ДРЕБНИ ПОСТИНДУСТРИАЛНИ ИСТИНИ, Хеми ВАРНАЛИУС

ECOCONSULT-77
REMIND01.
СТАРА АЕЦ - НАЛИЧНА;
02.
НОВА АЕЦ - ПРЕДСТОЯЩА;
03.
РУМЪНСКА АЕЦ - НАЛИЧНА;
04.
ТУРСКА АЕЦ - ПРЕДСТОЯЩА;
05.
ЮЖЕН ПОТОК - ПРЕДСТОЯЩ;
06.
НАБУКО - ПРЕДСТОЯЩ;
07.
БУРГАС-АЛЕКСАНДРОПУЛОС - ПРЕДСТОЯЩ;
08.
ВЕТРЕНИ ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРИ - НАРАСТВАЩИ;
09.
СЛЪНЧЕВИ ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРИ - РАЗРАСТВАЩИ;
10.
ПОДЗЕМНО НАТЪПКВАНЕ НА ЧЕРНО МОРЕ С ОТПАДНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ - ПРЕДСТОЯЩО;
11.
БЕЗБРОЙ ШЛАМООТВАЛИ - НАЛИЧНИ;
12.
СТАРОМОДНИ ТЕРМОЦЕНТРАЛИ - НАЛИЧНИ;
13.
ТАНКЕРЕН ФЛОТ - ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН;
14.
ПРОГРЕСИРАЩО ОБЕЗЛЕСЯВАНЕ - РАЗРАСТВАЩО;
15.
НЯКОЛКОСТОТИН АКТИВНИ СВЛАЧИЩА - НАЛИЧНИ;
16.
УДИВИТЕЛНО НИСЪК ЖИЗНЕН СТАНДАРТ - ПОДЕКЗИСТЕНТЕН;
17.
ХАОТИЗИРАН АВТОМОБИЛЕН ТРАФИК - НЕУПРАВЛЯЕМО НАРАСТВАЩ;
18.
ВЛОШЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ - НЕУСТОЙЧИВО ФИНАНСИРАНЕ;
19.
НАМАЛЯВАНЕ БРОЯТ НА КОРЕННОТО НАСЕЛЕНИЕ ПРОГРЕСИВНО;
20.
ДЕПА ЗА ЯДРЕНИ ОТПАДЪЦИ - НЕДОСТАТЪЧНИ;
21.
ПРЕНАТОВАРЕНО СЪС СТРОИТЕЛСТВО КРАЙБРЕЖИЕ - УБИЙСТВЕНО;
22.
ЗАГИВАЩО МОРЕ - ЗАВИНАГИ;
23.
НИСЪК ДОБИВ НА РИБА - ВСЕ ПО-НЕЗНАЧИТЕЛЕН;
24.
ЗАМЪРСЕНИ ПИТЕЙНИ ВОДИ - НЕУПРАВЯЕМИО;
25.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ - НАРАСТВАЩА НЕЕФЕКТИВНОСТ;
26.
ПРИМИТИВЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ - АМОРТИЗИРАН;
27.
НИСКА СОЦИАЛНА ЧУВАЕМОСТ - ВСЕ ПО-СПЕКУЛАТИВНА;
28.
БЕЗБРОЙ МИКРОЯЗОВИРИ - ЗАНЕМАРЕНИ-АВАРИРАЩИ
И
ДР.П.

НЯКОЙ НЯКОГА -
ПОДИР ВРЕМЕНАТА НА
Д-Р ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ -
ПОСТАРАЛ ЛИ СЕ Е ДА
НАПРАВИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕСМЯТАНИЯ
ЗА
ПОЛИФАЦЕТНОТО РИСКОВО ПРЕНАТОВАРВАНЕ
НА
ЕДИНИЦА ПОВЪРХНОСТНА ПЛОЩ
ОТ
НАШАТА МАЛОМЕРНАЯ ДЕРЖАВИЦА!?!

КАК ТАКА - НИКОЙ!?!
КАК ТАКА - НИКОЙ!?!
КАК ТАКА - НИКОГА ДО ДНЕС!?!

НАКЪДЕ -
БЕЗ РАЗКРЕПОСТЕНА
НЕКАЗИОННАЯ
НАУЧНА МИСЪЛ
НАРОДЕ!?!
The End
14.01.2013.

Преглеждания: 88

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics