Време е за нови въпроси

Падане на финансови котировки, рухване на предприятия, хиляди специалисти, оказали се без работа... Всеки ден пристигат нови и нови съобщения за разпадане на световната икономическа система, случващо се пред погледа ни. Някои са отчаяни, други показват безгрижие – така както остават равнодушни към последиците от терористични актове, технологични катастрофи и земетресения, случващи се по далечни места. Можем ли да обвиняваме хората за тази безучастност, след като те са изтощени от тревоги, от чувството на несигурност за бъдещето си, ако не виждат границата, около която благочестивите пожелания се израждат в зло?

Светът затъва все по-дълбоко в кризата, която е не само финансова.

“Какво да се прави с глобалното затопляне, което вече придобива катастрофални измерения, с глада, със социалния и политически хаос, разпространяващ се постепенно от един регион на планетата към други?”

Тези въпроси си задават политиците. И тук ние сме на едно мнение с тях. Всеки от нас би желал да знае, какво ни очаква утре, накъде върви съвременният свят, за какво служат чувствата, какво означава "приличен живот", в името на какво се взема едно или друго "ключово" решение, защо сме така яростни в разрушението? Наистина, отговорите на тези въпроси зависят от това, какъв е статусът на истината и какво прави човечеството.

Всички в една лодка

Всяка криза носи проблеми, но има и своя положителна страна.

Крахът на илюзиите и раздялата с установените навици пробужда съзнанието на хората, за които кариерата, парите и консумативното отношение са станали отдавна основна цел на съществуването. Изостря се предчувствието, че всички ние преживяваме значителни промени. Комуникационната система е тази, която свързва напълно различни представители на обществото – от хората на ръководни държавни постове до редовите граждани – и тя ще предопредели степента, до която тези промени ще се осъществят ефикасно, бързо и безболезнено. Понастоящем икономисти и политици от много страни са прозрели, че нито икономиката, нито политиката, а единствено културата (културата на човешките отношения, на създаването на нови видове дейности) – културата на стила на живот се разглежда като главно средство на поредното спираловидно завъртане на еволюционното развитие.

Проект, какъвто не е имало досега

Много въпроси, които глобалната криза поставя понастоящем пред хората, нямат отговори. Те могат и трябва да бъдат търсени единствено, ако всеки бъде въвлечен в процеса на създаване на бъдещето. Но съществуват ли много начини за решаване на този проблем днес? Може би, необикновената ситуация в организацията на информационния обмен между хора, отделени на хиляди километри един от друг, повелява търсенето на неординерни решения? Авторът на проекта "Земното кълбо е цялата земя", Марин Ангел Лазаров, разсъждаваше именно така.

 

Допълнителна информация: Марин Ангел Лазаров. Роден е в България и живее в нея до 28-ата си година. В началото на 90-те години емигрира във Финландия. По профессия е журналист. Автор е на няколко книги за деца. Във Финландия посвещава много време на изучаването на руската култура. Превежда Пушкин. През януари 2008 година пристига на работа в Русия. Най-голям интерес за него като журналист предизвикват събитията, които днес вече оказват голямо влияние върху пътя на световното историческо развитие.

 

За разгръщане на проекта "Земният глобус е цялата земя" е избрана Финландия. Фантастични декори: лапландска природа под купола на северното небе, по което през зимата се появяват хиляди сияния -здраво построена дървена къща. В едно от помещенията със стъклени стени – огромен прозрачен макет на земното кълбо, в началото празен, за да бъде напълнен със земя от хора от различни части на планетата. Те ще пристигат по двойки: най-напред, представители на страните, които конфликтуват. Както счита авторът на проекта, обикновените хора (не политиците) могат съвършено да изпълнят една дипломатическа мисия: да донесат по малко от своята родна земя, да я смесят със земя от други места и да изсипят тази нова пръст в символичното земно кълбо. Желателно би било сред първите да бъдат граждани на Ирак и САЩ, на Русия и Грузия... Обикновените хора лесно намират онова, което ги обединява: нашата планета, благополучието на която трябва да се пази, любовта към "малката" Родина, към своите родственици, желанието за съпротива срещу разрушенията. Проектът е насочен към това: участниците да разкажат за своите страни, защо те обичат мястото, където живеят, защо е важно да се запази неговата самобитност. Едно отделно внимание ще бъде отдадено на националните културни традиции. Всяка среща ще бъде филмирана и показвана по международните масмедии.

Ние се нуждаем от вълшебни приказки като от въздух

На пръв поглед, описанието на този проект изглежда като една красива вълшебна приказка. Да, ако се имат предвид приказките, подобни на тези, написани от Андерсен или като "Червените платна" на Грийн... В тях съществува една алегория на житейската истина. Тук няма игра в целия свят, а едно действие, което може да направи всяка мечта реалност. Най-голямата загуба, която много хора от различни страни преживяват през последните години, е обезценяването на най-скъпите човешки понятия. Думите Родина, Вяра и Любов се превръщат в зрителна измама и понякога изглежда много трудно да бъде върнато отново тяхното истинско значение. Изглежда... Докато сами не направим опит да отхвърлим безполезното и да си позволим свободата да сторим необичайни неща. Защо, все пак, малка Финландия е сметната като подходяща за мисията на великите държави с техните велики амбиции? Онзи, който се потопи дори и веднъж в природата на Суоми, би могъл лесно да намери отговора. Случайно разпилени огромни камъни, леко покрити със сребрист мъх; синята гладка повърхност на безбройни езера; гори, прострели се върху цялата страна – това е, може би, всичко, което природата е дарила на малка Финландия. Лаконизъм, нищо грамадно, нищо "твърде много". А може би тази сдържаност е научила хората от тази част на света да ценят онова, което е действително важно. Най-простите неща започват точно тук да говорят по чудотворен начин за съкровеното. Например, на влизане в един от лапландските градове всеки може да види удивителен паметник: купчина от дърва за огрев, подредени под формата на огромен куб. Символ на какво е тази фантазия? Топлина на дом, добронамереност към гости? В наши дни хората изпитват голяма нужда от подобни проекти, в които няма нищо величествено, нищо "твърде много"... Границата между истинното и лъжовното е много тънка.

Има много неща, които са отвъд политическия контрол

Проектът с чудесното название "Земният глобус е цялата земя" в действителност е обърнат към беззащитното човешко сърце, на което му е домъчняло за духовни ценности, изпитва носталгия по добротата, което никога не губи своето умение да цени уюта на "малкото" пространство, на "малката" родина. Предлаганият проект е реалистичен – както е реална нуждата на всеки от истински, а не преходни, ценности. Той прави така, че да се замислим: какво е най-важно за едно човешко същество? Оставайки насаме със себе си, ние си спомняме нашето детство, нашите роднини: добрите вълшебни бабини приказки, изкусните и ласкави дядови ръце. Спомняме си и местата, където сме израсли и сме станали личности. Очевидно, способността да бъдете искрени с някого и да откривате сърцето си към други предпазва днес човека по-добре, отколкото най-опасното оръжие. Може да се стори, че любовта към малката родина е личен проблем на всеки, към който другите нямат отношение. Ние можем да дадем хиляди примери, опровергаващи това заблуждение. В едни условия, при които ценността на едно място е чест измервана с неговата доходност и когато чувствата са често в невъзможност да се състезават с парите, изразеното отношение към което да е кътче на планетата придобива специална значимост. Любовта, подобно на вълна, преминава от един човек към друг. Тя ни помага да станем по-силни, да не се изгубим и да запазим своята родна страна от превръщането и в отчуждено пространство. Трябва да я обявяваме! Трябва да се борим за правото на любов!

Културата означава целокупност

Предполага се, че проектът "Земният глобус е цялата земя" ще се развива в пространството и времето: той носи в себе си консолидиращи свойства – възможност за поглед назад, намерение за конструиране на бъдещето. Той би следвало да "работи" на различни нива. Всяко от нивата е еднакво важно. Този проект ни оставя "да видим" нашата планета отстрани, да помислим, какво ще се случи с нея утре, да поразсъждаваме над приноса на всяка страна в общото развитие, за ролята в този процес на всеки обикновен ЧОВЕК. От проекта се очаква да изтъкне, че ценността на всеки отделен регион на планетата е предопределена не само от неговата природа, ресурси, култура и история, а също така и от неговия иновационен потенциал. Иновационните възможности на всеки отделен регион, голям град и селище могат да бъдат представени посредством осъществени иновационни проекти, бизнес иновации, информация относно това: как съвременните организационни мерки позволяват да се обединява бизнес общността, властта, обществото и обикновените хора при решаването на важни проблеми и инициативи. Резултатите от търсенето на нови модели на културно и икономическо развитие са от огромна практическа важност. Ето защо, търсенето на проекта "Земният глобус е цялата земя" – като едно международно място, което може да играе ролята на открит форум за местните власти, за представителите на неправителствени организации, за бизнес-общностите, място което е интересно за хора, имащи таланта да творят – вероятно с времето ще нараства.

Инициирането на събития – характеристика на проекта

Малката къща в Лапландия няма да бъде някакъв музей. Този международен социално-културен проект е насочен към ефективно непрекъснато ДЕЙСТВИЕ. Той е за хора, които не са загубили способността да мечтаят, връща вярата, че сърдечната добрина прави така, щото всяко желание да става истина. Днес е трудно да се посочи целият обхват от задачи, които той може да реши. За доброто няма граници. Доброто е универсално средство, което е във възможност да намери пътища за мирно уреждане на етно-изповедални конфликти, да реши противоречието между културата и цивилизацията. Под егидата на проекта могат да се организират детски фестивали и конкурси, екологични експедиции, разкриване на културни центрове в различни страни по целия свят.

В рамките на проекта "Земният глобус е цялата земя" може да се развие един друг проект под надслов "Поговори с мен, колега". Целта на този проект е да подтикне към откровен разговор лидери на националния елит от различни страни – министри, изтъкнати дейци на културата, мислители, спортисти – хора, които спомагат в значителна степен за запазването и развитието на системата от човешки ценности. Тези интервюта могат да бъдат публикувани в пресата на различните страни, в интернет сайтове. Тази част от проекта е много важна. В такъв случай, редовите хора, които сега са изолирани от вземането на решения, по-късно биха могли да участват в диалог между представители на интелектуалния елит от различни страни като трета страна. Така, един открит за света диалог между двама министри от различни държави придобива напълно ново качество. Това пробужда импулс към твърчество в публиката; всеки човек е поканен да създава по този начин бъдещето. Би било великодушно в бъдещите разговори да вземат участие и ръководители на големи компании от международния бизнес. Тяхното виждане за съвременната епоха е от огромен интерес. Самата дума "предприемач" означава уникална способност да се създава нещо в условия на неопределеност, да се предвижда и предпазва от нежелани събития.

Несъмнено, този международен социо-културен проект едва ли би се осъществил без участието на организации, които управляват световните процеси. Може да се поддържа надежда, че той ще стане част от глобални програми, които се изпълняват от ЮНЕСКО, УНИЦЕФ и културните инициативи на Европейския съюз.

 

Марин Лазаров, ръководител на проекта

 

превод Илия КОЖУХАРОВ

 

Helsinki – Moscow – Sofia

Електронна поща:     vodopad_mechty@hotmail.com

 

Gsm: +7 (919) 765-4430

 

Интернет-страници:  http://marin-angel.livejournal.com

                                   http://marinangel.wordpress.com

                                   http://www.flickr.com/photos/marinangel/

                                   https://twitter.com/marinangel1961

 

КОММЕНТАРИИ към проекта ми "Земной шар - вся земля":

http://marinangel.wordpress.com

 

 

Привет, Марин Ангел! Если честно, прочитала сейчас залпом то, что ты прислал мне… Идея великолепная и замечательная… Но очень трудно расшевелить наш народ… Осуществить такое будет очень сложно. Многие не поймут, просто у многих другие ценности в жизни. Сердца очерствели и основная масса любит только себя и видит только себя и чувствует только себя. И как изменить то, что у них уже в крови??? Хотя… согласна, можно найти и людей, которые поддержат тебя и пойдут за тобой. Ты ЛИДЕР и Неординарная личность!!! У тебя получится! Чем я могу помочь тебе!

Ольга Н., Россия, Южный ФО, Ставропольский край

 

 

Привет Марин!
 Проект очень позитивный, добрый, и самое главное – это что-то совсем новое по-моему, но…
 Мне кажется надо начинать не с политиков, бизнесменов и цитата: «руководителей местной власти, представителей общественных организаций, предпринимательского сообщества» а с простых людей… и тогда этот проект действительно станет популярным! 
Удачи тебе в твоих начинаниях!!!

Марина Александрова, Россия, Санкт-Петербург

 

 

Мне нравится твой проект, он такой добрый и светлый… Наверное, ты прав, в последнее время люди слишком много думают о материальном и забывают о том, кто они на самом деле и зачем пришли в этот мир. К сожалению, очень часто бывает так, что чем больше человек имеет, чем выше он поднимается, тем труднее ему вспомнить, кто он, что действительно для него ВАЖНО. А некоторые наоборот, крутятся, как белка в колесе, но так на месте и остаются, во всех смыслах. Тогда одни люди ожесточаются, другие задумываются о том, почему их жизнь сложилась именно так, а не иначе. Дай то Бог, чтобы с помощью твоего проекта можно было достучаться до большего числа людей, чтобы они не очерствели сердцем. Но должна сказать, не всё так плохо, как кажется на первый взгляд и в мире так много прекрасного, ради чего стоит жить. Это касается и ТЕБЯ! 
Аноним, Европа

 

 

Привет! сказка.., да красивая романтичная сказка. и мы опять сталкиваемся с тем что главы, бизнеса, государств, министры культуры, соберуться за единым столом…, зачем… Если только для того что бы пропихнуть проект?
проект хорош, интересен, публичен…, но в нём нет жизни…, не вижу я в Нём жизни…

Маргарита Моторо, Россия, Москва, Юго-восточный АО

 

 

«Любовь, как волна, передается от человека к человеку…» Марин, замечательный проект (как и все твои проекты) и очень красивый. Он и правда похож на сказку, потому что от него также тепло на душе… Кто из нас в детстве не мечтал оказаться в сказке? Пусть это сказка станет явью. Проект чудесный Марин, добрых помощников тебе в помощь! Эмма

 

 

Ваш проект очень интересный. Ядумаю людям на самом деле нужны такие сказки. Ведь бежим торопимся и теряем по пути веру в добро и чудесную волшебную сказку из детства. А по сути взрослые те же дети и им тоже нужны они.

Елена Рахманова, Россия, Дальневосточный ФО, Хабаровский край

 

 

Мне очень понравилось то как вы рассуждаете о всем мире, о том что в нем происходит. Сразу видно что вам это не безразлично! Я во все с вами согласна, но жаль не могу ни чем помочь. Мне понравилась ваша точка зрения на происходящее, действительно сейчас никто и не замечает, что кроме финанственного кризиса еще и очень много других проблем, но все на это все равно! Никто не понимает, что деньги это не важное, что есть наша планета и она нуждается в помощи! Вероника Скульская, 14 лет, Азия, Казахстан, Павлодар

 

 

А если дети покажут взрослым, что им нужна земля чистая?Что им нужна культура и страна, какая бы она ни была там где они родились, ведь в старости всеравно тянет туда где ты родился, главное , что всех без исключения людей, какие бы они не были – злые, добрые… 
У нас многие родители, оставив детей на бабушек уехали заграницу работать, их нет 5 -10 лет… они и не собираются возвращаться. Проще всего закрыть глаза и сделать вид, что меня это не касается! 
Я тоже уежала, но немогла возвращалась!
 И поняла, что нужно реализоваться там где ты родился – значит ты нужен здесь! 
Этот проект научит многих уважать другие культуры, другую веру, не утратив своей! Слова Родина, Вера, Любовь неумолимо превращаются в обманки, и порой кажется, что вернуть им истинное значение очень трудно.
Не трудно-просто невыгодно!
Можно ли винить за эту безучастность людей, если они устали от потрясений, устали от тревог за собственное будущее, если перестали видеть тот рубеж, где благие пожелания оборачиваются злом?
Можно и нужно! Люди должны понимать, что каждый их поступок и слово, так или иначе отражается на других и на всей Земле в целом, и что за все сделанное нужно нести ответственность, и не бояться брать ее на себя! А лучше не делать, чтобы потом не было мучительно больно! Тревожаться за будущее – значит мало веры! Благие пожелания оборачиваются злом? Какой тупизм, разумный человек способен допустить это? Если человек встал на этот путь так и капли сомнения не должно быть в том, что его дело может пойти во зло! А допустил сомнени и опустил руки считай тебя нет – сьели!!! Совершенно очевидно, умение быть искренним самим с собой, способность открывать свое сердце другим сегодня защищает человека больше, чем самое грозное оружие.
Видимо потому, что это больше всего обезоруживает! Почему мы неистовы в разрушении? Это наверное главный вопрос! Марина Микита

 

 

Здравствуй Марин!!!
 Как говорят: «БЕЗ СЛОВ», слов нет – одни эмоции!!! Могу сказать, Браво!!! Выражая свое восхищение.
Ты заставил меня задуматься о некоторых серьезных вещах – это значит, что Все, все что ты делаешь не зря, значит пошел тот результат кот., для тебя важен!!!
В твоем проекте, все очень верно очерчено, но есть просчеты (мое мнение, его можешь не воспринимать). Просчетами я называю то, что люди «обычные» не интересуются такими проектами, они уже вообще ничем не интересуются (особено из «глубинки»), ведь доверие пропало, ко всем и ко всему, предпринематели о которых ты упамянул им так же не интернестно, они живут «своими» заботами и остается третий «слой населения» которого может заинтересовать данный проект – это люди деятели культуры, мыслители…
Повторяю это мое мнение, не более, так что можешь его не учитывать… 
А в целом… Молодец!!! Добавить нечего…!!! Анна Нестерова, Европа

 

 

Сама идея проекта удивительна и необходима. И нет места, для его реализации, лучше, чем Финляндия. Но какой огромный труд за всем этим стоит!? Несомненно одно, давно пришло время всему человечеству закатать рукава и что-то делать, всем вместе или каждому в отдельности.
Страшно за сегодняшний день, а что ждет детей завтра? Что мы, взрослые им оставим? М.б. этот проект будет началом освобождения от потрясений, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. А быть может проект подарит всем нам НАДЕЖДУ, которая давно покинула нас?!
 Проект необходим!

Ирина Кпаснова, Россия, Санкт-Петербург

 

 

Когда я читаю о твоем проекте, у меня возникает много мыслей за и против.
Начну с против и с небольшого предложения:
Я представила красивую сферу, земной шар, который постепенно заполняется землей из разных уголков земного шара. Как заполняют его чисто с технической стороны, я не представляла (но это наверно и не нужно), только конечный результат. Я понимаю, что ты предлагаешь землю в качестве наполнения т.к. она олицетворяет начало – из чего все произрастает, без чего нельзя представить свою жизнь на земле. Как в стародавние времена богатырь берет прядь земли в рукавицу и идет защищать свою землю от пришлых людей. А если там нет земли, а есть только камни, или глина, или песок, или вода, что тогда… Можно предложить заполнять чем -то другим, более позитивным и дарящим радость плодами, цветами, изделиями народных промыслов, что уже несет положительную энергию добра, солнца, тепла и радости. И приезжать будут как раз люди, которые работают на земле и являются хранителями этого народного богатства, которое передается из уст в уста. Эти люди по существу в любом государстве являются культурным наследием (ремесленники, виноделы, ткачи, исполнители народных песен и т.д.) Мне не нравится идея с перевозом земли.
Еще ты пишешь о том , что настало время новых вопросов. 
Мне кажется, что все старо как мир. 
Что делает человека счастливым? Как наша маленькая планета помогает нам таким умным и знающим выжить? Что мы приумножаем? Что притягиваем?
Ты так же упоминаешь кризис. Деньги мы можем сравнить с морем, на волнах которого покачивается корабль политики; в отношении этих двух феноменов необходимо учитывать действие тяжести инерции и т.д.; эти силы легче осмыслить, чем изменить. Если бы каждый пассажир спокойно оставался на своем месте, возможно, удалось бы избежать опасности. Мы это знаем и не раз видели. Доверие к судьбе возвращает спокойствие духа и гораздо быстрее, чем можно было бы предполагать. В кризисе, даже в самом тяжелом, надо быть мудрым и ни о чем не беспокоиться, т.к. в такой игре задействована такая масса людей, что оптимизм становится единственной истинной формой проявления осторожности и выживания.
 Я согласна с тобой, что ты предлагаешь все это действо провести в Финляндии. Действительно, удивительная природа этой страны завораживает. Простота, спокойствие, умиротворение – все это присуще этой северной стране. Я всегда вспоминаю вид с башни на тысячу озер, когда была в Финляндии, завораживающее зрелище, особенно когда закат или восход солнца. Очень красиво! 
Сказки. Они необходимы, как детям так и взрослым. Сказки лечат душу, приводят в равновесие наш разум, убеждают, что добро ВСЕГДА побеждает зло, учат нас верить, любить, надеяться и ждать. Это маленькое чудо! Ты все правильно об этом пишешь в своей статье.
Очень интересным мне показался проект «Поговори со мной, коллега». Мне кажется в нем можно осуществить достаточно искренний разговор (по крайней мере постараться на это выйти) между представителями различных руководящих структур государства и бизнеса. Интересно!
На самом деле мыслей еще много. Надеюсь, я была не очень утомительна в своих размышлениях…

С уважением,
 Анастасия Романова, Россия, Москва

 

 

По поводу проекта, каждый человек хочет от жизни чего то лучшего и того же желаем нашим детям и внукам. Хочется, чтоб первая была не Финляндия, а наша Россия. Но, это действительно сказка… и сбудится ли она… Хочется конечно, чтоб эта сказка сбылась и не только для отдельного государства, а для всей планеты. Светлана (43г)

 

 

Конечно за этот проект. Землю спасать нужно, сознание людей разбудить. Мы виноваты, значит мы должны исправлять свои ошибки. Олег (37л) Одесса

 

 

Хороший проект. Заслуживает внимания. Рашид (46л) Удмуртия

 

 

Проект нужен и, конечно заслуживает внимания. Может быть, люди и задумаются о серьезных вещах. Пусть не все, но кто-то обязательно. Татьяна (44г)

 

 

По моему мнению такой проект действительно нужен, особенно в свете событий, происходящих в последнее время. Люди действительно устали от проблем, не верят в помощь других людей – это формировалось с детства, чтоб это изменить, нужно чтоб прошло немало времени. Из всех статей что ты мне прислала, мне более понравилась «Есть многое, что неподвластно политикам» – там есть вера что этот проект реален, там смысл жизни – чувства : любовь, искренность… Ольга (26л) Кострома

 

 

Справедливо и разумно, приятно и правильно воплотить этот проект в жизнь! Люди могли бы «увидеть» нашу планету со стороны, подумать, что с ней будет завтра, задуматься о вкладе каждой территории, государства в общее развитие человечества , о том, какую роль в этом процессе выполняет обычный ЧЕЛОВЕК. Ольга (36л) Москва

 

 

Проект очень интересный и красивый. Такой проект очень нужен людям. Марина (38л) Мурманск


 

 

Сказочный проект, а главное очень необходимый людям. Надя (24) Вологда

 

 

Вещи создаются не из материалов, а из идей. У нас у всех есть свойство воспринимать все вокруг как уже готовую вещь. Все это не что кроме как возможное движение нашего сознания. Мысль материальна, когда мы думаем о чем-то, мы тем самым закрепляем реальность, и именно поэтому мы создаём свои МИРЫ.

МИРЫ это возможные временные линии реальности, и они существую одновременно, пока мы не выбираем ОДИН из них.

Если наши мысли влияют на реальность, то, что мысли смогут сделать с нами!!!!!!

Удачи в этом благородном деле! Максим Смирнов (40 л.), Москва

 

 

Во многом я согласна с Вами, в частноти в том, что духовные ценности сейчас обесцениваются. Им предаётся так мало значения в нашем мире! И всё же я считаю, что такие понятия как доброта, честность, милосердие… никогда не уйдут из нашей жизни. Пусть даже они будут сосредоточены лишь в одном человеке. Думаю Вы правы, что привлекаете внимание людей к этой проблеме. Если это ваше искреннее мнение и желание, то я просто восхишена Вами, вашей силой духа!

Надя Иродова (31 г.), Сибирский ФО, Республика Алтай

 

 

Здравствуй, Марин!

Спасибо тебе за письмо и за твое доверие.

Только человек с очень доброй и чистой душой может так открыто выразить свои чувства, как в письме «бабушке Славке» или «мамин поцелуй».

В этом мире все имеет свойство «возвращаться бумерангом», как поступки, так и мысли. Любой поступок оказывает влияние на судьбу всего человечества. Земля – наш общий дом. «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету». Проект дает Надежду нам на будущее наше и наших детей! Он обращает наше внимание на самые обычные человеческие ценности, и в тоже время, главные в нашей жизни.

Человек не может жить без Родины, без Любви, без Надежды. Это то, о чем ты пишешь в своем проекте… Идея замечательная! Упорство, сила воли, а главное, неистребимое желание творить добро делают невероятное – как бумеранг, возвращаются тем же – Добром! От всего сердца желаю тебе успехов! Эмма Феденева

 

 

Здравствуйте, Марин!

Может быть мои размышления о современном обществе покажутся Вам неверными. Но ведь и Вы хотите изменить этот мир в лучшую сторону. Мне очень нравятся Ваши проекты «Земной шар – вся Земля», «Вся земля России», – это очень своевременно и важно!

 

«Храм Твой, Господи, в небесах,

Но земля тоже Твой приют…»

 

А что же делаем мы, люди, с Приютом, который создал для нас Господь? Как много в нашей жизни бессердечности и равнодушия, необъяснимого «хладнокровия». В гонке за земными благами живем, не помня, что такое блага небесные и для чего они нам дарованы. Ценнейшее благо – жизнь – проходит, пока мы строим свое благополучие.

Дети наши предоставлены информационному миру. Я знаю, что мой ребенок будет засыпать под шелест страниц детской книги (именно книги), под звук моего голоса, читающего добрую волшебную сказку. И что сам потом с удовольствием будет читать, слава Богу, прочесть есть что. Об этом много уже сказано, и все же не многие родители задумываются, какая информация закладывается в сознание их чада, какая информация становится основой его мировоззрения и жизненных принципов. Где все то прекрасное, светлое, теплое и доброе, – все то, что так важно для неокрепшей детской души? Все это могут дать ребенку только материнская и отцовская любовь и забота.

И только после того, как каждый человек начнет задумываться о своей жизни, менять свою жизнь, тем самым меняя и мир вокруг себя – можно будет говорить о возрождении истинных ценностей, об очищении и оздоровленнии общества в целом. Изменить мир может каждый, хотя бы тем, что в его силах. И не стоит нам думать, что один голос ничего значит. Нужно толко озвучить свою мысль, чтобы тебя услышали. Мои знакомые не курят, не употребляют нелитературных выражений, и не бросают мусор на землю – быть может только в моем присутствии, но для меня это важно. И это значит мир вокруг меня изменился, и только благодаря тому, что мою точку зрения не только выслушали, но и «услышали». Неоднозначно к этому относятся окружающие, и все же начинают менятся в лучшую сторону. Наша жизнь состоит из мелочей: для начала можно с банальных мелочей и начинать. В моих силах дарить людям свою улыбку и добро. Мне не сложно говорить такие простые слова, как «Пожалуйста», «Спасибо», «Люблю», «Прости»… И эти простые слова меняют мир вокруг меня. И пусть меня упрекают в том, что я «не правильно живу в жестоком современном мире «, – я знаю – это не так. И еще я знаю – отражая наше добро – мир меняется к лучшему!

С уважением, Мария

 

Н.С.Гумилев

Канцона вторая

 

«Храм Твой, Господи, в небесах,

Но земля тоже твой приют.

Расцветают липы в лесах,

И на липах цветы поют.

 

Точно благовест Твой, весна,

По веселым идет полям,

А весною на крыльях сна

Прилетают Ангелы к нам.

 

Если, Господи, это так,

Если праведно я пою,

Дай мне, Господи, дай мне знак,

Что я волю понял Твою… »

 

О себе:

«Вся жизнь моя одно мгновенье,

живу сегодняшним числом,

ведома ветра дуновеньем,

согрета солнечным теплом»

Мария, 25 лет

В данный момент живу в городе Омске. Работаю менеджером в небольшой частной компании. Заочно учусь в Юридическом институте.

Могу назвать себя истинной патриоткой своей малой Родины, вот только сибирский климат утомляет – шесть месяцев из двенадцати можно наблюдать покров в виде снега, зимой – 35, летом +35 – это в среднем обычная погода. Омск довольно красив – особенно я люблю исторический центр города, он связан с именами Достоевского, Врубеля, Колчака. Красива по-своему наша природа – «суровой сибирской красотой». Если решите посетить наш город – не разочаруетесь.

Веду здоровый образ жизни. Иногда в свободное время занимаюсь «рукотворчеством». Люблю рисовать, вообще что-нибудь делать своими руками. Люблю готовить, часто выходной провожу у плиты на кухне. С детства люблю читать, в родительском доме большая библиотека. Люблю поэзию Ахматовой, Цветаевой, Гумилева. Люблю хоккей. Люблю животных, есть собака, 12 лет – французский бульдог.

Мечтаю со своей семьей жить в доме на земле, городская суета не дает человеку остановится и задуматься, поднять голову и увидеть синее небо, – люди оторваны от природы.

В общем – немного о себе, немного размышлений…

 

 

***

Умываюсь туманами севера,

Поднимаюсь легко на бугры,

И мне под ноги катятся клевера

Фиолетовые шары.

А заря, словно красная мельница,

Мне опахивает лицо.

Горизонт уплывает и светится,

Как березовое кольцо.

В спелой ржи, будто вытканы, вышиты, -

То возникнут, то пропадут –

Голубеют старинными крышами

Деревеньки и там и тут.

Здесь моя деревянная отчина.

Пусть я житель и городской,

А в душе, кроме всякого прочего,

Позарез нужен край такой.

Не из тех я прохожих нечаянных,

Что заглянут на ночь одну

И у вдов, умудренных печалями,

Ищу старую старину.

И хозяйки в домах удивляются:

Было время – просили кусок,

А теперь – то икону, то пряслицу,

То ручного тканья поясок.

И в цене не стоят – лишь скажите им,

Но теряются бабы тут:

Нет цены оценить пережитое,

И задаром все отдают.

Мне ж чего покупать, если родиной,

Стариной ее, новизной

Существо мое переполнено,

Будто небо голубизной.

Все волнует: и травы шумные,

Свет реки и тень камыша.

Здесь опять невольно подумаю:

Что ж такое это – душа?

Не приемник с чувствительной силою,

Чтоб включить и настроить мог,

Не березовый лист, не осиновый,

Не старинный какой кузовок.

А поет, и грустит, и дрожит она,

И я думаю неспроста,

Что душа – глубина пережитого,

Непрожитого высота.

Александр Романов

 

Это стихотворение вологодского поэта, очень мне оно понравилось, частично ответ по поводу твоего Проекта «Земной шар – вся Земля».

Я считаю что твой проект необходим сейчас, если мы хотим сохранить те важные основные духовыне ценности. Он поможет сблизить людей, чего сейчас нехватает. Живем каждый думая только о себе, не думая о будущем нашей планеты, о будущем наших детей. Лидия

 

 

Моя Россия такова: Маленький провинциальный городок, где я выросла иживу сейчас, и поселок, куда ездила на лето – маленькие избушки, соленая теплая вода из скважин -рек или озера рядом нет. Это лесостепная зона – множесво небольших березовых лесов, земляника и грибы… Можно сказать рай, только люди не видят его, – может быть потому, что все сводится к деньгам – а оклады там сейчас от 4 до 10 (в редких случаях) тысяч рублей в месяц – я представляю какая это смешная сумма для жителей столицы… Мария Мораш

 

 

Марин, по моему мнению, проект чудесный!

Да, он возможно похож на сказку, на ту, которая необходима и детям, и взрослым, здесь и сейчас. Возможно, это заставит людей задуматься о будущем и понять истинные ценности в этой жизни, о которых люди все больше стали забывать. Любовь к малой родине, любовь к детям, старикам… Elena Osenn

 

 

Спасибо за приглашение, Марин! Буду рада присоединиться и принять посильное участие в добрых Ваших делах. Идея проекта замечательная. Благодарю! Лора Черняк

Преглеждания: 290

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics