.

 


Целта на книгите е да се демонстрира друга гледна точка към света - от позицията  на позитивизма.

Не е лесно да се напише поезия и проза, която е подчинена изцяло на положителното мислене, да се промени призмата, през която се гледа на света, да се изчисти и разшири съзнанието до такава степен, че да престане да възприема негативното, нито да го проектира навън. Всеки човек се намира на един преходен етап. Начинът на мислене, особено когато е въпълен в писмено слово, влияе изключително на света, дори от момента, когато всичко е още в проект и не е споделено с читателя, то вече присъствува като модел във Вселената.

Творецът носи голяма отговорност- негова е задачата да трансформира отрицателното мислене и човешките недъзи, за да ги преобрази в друг модел на мислене, в който присъствува прекрасното. Ако успее да съчетае изяществото във формата с мъдростта- постигнал е основното. Там, където има мъдрост и свобода, отрицателното мислене отпада от само себе си. Понеже не се поставят никакви прегради в любовта и отношенията и има свобода. В тематиката на книгите има определена последователност.

Идеята е как постепенно по-ограничената и пристрастна любов /макар и разгледана от позитивна гледна точка/ се превръща в по-всеобхватна и всемирна...

.

.

Към Поетичният салон на Настя Байрактарова

Преглеждания: 122

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics