Сан Стефанския мирен договор и Княжество България

        Много мои приятели и колеги при обсъждането на нашето Освобождение от турско робство често се аргументират със Сан Стефанския мирен договор. Някои от тях за да покажат исторически познания, други - да изразят благодарността си към нашата освободителка Русия, трети - обратно, да изразят недоволството си и отрицателното си отношение към същата Русия. Разбира се всеки има право на свое собствено виждане или както сме свикнали да казваме "Въпрос на гледна точка.". Лошото е, че почти никой, даже завършилите история, не се сеща да прочете точно заглавието на този договор: "Сан Стефанский прелиминарный мирный договор (19 февраля/3 марта 1878г.)". Проблемът се крие в думата "прелиминарный". Тази дума дипломатите използват много често за да спрат военните действия и в по-спокойна обстановка и време за размисъл да напишат и подпишат "истинския" договор. На обикновен, разговорен български език думата "прелиминарный" се превежда като "предварителен". И ако от  http://www.twirpx.com/file/584696/ изтеглим целия долупоказан том

ще разберем, че в този договор са показани приблизително точно етническите граници на районите населени с българи.

     Ето и самите граници:

и продължението:

                Така, че след като се прочете и премисли добре този договор всички възникнали въпроси трябва да се разделят на две групи: В първата група ще попаднат  тези, които Сан Стефанския договор не е  засегнал изобщо или е не е дал задоволителен отговор, а Втората група ще обхваща касаещи всички останали въпроси и аргуметацията на направените промени. Техните отговори ще се търсят в решенията на Берлинския конгрес и приетия на него договор.

Преглеждания: 269

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics