Рибарско селище

.

Тридесет и пет художествени произведения на варненския художник Паруш Парушев бяха изложени в залата на галерия “Актив Арт”. Експозицията е представителна за творчеството на автора, защото показва основните теми и художествени проблеми, върху които работи.

Изложбата е критична програма, чрез която може да се осмисли мястото на този автор в съвременното българско изкуство. Творбите са изпълнени в техниката на маслената живопис и обособяват няколко сюжетни и жанрови центъра – морски и градски пейзажи, българска възрожденска архитектура, натюрморти с цветя. Всяка една картина  е носител на авторовата художествена идентичност. Градските пейзажи се отличават с това, че над живописния план е насложен графичен елемент като рисунка, който изгражда архитектурната констукция. Използването на този художествен похват придава изключителна модерност в интепретацията на темата за градските пространства. Морските пейзажи са композиции,  изградени от образите само на  вълни и брегове или с присъствие на човешки фигури и сюжети обземащи човешките действия - рибари, рибарски мрежи и лодки, като при това авторът употребява традицията на европейския наивизъм. Сюжетите със старите къщи са изградени с изключителна пластичност, богат колорит и динамика. 
   Експозията бе интересна за гледане, защото художественото й пространство притежава динамика – могат да се видят серии картини с еднакви формати, в които една тема получава своята интерпретация чрез наслагване на образи и внушения; може да се проследят и преходите между класическата и модерната живопис в творчеството на Паруш Парушев. 


Роден на 20 юни 1957 г. Полски Тръмбеш. Начално обучение по живопис получава в Русе от Кирил Станчев, ученик на Никола Маринов. Завършва факултета за Изящни изкуства при проф. Костов и проф. Бочев – специалност Живопис, Великотърновския университет през 1984 г. Член е на Сдружението на художниците – Варна.

.

Морски пейзаж

.

.

Преглеждания: 105

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics