ЧАСТНОЕ ИЗЯВЛЕНИЕ ГОРОЖАНИНА ВАРНы, Хеми ВАРНАЛИУС

ЧАСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ
НА
БОГОМИЛ КОСТОВ АВРАМОВ РУСЕВ - ХЕМИ
(Изследователско ателие ECOCONSULT-77)

ЧРЕЗ ИМИТИРАНЕ УДОБСТВА 
ЗА ВОДАЧИ НА МПС, 
ОБЩИНА ВАРНА-ГРАД - 
ОТ ГОДИНИ НАСАМ - 
ДАЛЕЧ ПРЕДИ УПРАВИЯТА-ГЕРБ,
ПРЕДНАМЕРЕНО ПОСТАВЯ 
ПЕШЕХОДЦИ, СТАРЦИ И ПОДРАСТВАЩИ,
В УСТОЙЧИВО НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ; ДАВАЙКИ ИНТИФА НА ВИСОКОПЛАТЕНИ ПРОДЪРЖАВНИ БЕЗОТГОВОРНИЦИ,
НАСИЩАЙКИ ВАРНА-ГРАД 
С НЕПРАВОМЕРНО РАЗСТАВЕНИ ПАРКИНГИ,
НЕВЕЖО ПРЕСТРУКТУРИРАЙКИ 
ИСКОННА ТРАНСПОРТНА МРЕЖА,
ПРЕДНАМЕРЕНО УЗАКОНЯВАЙКИ 
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ТОВАРОПОТОЦИ ОТ ЛЕКО НАТОВАРЕНИ В ТЕЖКОНАТОВАРЕНИ БУЛЕВАРДИ,
ЗАТВАРЯЙКИ ТРАДИЦИОНЕН ПЕШЕХОДЕН ДОСТЪП
В ПОСОКА - МОРЕТО,
И ПО ТОЗИ НАЧИН ОТКЛОНЯВАЙКИ МЕСТНИ И ГОСТУВАЩИ ЛЕТУВАЩИ,
БЕЗОТГОВОРНО УНИЩОЖАВАЙКИ 
УНИКАЛНИ АРХИТЕКТУРНИ СКЪПОЦЕННОСТТИ 
ОТ ЕПОХАЛНО НАЦИОНАЛНО И ЕВРОПЕЙСКО КУЛТУРАЛНО ЗНАЧЕНИЕ,
ЗАРЯЗВАЙКИ ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗВИВАНЕ НА АНТИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ДАДЕНОСТИ 
ОТ СВЕТОВНО ЗНАЧЕНИЕ,
ЛИМИТИРАЙКИ И ОТКЛОНЯВАЙКИ 
ФОНДОВЕ ЗА КУЛТУРА В НЕИЗВЕСТНА СТОЛИЧНА ПОСОКА,
УТВЪРЖДАВАЙКИ КАТАСТРОФАЛНО СКОРОСТНО ПРИДВИЖВАНЕ НА ДВУКОЛЕСНИ МПС 
ПРЕЗ ЦЕНТРАЛНИТЕ ПОЛУПЕШЕХОДНИ (!?!) ЗОНИ 
НА ВАРНА-ГРАД,
УНИЩОЖАВАЙКИ ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ 
ВАРНЕНСКИ МОРСКИ БАНИ - ПРЕВРЪЩАЙКИ ГИ В БЛУДКАВИ СВЪРТАЛИЩА И ДИСКОТЕКИ,
ИЗЧИСТВАЙКИ ОТ ЛИЦЕТО НА ПЛАЖ-ВАРНА НА СКЪПО СТРУВАЩИ МЕТАЛИЧЕСКИ МОСТИЦИ 
И ПЛАЖНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, 
ДОПУСКАЙКИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ДЕСТРУКТУРИРАЩИ ОСТАТЪЦИТЕ ОТ СТАРИ И НОВИ ВИК СЪОРЪЖЕНИЯ,
НАСИЩАЙКИ ГРАДЪТ С НЕИМОВЕРНИ КОЛИЧЕСТВА ПРОМИШЛЕН ПРАХ И ИЗГОРЕЛИ ГАЗОВЕ,
ЗАНЕМАРЯВАЙКИ ЗАДРЪСТЕНИ И УНИЩОЖЕНИ ОТТОЧНИ СЪОРЪЖЕНИЯ,
РАЗЧИТАЙКИ НА ГОСПОД-БОГ -
ЧРЕЗ АПЕРИОДИЧНИ ДЪЖДОВЕ ДА ПОИЗМИЕ УЛИЦИТЕ,
ПОДДЪРЖАЙКИ НЕВЕЖА И НЕЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ, 
ТОЛЕРИРАЙКИ РАЗПАДАНЕ 
НА АРХИТЕКТУРНИ ЦЕННОСТИ 
В НЕПОСРЕДСТВЕНА БЛИЗОСТ ДО 
ОБЛАСТНА УПРАВА-ВАРНА, 
ИЗСИЧАЙКИ ИЗ КОРЕН БЛАГОДЕНЕСТВАЩИ ЗДРАВИ ДЪРВЕСА;
ИМИТИРАЙКИ ПРИВНЕСЕН ЕВРОПЕЙСКИ ОПИТ
С ОТЧАЙВАЩО НИЩОЖНИ РЕЗУЛТАТИ,
ОЩЕТЯВАЙКИ ВАРНЕНСКИТЕ ДАНЪКОПЛАТЦИ ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ДАНЪЦИ ЗА НЕИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ,
ПРЕДНАМЕРЕНО ПОДКОПАВАЙКИ ЗДРАВЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ПРОСПЕРИТЕТ НАЙ-ВЕЧЕ НА ПОДРАСТВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ,
ПРЕВРЪЩАЙКИ ЕДИН ИСКОНЕН ЕВРОПЕЙСКИ КУРОРТЕН ЦЕНТЪР - ИЗВЕСТЕН ДАЛЕЧ ЗАД ГРАНИЦА,
ВЪВ ВЪЗМОЖНО НАЙ-МРАЧНА -
НЕДОСТОЙНА ЗА ОБИТАВАНЕ -
ТЪПКАНА СЪС СМЕТ  НЕЕКОЛОГИЧНА Д У П К А,
ПОД БЕЗПРИМЕРНО НЕКОНТРОЛИРУЕМ ТЕХНОГЕНЕН ИМПАКТ.
The End
22.08.2013/am

Преглеждания: 103

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics