ТАЙНАТА  НА  ОРФЕЕВАТА  ЛИРА

 

Отдавна в мен желание неистово напира

ключа да открия за Орфеевата лира,

в словото за нея от древността размито,

в тайните за приноса и пазени на скрито.

В мистиката води ме стремежът да изуча

смисъла на ритуали сложни, песни - да проуча.

И в Орфизма, и в Тангризма - в същността на двете,

знанието в логос свят е – Вселенско цвете.

Тайното послание е вложено чрез пламък,

сили чудодейни вливащ във вода и камък.

Въздухът е Дъх - творба в ефирно състояние.

Тяло, плюс Душа и Дух оформят живо изваяние.

Свише е замислена Орфеевата лира,

дело е на висша сила – разум от всемира.

Седемструнна златна лира, като слънце грей,

в дар получил я избранник – светлия Орфей.

Безсмъртието с музика въздига и възпява,

хора, зверове приспива, злите укротява.

Този звън пречиства, болест всякаква лекува,

гони мъка, недоволство, щастие дарува.

Има сила да отхвърли тежести и бреме,

звукът може да променя и пространство – време.

Лирата вълшебна е магичен апарат,

служила за целите на древен приорат.

Чувства са командвали със силата на струна.

Мислено въздействали и с песни, с глифи, с руна.

Слънчева енергия в мистерията влели,

виното обричали, венци в косите вплели.

В обръч билки ароматни и треви сушени,

с тоги леки и платнени, в бяло предрешени,

огъня прескачали с молитви - песнопения,

и с духа достигали до висши измерения.

Дарове наричали за вещия пророк,

щедро си раздавали богатствата в оброк.

Лирата Орфеева подрънква звънко жици,

танц край огъня танцуват белоснежни жрици.

Викат,пеят, предизвикват ясните видения,

спуснати божествено от висшите селения.

 ..................................................................

Жрица посветена в чудодейната и сила,

лирата Орфеева от зло човешко скрила.

..................................................................

Вае същността изкусно дивна красота,

щом духът въздигне в култ душевна чистота.

Длъжен е човекът в тяло кръста си да носи,

а душата да обучи с философските въпроси.

На светлия Божествен ден, в краткия престой

животът ни динамика е, а смъртта – покой!

.............................      ............................................

На камъка написах тези думи и ... с надежда,

че бъдещ учен скрито от „тълпата” ще ... превежда.

 

/от НЕДЕЛЯ – Нели Димитрова Николова/

20.08.2013г. гр. Варна

Преглеждания: 142

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics