Паметник на Иван Танков - Боримечката, легендарният участник в Априлското възстание през 1876 година

.

Национален ученически конкурс “Родолюбие”

.

Национален клуб ”Родолюбие” е доброволно сдружение с идеална цел за работа сред българските деца и ученици, в страната и зад граница. Нашата дейност провокира и развива интереса към българската история, бит, култура, материални и духовни ценности, към родната природа, и формира активна гражданска позиция за опазването и подходящото използване на културно-историческото наследство и природното богатство на България.

Най-популярна изява на клуба е Националният ученически конкурс “Родолюбие”, провеждан без прекъсване още от създаването му. Той е включен и в националния календар на Министерството на образованието и науката за извънучилищните изяви на учениците. Въпреки трудностите, конкурсът запази своята популярност и всяка година привлича многобройни участници. Не секва интересът към традиционните теми, свързани с българските приноси в общочовешкото развитие от древността до днес, със славни моменти от нашата история. Привлекателни са и актуалните тематични направления, както и съвременните форми на лична творческа изява.

От 2005 г. в конкурса участват и педагози със свои разработки.

Контакти

Клубът търси съмишленици из цялата страна и от българските общности   зад граница – фирми, организации и отделни граждани, които милеят за бъдещето на децата и страната ни, могат да окажат своята помощ и подкрепа на клуба. Седалището и адресът на управление на НК ”Родолюбие” е град София 1124, ул.”Ракитин” № 11.

359 2 8271509, 0899646561,  359 2 943 77 82, 0885117457

e-mail diqnna_ilieva@abv.bg  e-mail bpashkova@gmail.com

.

.

.

 

Преглеждания: 420

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics