Уважаеми г-н Иван Забунов!

    От името на Управителните Съвети на оглавявани от нас български обществени организации в Република Молдова приемети нашите искрени и сърдечни поздравления по случай на Вашият юбилей.

     На българската общност в Република Молдова е повървя, че още в зората на българското национално-културно движение на 2 юли в далечната 1989 година Вие обединихте най-прогресивната и най-родолюбивата част на българската общност и създадохте заедно със своите съратници първата в Молдова етнокултурна организация – Българско дружество «Възраждане». Това послужи за пример на другите национални малцинства, които последваха примера на българите и в най-скоро време организационното оформяване на националните малцинства достигна около сто общини, ассоциации, културни центрове и дружества. Вие сте признат първоосновател на етнокултурния ренессанс не само на българите, но и на другите национални малцинства.

     Вашата научна подготовка, Вашите сериозни изследвания по историята на българската емиграция и национално Българско «Възраждане» остават и днес актуални по своята новизна и своя принос в българистиката.  Не можем да не отбележим и Вашият педагогически талант, Вашата роля в възпитанието на цяло поколение на студентска младеж.

     Като депутат в Парламента на Република Молдова в комисията по правата на човека и междуетнически отношения Вие активно участвахте в разработване  и обсъждане на всички законодателни инициативи по правата на националните малцинства и най-първо в Закона за правата на лица, принадлежащи към националните малцинства и правов статус на техните организации. Не случайно Вие бяхте рекордно пътя избирани за  съпредседател на Координационния съвет на етнокултурни организации, акредитирани към Бюрото по междуетнически отношения. Като депутат в Парламента на РМ, председател на БД «Възраждане»,  съпредседател на КС към БМО и на НПО «Граждански конгрес» («Forumul civic»)  Вие направихте голям принос в установяване на мир, спокойствие и толерантни междуетнически отношения  в Република Молдова, за което сте отбелязани с  високи държавни награди – Заслужил деятел «Om Emerit» и  Почетен Орден «Ordinul de Onoare».

     Цялата богата история на българското национално-културно движение в Република Молдова подтвърждава, че каквато и да има сериозна идея, инициатива, концептуално аргументирана програма, Вашето участие или авторство има пряко отношение. Вие винаги сте в първите редове на защитниците на нашите сънародници от дискриминационни решения в езикова, културна, духовна, образователна, кадрова, икономическа, политическа и други области.

     Като съставител и един от авторите на книгата «Българите в Република Молдова. Организационна дейност», Вие съумяхте убедително да покажете, как българската общност в Република Молдова пребори дори и най-големите бариери за да си запази своята идентичност и да създаде нови условия за своето бъдеще развитие. Книгата «Българите в Република Молдова. Организационна дейност.» е  химн за всички поколения на бесарабските българи и техните днешни достойни потомци.Тя стана своебразен отчет, изпид на мъжество, достоинство и родолюбие. Тя е урок за бъдещите поколения на българите в Молдова.

     Пожелаваме Ви,  уважаеми Иван Данилович,и по-нататък да бъдете полезни на българщината, а Вашите нови книги с радост да бъдат посрещани от Вашите почитатели. На Вас и на Вашето семейство здраве,  успехи, благополучие и всичко най-добро.
 


От името на Управителните Съвети на:

Българската община в РМ                                                                         Федор Сабий

Българското дружество «Възраждане»                                              Георги Барбаров

Българската  община  на мун. Кишинев                                                Степан Куртев

Международна ассоциация за приятелство и

Сътрудничество «Молдова-България»                                    Валериан Заболотний

Председател на НПО Български културен център                             Иван Бурлаков

Председател на Българската община на
Тараклийски район                                                                                    Петър Пейков

Председател на Дружество «Възраждане» в Приднестровието           Петър Жеков

Председател на Българската община  на
 Кахулски район                                                                                       Марина Пшеник

Председател на Българската община на  с.Паркани                         Петър Николаев

Председател на Българската община  на  гр. Твърдица                     Мария Паскова

Председател на Българската община  на  с. Валя-Пержей          Николай. Д. Куртев

Председател на Българската община  на с. Кортен                             Георги Иванов

Председател на Българска община на с. Стояновка                           Петър Малков

Преглеждания: 157

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics