Урвич е българска крепост, отбранително укрепление, което е последно убежище пред настъпващите османски завоеватели. Крепостта Урвич е всичко това за българските владетели през XIV в. В следващите столетия и днес за това място се пеят песни и се разказват предания. В тях се говори за героизъм и предателство, за люти сражения и бягства, за съдбата на царете на България.Така Урвич се превръща в легенда...

И още