Сдружение „Асоциация Български детски и младежки парламент”

Седалище и адрес на управление : София, ж.к. “Младост “- 1, бл.33, вх. Г, ап. 40, Председател – Калоян Трайков Игнатов, +359 884 88 75 76 Уеб сайт : www.abdmp.org, e-mail : kaloyan.t.ignatov@gmail.com

МЛАДЕЖИ ОТ БЪЛГАРИЯ И ТРАДИЦИОННИТЕ БЪЛГАРСКИ ОБЩНОСТИ ЗАД ГРАНИЦА ОТВАРЯТ “ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ”.       Oт 1-ви до 8-ми юни 2013 година в град Смолян ще се проведе международният младежки обмен “Прозорец към другата България”, организиран от Сдружение «Асоциация български детски и младежки парламент». В него ще вземат участие 32-ма младежи от България и традционните български общности в Молдова, Украйна и Румъния. Проектът се осъществява по програма «Младежта в действие» на Европейската комисия и цели да осигури подкрепа за млади хора в селски или бедни градски райони в Украйна, Молдова и Румъния с високо ниво на безработица. По време на проекта участниците ще развият комуникативните, организационните и лидерските си умения и ще се научат как сами да разработват, реализират и отчитат младежки проекти. Основната цел на обмена е да надгради организационния капацитет на участващите младежки организации и да изгради умения за осъществяване на целите и идеите им. За постигането на заложената цел са подготвени поредица от взаимносвързани модули, всеки от които надгражда придобитите предходни практически знания и умения. Участниците ще научат повече за структурата и моделите на работа в различните неправителствени организации, етапите на проектното писане, работата в екип, комуникацията с външни партньори и присъствието в глобалната мрежа. Предвидени са и културни вечери на всяка една от групите, в които да запознаят останалите с традициите, обичаите и съвременната култура на своята общност. Младежите ще разгледат архитектурния резерват в село Широка Лъка и ще преминат кратък курс по астрономия в НАО «Рожен». Програмата на проекта включва още и посещение на Регионалния историческия музей «Стою Шишков» и среща с представители на местната власт в община Смолян. В края на проекта ще се проведе и «Родопи филм фест», в който участниците ще представят своите заснети късометражни филмчета, посветени на Родопите и преживяното по време на младежкия обмен. В част дейностите по проекта ще се включат и младежи от Сдружение «Родопски хайдути», които ще запознаят участниците с типични за родопския край традиции и обичаи. Проектът «Прозорец към другата България» се реализира с подкрепата «Държаваната агенция за българите в чужбина» и на “Девин” АД. “Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма “Младежта в действие” на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. Съдържанието на настоящото издание/вестник/брошура/ не отразява позицията на Европейската общност, програма “Младежта в действие” или НЦЕМПИ.” Лице за контакти/Ръководител на проекта: Калоян Игнатов, телефон: 0884887576,

Преглеждания: 112

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics