За свободното интерпретиране на българската история

            Поводът отново да пиша за свободното интерпретиране на българската история в нашето общество е задълбочаващата се криза в мисленето на отделния човек и по-точно неправилното възприемане на понятието „демократично общество“. Често ще чуете съждения от рода „ … Сега живеем в демократично общество и всеки може да се изкаже свободно…“. Погледнато повърхностно това е съвсем правилно съждение. Но дали е така? Не трябва да забравяме, че думата „демокрация“ е с гръцки произход и е съставна по характер – състои се от две думи „демос“= народ и „кратиа“= власт . Какво произтича от от тези „банални“ разяснения? Да, чува се гласа на „демоса“ (народа), но той не е достатъчен без втората съставка „кратиа“ (властта, управлението). Ако тази съставка не се взема под внимание се получава анархия във всички области на човешкия живот. И така , всеки уважаващ себе си българин може да пише каквото си пожелае, но абсолютно е недопустимо да налага своето мнение като решение на народа. А в областта на българската история това е особено важно! Защо?  Сега е модерно да се пише за „Истинската история на България“,  логически да се аргументират най-различни хипотези, даже в повечето случаи да се политизира историята без никакви доказателства или „доказателства“ от агенция ЕЖК (една жена казала). Даже математически аргументи на такива  мастити учени като акад. Анатоли Фоменко и Г. Носовски („НОВА Хронология“) се приемат с резерви защото едно е математическото решение, друго е взетото решение под емоционалното изживяване  на живелия в конкретното време човек. Пример: § 154. Покончив с казнями главарей и сбором пленных Татар, Чингисхан созвал в уединенной юрте Великий семейный совет, для решения вопроса о том, как поступить с полоненным Татарским народом. На совете поговорили и покончили с этим делом так:

Искони был Татарский народ
Палачом наших дедов-отцов.
Отомстим же мы кровью за кровь.
Всех мечом до конца истребим:                  
Примеряя к тележной оси,
Всех, кто выше, мечу предадим
,
Остальных же рабами навек
Мы по всем сторонам раздарим
…“

         

  Това е цитат от книгата „Сокровеное сказание монголов“ написана през 1240г. непосредственно след смъртта на Чингиз хан. Както се вижда всички татари по високи от оста на каруцата (вероятно над 6-8 години) по заповед на великия пълководец  и страшен тиран са екзекутирани. Следва резонния въпрос, тогава защо и в момента съществуват около 20 етнически групи, носещи етнонима „татари“. Отговора е ясен – на някои хора с „много власт“ им е било необходимо да имат по ръка „етническо плашило“ на народа и … са си го създали. Така е сега и при нас сега. Някои хора „от народа“ забравят, че преди тях е имало други, не по-малко умни личности и започват да громят всичко създадено преди тях. Никой не споменава даже, че до VIII век (времето на Павел Дякон = Паоло Винефридо) голяма част от историографията се пише не по години, а по управлението на някой цар, император,княз и т.н. Ето защо не съм съгласен,че „комунистите , фашистите, демократите или либералите“ са пренаписали историята. От друга страна не изключвам, даже подържам факта, че много политици използват отделни исторически събития или периоди за своите користни цели. Но така е било може би още от зараждането на историческата наука. Така, че приемам всякакви критики подкрепени не само с логически построения, но и задължително с аргументи и материални факти свързани с историята, археологията, етнологията и  летописите.

                Живеем във времето на масираното използване на електронните технологии, включително и в медиите. Това са огромни възможности за комуникация между хората и … използване на нечисти похвати за влияние както на човешките маси, така и на всеки отделен човек. За да не бъда голословен за аргументация по-надолу ще използвам примери, защото както е твърдял Гьобелс: «…Ако повториш една лъжа хиляда пъти тя става истина…». Ето защо отговорността на отделният човек към обществото и обратно, както никога до сега е много важна. Защо? Има хора с нечисти помисли и намерения за да покажат своите «несравними» знания и за да блеснат над другите просто изопачават историческите факти. Пример – «изследванията» на Мартина Балева и лекциите които тя чете в Хумболтовия Университет. В своята книга «Батак – място за поклонение» издадена на български и немски тя твърди, че Баташко клане не е имало, че то е един мит. За да се уверите, моля прочетете http://www.flagman.bg/article/25843 . Ако този пример на антибългарска историческа пропаганда не е достатъчен да разгледаме още няколко примера от писанията на «СПЕЦИАЛИСТИ» и « БОРЦИ ЗА ИСТИНСКАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ».

            Един от тези «СПЕЦИАЛИСТИ» е Ванко Николов. Той има 157 последователи. Работи с категоричния език на човек от «първа инстанция» - всичко знае и всичко умее.  Особенно е добър в «копи-пейса». За да не бъда голословен ще приведа фрагменти от един наш задочен разговор. 

           

         Както се вижда в началото на размяна на съобщения отношенията между нас са достатъчно доброжелателни. Не съм очаквал, че един човек с такъв авторитет сред пишещите във Фейсбук може да зачертае цяла една българска държава от световната история. Но да продължим!

         Не малко време отделих за размисъл и за отговор на почти Хамлетовския въпрос: «Да публикувам или не горното!». Все пак реших да го публикувам с два аргумента, първия, че фотоса показва отношението на хората към непознатия за мен човек и втория, че от тук започва «копи-пейса». Все пак аз очаквах господин Николов да отговори нещо от рода: «…пошегувах се…»; или «…имах пред вид, че такава държава несъществува сега…»; или «…чел съм някъде,че Фаргат Нурутдинов е измислил всичо това…» и т.н. А подобен момент както виждате липсва. Иначе много е лесно да обвиняваш човек в писане на «фентазита». Продължаваме!

Може би тук съм прекалено рязък с господин Николов, но не мога да се съглася, че един човек извоювал си такова място в сайта може да си позволи да формира неправилна т.е. лъжлива представа сред българите за тяхното минало. Все едно е да сравним неговите писания с тези в учебниците по история, че «… Васил Левски е терорист и е заловен от турската полиция…». Искам да подчертая, че такива свободни интерпретации на българската история не са «ПАТЕНТ» на господин Николов, а и на много други борци за «Истинската история на българите».

            Преди няколко дни открих статията „Измамата наречена Византия и демонизирането на нашите предци“ (http://novini.cc/analizi/82885-izmamata-narechena-vizantiya-i-demon...). Както се вижда тя е публикувана в сайт за новини и анализи и както е прието в тези сайтове … няма автор. Това не пречи в нея да се говори, че траките са нашите предци и са „най най“. Но дайте да прочетем в Уикипедията за тях: „…Траките (на старогръцки: Θρᾷκες, на латинскиThraci) са етно-културна общност от индоевропейски племена, населявали в периода от средата на II хил. пр. Хр. до VI в. сл. Хр. областта от северноегейско крайбрежие (вкл. островите Тасос,СамотракиЛемнос и Имброс) до Карпатите, от Черноморското крайбрежие до р. Морава, и земите в Северозападна Мала Азия (съвременните територии на БългарияРумънияМолдавияБеломорска Тракия в Гърция, включително и Анатолия вТурцияПоморавието и част от Македония)…“. Е, какво става? Ние си присвояваме предците на народите живели и живеещи на запад, от Поморавието до Анатолия в Турция на изток и на юг, в Гръцка Беломорска Тракия  и до Молдавия на север. Подобно свободно интерпретиране на историческите факти най-малкото е непочтенно. Няма да се спирам на всички патриотарски бисери, но не мога да подмина някои от тях: „…Нека видим как стоят нещата в действителност. Византион е тракийско селище. Названието идва от името на основателя Byzas (то е древен вариант на българското Бузан). Това, че гърците се инфилтрират в тракийския град, не означава, че той е създаден от гърци, или, че името му е гръцко…“. Какво става? Съгласно най-елементарния исторически източник – Уикипедия „…Византион (на гръцкиΒυζάντιον, на латинскиBYZANTIVM) е античен гръцки град, основан от гръцки колонисти от Мегара през 667 пр.н.е. и наречен на техния цар Визас или Византас (Βύζας или Βύζαντας на гръцки). Името "Византиум" е латинизация на оригиналното име Византион…“. Авторът е прочел текста в Уикипедията и много бързо решил от гръцкото Βύζας да сътвори древния вариант на българското Бузан. Пълни глупости! Градът е създаден през 667г. пр.н.е.  когато още не се знае къде се намират българските племена, когато до „Великото преселение на народите“  има още цяло хилядолетие, когато великия хунски вожд Атилла и вероятен основоположник на българския народ все още е далеч напред в историята.

            Разбирам да си патриот на собствения си народ, на собствената си нация, но да проповядваш „Истинската история на българите“ и в същото време тази история да се създава на базата на откровени лъжи или по-меко казано – непознаване елементарната датировка на историческите събития, не е най-добрия вариант да се доказваш. И… отново „копи-пейса“ в действие. И един последен „бисер“: „…Константин Велики финансира построяването на Плиска, Преслав и Силистра…“. Не знам пишещия журналист откъде е изсмукал тази информация, но Кнстантин Велики управлява от 306 до 337 година. Вярно е, че римляните се славят с построяването на пътища и градове. Вярно е, че Дръстър (Силистра) е гарнизонен римски град и от него започва жизнения път на Аеций – единственния римлянин извоювал полупобеда над великия Атилла на Каталунското поле. Но да се говори за някаква особенна любов на Императорите към траките е просто смешно. Те са едни от многото поробени племена. А що се отнася до Плиска и Преслав това е просто смешно. Те не се намират на стратегически направления и са представлявали една провинциална пустош. Никой не оспорва археологическото откритие  (Дървения дворец в Плиска) на професор Рашо Рашев. Това е първото здание построено в този регион. И от кого е построен той? От римляните? Пълни кретенизми! Обидно ми е, че учените-историци не вземат отношение в такива случаи и позволяват да се ерозира създавана с векове историческа база. Не казвам, че няма грешки и факти подлежащи на промяна и преосмисляне на базата на последни археологически проучвания, но това е ставало и ще става без да се пише нова „Истинска история“.

       За да не бъда обвиняван в шовинизъм и местен патриотизъм ще  разгледам какво пишат „Истинските историци“ за чужденец, които никога пряко не е бил свързан с българската история.  Преди години се занимавах с биографията на създателя на модерна Турция – Мустафа Кемал Ататюрк. Намерих една биографична книга за него издадена през не толкова далечната 1973г. (Парашкев Парушев – Мустафа Кемал Ататюрк – изд. Отечествения фронт). Реших тя да стане основа на моите търсения по две причини: първата, че е писана действително като биографична книга, а не като художествен роман и втората, че по време на подготовката и издаването и от смъртта на Ататюрк са изминали само 35 години. Той не е успял още да стане легенда и идол. Неговите съратници са живи и вероятно Парушев в своите записки е използвал информация от първоизточниците. Няколко необходими за бъдещето цитати: „…Кръвопреливането е в традициите на Османската империя. От време на време в покварения организъм на султанската дворцова иерархия се впръскват жизнени сокове от периферията. Отдалечените краища на огромната държава не служат само за изгнание на размирни глави. Често от там идват хората, които чертаят нейните съдбини…“, „…Солун е най-главоболния център на двореца…“, „…Али Ръза и Зюбейде Ханъм, родителите на Мустафа Кемал…“, „…Първите три деца на Али Ръза умират едно след друго и за този гражданин на империята мисълта за продължаването на рода е мъчителна…“, „…И до днес тя е спорен въпрос за биографите на Ататюрк, но повечето са единодушни – била е 1881 година. В Османската империя това е излишна подробност. По стар обичай, дядото Кърмъзъ Хафъз Ахмед извиква в ухото на детето името му. Мустафа – такова е желанието на щастливия баща…“. Както се вижда биографа следва поставената си цел – правдиво да опише този безусловно велик син на своя народ. Сега да разгледаме как го описват нашите специалисти по „Истинската история на българите“.

На 25.05.2009г. вестник „Дума“ публикува статия с гръмкото название „Ататюрк е с български произход“ (http://bolgari.net/atatyurk_e_s_bylgarski_proizxod-l-119.html)  Автор на статията е д-р Генчо Камбуров. Тук за по-добра обосновка ще се наложи да използваме и по-дълги цитати. „…Не случайно го изпращат в България, защото знае майчиния си език. Посещава много често дома на ген. Стилиан Ковачев, бивш командващ на 4-та българска армия в Балканската война. Младият Мустафа Кемал се влюбва лудо в дъщерята на ген. Ковачев - Димитрина. Тя отвръща на чувствата му, работата стига до женитба. Обаче русофилът и патриот ген. Ковачев завява: "Аз не давам дъщеря си на турчин". Разбира се, генералът не е знаел, че Мустафа Кемал е стопроцентов българин, в жилите му тече българска кръв, но е приел като дете ислямската вяра и е турски офицер. Това ми е разказал внукът на ген. Ковачев - Стилиян Нойков. За много кратко време Мустафа Кемал се оженва, но до края на живота си председателят на Турската република, създадена от него, е обичал дъщерята на ген. Ковачев. 

До края на живота си се е отнасял приятелски към България и българите. Ето едно негово признание:  "Спомените, които отнесох от моето кратко пребиваване в България, останаха живи в моята памет и те са за мене скъпи спомени. Чувствата на искрена симпатия към България, които се породиха у мене, съвсем не са угаснали"…“.

                И още един цитат: „…Данните в статията са от книгата "Историческата съдба на помохамеданчените българи", издание на Тракийското дружество от 2008 г. Турска измислица са официалните данни, че Ататюрк е роден в Солун - там той е бил като офицер, а е роден в с. Голо бърдо. Историческа истина е, че той е българомохамеданин. 
Фалшифицирането на истината за Кемал Ататюрк трябва веднаж завинаги да се опровергае и в целия свят да се знае, че създателят на съвременна Турция е българин от мохамеданско семейство. Авторът е д-р на историческите науки, статията е на "Дума"
- П.П…“. 

      Време е да анализираме ако не цялата статия, то поне показаните цитати. Вижда се, че автора на статията  има научна степен доктор, но в края на статията той става доктор на историческите науки. Едно от двете твърдения не е вярно, кое – да реши автора на статията. По-надолу четем: „…Не случайно го изпращат в България, защото знае майчиния си език…“. Пълна глупост! Първия разговор между ген. Ковачев и Ататюрк на стр. 61 Парушев описва така: „…Двамата разменят още няколко реплики на френски и генералът предлага:

-          Хайде да разговаряме на турски. За мен ще бъде една добра възможност да упражня езика…“.

Вярвам, че внука на генерал Ковачев, Стилиян Нойков, е разказал тази басня. Защо да не подсили редиците на радетелите „За истинската история на българите“. Все пак родът ти да е имал връзки с един кумир на велика за своето време Империя не е за изхвърляне. Ако някой не е съгласен с твърденията на Парашкев Парушев той трябва аргументирано да ги обори. За това има много записи на биографи, съратници и даже врагове.

            Чест прави на д-р Камбуров, че си признава произхода на даните за статията – от книгата „Историческата съдба на помохамеданчените българи“ издадена от Тракийското Дружество през 2008г. Не знам колко солидни и аргиментирано  са издържани даните в тази книга, но самото заглавие говори много. Вероятно книгата показва отношението към една част от българите, което може да не е пряко свързано с Ататюрк. Но да се говори, че е турска измислица раждането му в Солун е смешно. Защо? По простата причина, че всички знаят жизнения път на този човек – от посещаването на първото училище до неговата смърт. Аз лично съм посещавал бившето военно училище в Битоля. Сега то е музей с отделна експозиция за Ататюрк. И турската държава отпуска не малко пари за  подържането му. Ето защо такива елементарни пасквили не спомагат за доказване величието на българския дух и обогатяване на българската история. Даже и да има предци родени в Голо Бърдо  и да са били българи те отдавна са забравили своя етнически произход и не по този по този начин ще възстановим тяхното българско самосъзнание. Ще приведа съвременен пример! Имам приятел на когото зетя и дъщерята работят в генна лаборатория в Уелс Великобритания. Дъщеря му си е направила тест и с учудване констатирала, че между 1450 – 1500 години един от предците и е каталунец. Това означава ли, че тя е каталунка?

        И накрая искам да се спра на една, според мене грешна тенденция при сатанизирането на отделни етноси и нации. За пример ще взема една препечатана статия на господин Григор Симов свързана отново с Ататюрк - „Кемал Ататюрк и младотурците – евреи! Тайното еврейство наречено „дьонме“…“

(http://grigorsimov.blog.bg/politika/2011/11/10/kemal-atatiurk-i-mla...). Автор на статията е американския евреин Натанаел Капнер, който скъсва с юдаизма и става православен монах и проповедник. (http://www.realjewnews.com/?p=95). Преводът на турската дума „дьонме“ има много значения – да се върнеш към нещо, да станеш вероотстъпник, да служиш на чужди интереси и т.н. При изложението си господин Симов вероятно има пред вид значението „да станеш вероотстъпник“. Донякъде мога да го разбера, защото още от момента, когато върху руините на Западния тюркски кагнат се създава Хазарския каганат (това са същите тюрки които вече са приели юдаизма) Велика България на Кан Кубрат е обречена и не след дълго попада под владичеството на хазарите. Но да твърдиш, че Ататюрк е „дьонме“ като вярваш на думите на друго „дьонме“ – брат Натаниел Капнер, американски еврей преминал от юдаизъм към християнството - е меко казано нелогично. Освен това демонстрира се снимка от еврейски вестник като доказателство, че Ататюрк публично си признава еврейския произход.

 

               Смешна и жалка аргументация. В света няма нито една идеология, нито една конфесия, нито една политическа партия да говори лошо за себе си или да не използва позволени и непозволени средства и методи за да демонстрира своето псевдопревъзходство. Турското робство си е турско робство, но не мога да си представя, че един велик и умен човек като Ататюрк ще сложи на ревера си (грубо казано) надпис „Аз съм еврей“. Останалото не желая да коментирам.

            И накрая преди за започнеш да пишеш и публикуваш:

 

Преглеждания: 484

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics