действа "по заповед или молба, ръководството или контрола на чуждестранен принципал" и в същото време да са ангажирани в "своята политическа дейност от името на това чуждестранно лице (принципал)". Целта на закона е да се улесни "оценката на правителството и на американския народ за волята и действията на тези лица." Под „политическа дейност” се разбират всички дейности, предназначени и насочени към промяна на позицията на федералното правителство на САЩ или "определена част от населението" на вътрешната или външна политика, или Съединените щати по внушение на чуждо правителство или политическа партия.
        Законът прави изключение по отношение на неправителствените организации чиято дейност има религиозен, научен или художествен (свързана с изкуството) характер". За лица и организации, които "основно работят за чужди интереси", както и на медиите, които са най-малко 80% са собственост на американски граждани на които управлението е съставено от американски граждани и не са под контрола на други чужди агенти, тежестта на доказване, че тези организации са предмет на изключение и подлежат на доказване от тези организации или съответното лице.
        Законът забранява изрично разпространяването на "всякакви информационни материали ... ... в интерес на чуждестранен принципал( държава, оганизация или частно лице", ако "на видно място" няма изявление, че материала е "субект на агент действуващ от името на чуждестранното лице."
        За прилагането на закона отговаря специално звено от контраразузнавателния отдел за национална безопасност на Министерството на правосъдието на САЩ. Считано от 2007 г., Министерството на правосъдието е регистрирала около 1700 лобисти от повече от 100 страни. При нарушаването на този закон е възможно наказание до 5 години затвор.
       Законът е въведен предимно за борба с пронацистки организации в навечерието на Втората световна война. Няколко следвоенните изменения, по-специално изменението на 1966 г. и по-късно са променили разбирането на ФАРА, превръщайки го в инструмент срещу лобиране на външните икономически, политически и (обществени) интереси в Конгреса…”.
        През 2012г. в Русия беше приет от „Държавната дума” закона за „Чуждестраните агенти”. Ето резюме от него:
"…Федералният закон е насочени към регулиране на дейността на организациите с нестопанска цел, които получават пари и друго имущество от чуждестранни източници и участтвуват в политически дейности… Законът постановява, че политическите дейности не включват дейности в областта на науката, културата, изкуството, здравеопазването, превенция и защита на здравето, социалната защита и подкрепа на гражданите, защита на майчинството и детството, социална подкрепа за хората с увреждания, насърчаване на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорт, опазване на флората и фауната, благотворителни дейности и дейности за насърчаване на дарителството и доброволчеството … Някои разпоредби на Закона не се прилагат за религиозните организации, държавни корпорации и дружества, ако те са създали организации с нестопанска цел, държавни и общински (включително бюджетни) институции, асоциации и търговски камари на работодателите…
Законът предвижда също така поддържане на регистър на организации с нестопанска цел, осъществяващи функции на чужд агент. Заявление за включване в посочения регистър се извършва от НПО за изпълнение на дейността си като чужд агент. Годишните счетоводни (финансови) отчети на тези организации, както и структурните звена на чуждестранни лица с нестопанска цел и неправителствени организации подлежат на задължителен одит…”.
         След приемането на закона Съединените щати предприеха масова медийна кампания против него и против Руската Федерация. Тази кампания продължи докато руснаците не им казаха, че е добре първо да прочетат закона и да го сравнят с закона FARA. Оказа се, че руският закон почти копира американския. След това – мълчание!
        Но не само тези две велики държави имат приети такива закони. Подобни закони съществуват от доста време в Германия, Франция, Великобритания, Полша, Литва и други европейски държави.
        Какво е състоянието на проблема в нашата държава? Когато се опитвам да проуча къде се крие разковничето на така дълго чакания от всички обикновени хора и така дълго отлаган от нашето Народно събрание закон достигам до извода, че нашите избраници не само не могат да напишат подобен закон, но и най-важното е, че не искат да съществува такъв закон! Защо? Много просто – вероятно всеки е свързан с определена икономическа групировка и при определени случаи и ситуации лобира за нея. Това надали е новина през тази година, в която „задкулисие” стана основна дума в речника на нашето общество. А „лобизъм” се използва като синоним на всичко прикрито, задкулисно – дори на корупция, мафия и олигархия. Но за да разберем защо все пак, въпреки препоръките на Европейския Парламент, в България все още не е приет „Закон за лобизма и чуждестраните агенти” е необходимо да направим кратка ретроспекция на проблема.
Още по време на управлението на НДСВ, Емил Кошлуков, вече като лидер на „Новото време” внесе в 39-тото Народно събрание първия законопроект за лобизма. Този законопроект беше инспириран, а вероятно и подготвен с помоща на кръга бизнесмени от бизнесклуб „Възраждане” (Васил Божков, Илия Павлов, Добромир Гущеров и др.). В следващият Парламент (40-то Народно събрание) Любен Дилов-син отново внесе подобен проектозакон за разглеждане. Свой проектозакон внесе и групата депутати от ДПС. И двата варианта на проектозакона бяха допуснати за обсъждане. Но съгласно Правилника при такива случаи двата варианта трябваше да се обединят и тогава да се приемат на първо четене. Започна едно дълго препиране и борба за надмощие и … така докато изтече мандата на Народното събрание.
     41 Народно събрание. Управление на „ГЕРБ”. Депутатите от управляващата партия са настроени положително към приемането на лобистки закон. И отново: „…Все още не сме готови за приемане цялостен закон за лобизма…” констатира Председателя на Парламента Цецка Цачева. А кога ще бъдем готови???
      42 Народно събрание. Политически дрязги, конюктурни решения и изпълнения на програмите на политическите партии. На 06.08.2014г. те довеждат до разпускането му с Указ на Президента!
      Новото 43 Народно събрание за сега трудно, но работи. Депутати от „Български демократичен ценър” начело отново с Любен Дилов-син внесоха „Законопроект за лобизма”. Според вносителите този път законопроекта има големи шансове да бъде приет защото от никоя парламентарна група досега не са направени отрицателни бележки или отзиви. Ще видим!!!
От казаното до тук какви изводи и заключения можем да направим?
        1. Действията на нашата държава се определят от Конституцията, съществуващите закони, партийните програми на парламентарно представените партии и правителствените решения. Държавната администрация и депутатите започвайки от общинските съвети до Народното събрание нямат право да извършват лобистки дейности;
        2. Всички неправителствени организации и частни лица, които извършват лобистки дейности според бъдещия „Закон за лобизма и чуждестраните агенти” трябва да се регистрират в специален регистър. Тяхната дейност трябва да се осъществява строго по изискванията на закона. Всички нерегламентирани лобистки действия да се наказват. Неправилното трактуване на принципите на демокрацията като принципи на анархистични действия да бъдат публично осъждани;
       3. Сложността на проблемите свързани с лобистката дейност и липсата на време не трябва да бъдат аргументи против приемането на „Закон за лобизма и чуждестраните агенти”. Ясно е, че като всяко ново творение и този закон ще има период на доработки и съгласуване с цялата законодателна практика в страната. Литва е приела своя закон за лобизма на 01.01.2002г. и до сега продължава да го оптимизира;
      4. Да не се допуска либерализъм при създаването на закона. Всяко двусмислие и неправилно тълкуване на текстовете създава условия за извършването на анархистични действия и ескалация на напрежението сред управляващите и обществото. Ето защо, според мене, новия „Закон за лобизма и чуждестраните агенти” трябва да е компилация между двата подобни закона: на САЩ - закона FARA и на Русия – „Закона за чуждестраните агенти и неправителствените органзации” с максимално отчитане спецификата на обществената нагласа, нравите и обичаите в нашата страна и нашия народ.

 

Преглеждания: 241

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics