.

Проследих с интерес интервюто на премиера Бойко Борисов в „Панорама" по БНТ на 23 юли и се опитах да вникна в политиката, която той се опитва да следва във връзка с газопроводите и петролопроводите и изобщо по енергийната стратегия на страната като цяло.

.

В разговора си с водещия Бойко Василев министър-председателят се спря на новата политика, която смята да приложи в енергийния сектор - eдна политика, съвършено различна от тази на правителството на Сергей Станишев. 

Предишното правителство беше на практика връчило „ключовете" от страната изключително и само на различни руски интереси, придвижвайки проекта за АЕЦ „Белене" и предоставяйки всички права около петролопровода Бургас-Александруполис на руската страна.  

Във връзка с изграждането на газопровода „Южен поток" пък руската страна също се опита да приложи методи на шантаж, обявявайки неотдавна, че тръбата може да мине и през Румъния при излизането й от Черно море.  

Позицията на Бойко Борисов е диаметрално противоположна от тази на предишното правителство, което се опираше само на един стратегически партньор, т.е. на Русия.  
Борисов желае със своята политика да бъде отворен към всички възможности и да даде на България шанса да стане център на енергийна концентрация и значимост в региона - една роля, която в миналото искаше да играе Гърция. 

На 19 юли bgВести публикува един анализ под заглавие «Много газ - голяма власт», който разкри интересни факти за енергийната игра на интереси между Европа, САЩ и Русия в областта на природния газ.  

Заедно с Русия, както изглежда, играе отчасти и Германия чрез компанията RWE, с която Германия обаче е стъпила с другия си крак и в газопровода „Набуко", който се предвижда да пренася природен газ от Централна Азия до Европа през Турция. Писано е много за географията на тръбите. Ролята на Набуко е да бъде алтернативен източник на енергия от други страни освен Русия за доставката на природен газ. 

Бойко Борисов е реалист. Тръгна от едно заварено положение, заемано от предишното правителство, и успя с активни действия да промени статуквото и да сложи характерния си почерк при новото начертаване на интересите на България, нещо което малцина ръководители на малки страни се осмеляват да направят в контактите си със суперсилите.  

Премиерът Борисов знае, че няма излишно време и че трябва да начертае отново позициите на правителството си само с голяма решителност. Видяхме, че действията му доведоха до покана до руската страна за нови разговори, които се намират в процес на развитие, както и до поддържане на интереса на гръцката страна по въпроса за петролопровода Бургас-Александруполис, която пристигна на 27 юли в София в рамките на една голяма PR-програма без съществено съдържание.  

На практика, Борисов постави условията на играта за всички, от самото начало.  
И това „начало" го определя самият той, т.е. интересите на България са на първо място, както никога друг път в миналото в периода след падането на комунизма. Някога всички виждаха в България „послушното дете" по големите теми на съвременността, с което всички правеха каквото и както си искат, но днес се ражда един нов вид политика на страната, която я превръща в сериозен играч в целия регион.  

Самият аз смятам руската страна за значим съюзник на България и вярвам, че отношенията между двете страни трябва да се запазят. Необходимо е обаче тези отношения да бъдат изградени отново при условия, които обслужват интересите на днешния образ на България, която трябва да се опира на два стълба: единият на Русия и другият на Запада. 

В една моя предишна статия за bgВести - Европа в деня след кризата, бях отбелязал, че Европа и Русия ще бъдат партньори в бъдеще, сиреч в идващите 5 години, и няма да бъде изобщо невероятно да видим съвпадане на интересите на двете страни. В един такъв случай, който България би трябвало да предвиди, ролята на страната трябва да бъде катализираща, тоест България да стане един енергиен център на целия регион.  

Ако тази роля на страната се свърже с географските и макроикономическите дадености на България, тогава е напълно възможно да видим в рамките на 5 години как тя се превръща в една страна-образец за региона. С други думи, в един голям бизнес и енергиен център.  

Основните характеристики на променяща се България относно енергийните стратегии, както вярвам че иска да я види министър-председателят и както би могла да стане, ако това бъде планирано внимателно в една средносрочна и една дългосрочна стратегия, са следните: 

Α. Създаване на един енергиен възел в България за природен газ: ако се срещнат газопроводите „Набуко" и „Южен поток" на територията на страната и бъде подкрепен един нов проект на мястото на петролопровода Бургас-Александруполис за транспортиране на петрол, който ще свързва Бургас със Западна Европа, България може да се превърне в значим транзитен енергиен център за цяла Европа. 

Б. Свързване с повече доставчици: По въпроса за петрола и тръбите, "слабата" точка на Бургас-Александруполис е монополът на руската страна. Мисля, че България ща се стреми да създаде един алтернативен петролопровод, както го описах в една моя статия за bgВести. 

За България би било полезно Русия да бъде един от доставчиците, а алтернативно е полезно да си сътрудничи с Казахстан, Туркменистан и Азербайджан, които също имат достъп до Черно море през Грузия.  
Страната трябва да пристъпи към укрепване на отношенията с тези страни незабавно. 

В. Ще трябва да осъвремени потенциала си за производство на електрическа енергия. След подписването на договора за „Горна Арда" с австрийското дружество EVN, е необходимо да се преустроят всички топлофикационни дружества в мощности за производство на ток, след като горещата вода е продукт от производството на енергия. Днешният модел на производство е губещ и неефективен. Вярвам, че с всеки изминал ден тези остарели топлофикационни мощности произвеждат все нови и нови загуби. Абсолютно сигурен съм, че много международни компании са в състояние да инвестират в един такъв мащабен проект. 

Г. Създаване на „зелени" енергийни проекти с използването на всякакъв вид източници (например слънчеви и ветрогенераторни системи, биомаса, геотермални извори и др.) и със създаването на съвместни предприятия между държавата и частници (т.нар. частно-публични партньорства), които обаче ще бъдат контролирани много внимателно, за да бъде гарантирана ползата за държавата. 

Д. Завършване на ядрената електроцентрала в Белене или някъде другаде, където това е възможно след внимателно проучване, така че България да е в състояние да продава чиста енергия на съседни държави, които са вносители на ток, като Гърция и Турция. България ще трябва да се подсигури от сега с такива крайни потребители на произвежданата от нея енергия, за да бъдат конкурентноспособни производствените й мощности в бъдеще.  

Е. Трябва да се сложи ударение върху създаването на сериозни стимули при развиването на проекти и други действия в сферата на енергийната ефективност. Това не представлява част от геополитическата стратегия, но има голямо значение за страна като България, където 90% от сградите са построени преди 1990 г. и имат сериозна нужда от преустройство с цел икономисването на енергия. 

Мисля, че това са идеите на българския премиер за бъдещето на страната по енергийните въпроси.  
Комбинацията между стратегическата независимост и преориентирането на страната на световната карта в международен план от една страна и съответните действия вътре в страната от друга могат да превърнат България в един силен играч в Югоизточна Европа. 

.
Вярата ми е, че министър-председателят Борисов ще се движи в тези рамки на независими решения и сътрудничество с всички заинтересувани, така че да мултиплицира политическите и икономическите изгоди за страната.

.

 

Преглеждания: 81

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics