Акценти- с Нина Топалова и Соня Келеведжиева, 10.07.2013,канал 6, ТВ...

     Българи, преселници в Молдова, днес търсят връзка с корените си в Сливенско. Ще им помогне ли Бесарабско-таврийската диаспора. Как подобни организации работят за възраждането на културния и икономическия обмен между България и Молдова. Разговор с Нина Топалова, председател на Бесарабско-таврийската диаспора в столицата на Молдова Кишинев.

http://kanal6.bg/akcenti/4490-slivenakcenti.html

от  76-та минута започва интерьвюто с г-жа Нина Топалова

http://borm-md.org/

Областният управител се срещна с депутат от Световния парламент на българите.

 

На 08.07.2013 г. областният управител Корнелий Желязков прие на работна среща Нина Топалова – заместник-председател на Световния парламент на българите по света, Соня Келеведжиева – председател на Обществения съвет за сътрудничество с бесарабско-таврийската диаспора в Сливен, и Юрий Иванов – председател на Гражданско сдружение „Обществен барометър“.

Г-жа Келеведжиева представи накратко гостенката от Молдова Нина Топалова. Тя е тук по покана на Обществения съвет за сътрудничество с Бесарабско-Таврийската диаспора. Целта на визитата е да се обсъдят и реализират съвместни инициатива не само в сферата на културно-историческото наследство, образованието и туризма, но и действия за активиране на бизнес отношенията с Молдова и Украйна.

Предмет на разговора при областния управител бяха възможностите за обособяването на Сливен като център на бесарабско-таврийските българи.

От своя страна областният управител Корнелий Желязков заяви, че Общественият съвет може да разчита на пълната му подкрепа. Той ще търси и държавна подкрепа за реализирането на идеята. Областна администрация Сливен ще оказва съдействие на съвета като бъдат предприети действия за установяване на контакти с държавната администрация на регионите в Молдова и Украйна.

Общественият съвет за сътрудничество с бесарабско-таврийската диаспора беше официално учреден през август 2012 г. в Сливен. Основната му цел е тук да бъде създаден Национален културно-информационен център на бесарабско-таврийските българи и Сливен да се утвърди като център за провеждане на инициативи, свързани с евроинтеграционните процеси, създаването на условия за участие в проекти, общински и национални програми, стратегически партньорства в национален мащаб. В съвета участват представители от община Сливен, Общински съвет – Сливен, Сливенската Търговско-промишлената палата, Института за регионални изследвания и анализ, Регионален исторически музей, ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков” и др.

http://www.regionsliven.com/news.

Важни гости от Молдова са в Сливен.

Днес в Сливен по покана на Обществения съвет за сътрудничество с бесарабско-таврийската диаспора- център Сливен, гостува Нина Топалова от Молдова, заместник-председател на Световния Парламент на българите по света, председател на Обществения съвет за сътрудничество с БТД за Молдова и член на Управителния съвет на БОРМ/Българска общност в Република Молдова/- републиканско, неправителствено, неполитическо обединение, създадено за свободното волеизявление на българските граждани в Република Молдова, основаващо се на общностните интереси за възраждането и развитието на българската национална култура, съобразно устава на БОРМ/.

Соня Келеведжиева и Нина Топалова

Нина Топалова и Соня Келеведжиева- председател на Обществения съвет за сътрудничество с БТД- Сливен, имаха няколко официални срещи: с Кмета на Сливен- г-н Кольо Милев, с Областния управител Корнелий Желязков, с депутатите Валери Жаблянов и Деян Дечев, на които поставиха проблемите на Обществените съвети от Сливен и Молдова, свързани с въпросите за сътрудничество. Обсъден бе и Законът за българите в чужбина, концепцията за местно социално- икономическо развитие на Югоизточен икономически планов регион, която включва: идентифициране на бесарабско- таврийските българи, живеещи на територията на област Сливен; подготовката на съвместни европейски и национални проекти; работата по сключените договори между Мелитополския педагогически университет „Богдан Хмелницки“ и Технически университет Сливен и отделните научни звена; обмена на кадри, съвместните дейности между културни институти и училищата в регионите; реализирането на идеи за трудова борса, транспортен коридор и др.

В късния следобед се проведе заседание на Обществения съвет за сътрудничество с БТД- Сливен, на което Соня Келеведжиева представи Нина Топалова и я запозна с дейността на Съвета през изминалата една година, а Нина Топалова представи БОРМ, дейността на Световния Парламент  и работата на Обществения съвет, създаден по примера на Сливен. В работата на Обществения съвет участие взе Кметът на Сливен и Наталия Краско от Мелитополския ОбС за сътрудничество с БТД. Заседанието  взе важни решения за бъдещата съвместна дейност между Съветите на Сливен, Молдова, Украйна. Общественият съвет се срещна и с гостуващата на Тракийски университет- Сливен работна група от Мелитополския университет. Зам. председателят на Съвета в Сливен Иван Иванов представи дейността им, запозна Нина Топалова и с реализирани вече проекти между селата от Сливенски регион и Украйна.

По- рано днес Нина Топалова гостува на кметовете на Гавраилово и Трапоклово- Димитър Андреев и Кирил Атанасов, срещна се и с новия директор на РИМ-Сливен- Николай Сираков, с работници от музея, обсъдени бяха предстоящи съвместни дейности. Гостенката ще посети исторически и културни забележителности на Сливен и региона.

http://sliven-news.com

Преглеждания: 197

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics