Ахмет Саттар ???

 

                                                     Преди известно време една моя близка, Люция Камаева, ми изпрати имейл: „Здравствуй, Ангел! Опубликуй, пожалуйста, этот материал на сайте Всемирного конгресса болгар, в своем блоге. если возможно и в газетах. Надо, чтобы как можно больше людей узнали об этой Миссии. Ахмет Саттар - главный инициатор и вдохновитель этой культурной Миссии. Он живет в Москве. Булгаро-татарский поэт. Его корни с Нижнего Новгорода, с Волги. Его называют современным Омаром Хайямом, он пишет рубаи.”. Чета аз имейла и се опитвам да си припомня нещо за този човек. Нищо. Разбира се като всеки съвременен човек си спомням, че чичо Гугъл знае всичко. Обръщам се към него и научавам че:

  1. Ахмет Саттарович Сатаров (Ахмет Саттар) е роден в село  Кочки-Пожарки Сергачски район в Нижегородска област. Като всяко дете и той заедно със сестрите и братята си през лятото е тичал да се къпе в рекичката Пьяная, а зимата е присядал до майка си и тихо слушал българско-татарските легенди и епоси, които разказвала тя.
  2. Минават години и малкото момче израства като прекрасен младеж. Служи в Съветската Армия като граничар. И... постоянно пише стихове.
  3. Демобилизира се. Отново остър завой в неговото развитие. Ето как самия Ахмет Саттарович го описва: „...След демобилизацията от армията ме извикаха в Специалния отдел на Киевския военкомат (Москва). Прие ме майор, който ми предложи да постъпя на специални курсове за метрдотели и сервитьори за обслужване на правителствени мероприятия. Лекции по кулинария, санитария, икономика, политикономия и международен етикет ни четяха най-добрите специалисти в бранша. След три години обучение ме назначиха за метрдотел в Кремълската спецгрупаНо в тази група татарин се оказах само аз. Наложи се, по съвета на ръководството, да си сменя името и аз за повече от десет години станах Алексей… ”.
  4. Един шеметен полет към върха на съветския политически елит.Да бъдеш „На върха“ е прекрасно и опасно. На 12 януари 1966г. някои чуждестранни средства за масова информация пишат, че в град Ташкент на банкета по случай завършването на мирните преговори между делегациите на Индия и Пакистан е отровен индийския министър-председател Лал Бахадур Шастри. Арестувана е част от групата обслужвала банкета: „...След завършването му ни събраха за да ни поздравят и връчат правителственни грамоти. Мен и още няколко души обещаха да представят за правителственни награди... Рано на следващата сутрин ме събуди офицер от девето управление на КГБ (за охрана на членовете на Политбюро и Правителството) от когото узнах за кончината на Лал Бахадур Шастри. С метален глас той съобщи, че има подозрение за отравяне на индийския Премиер. Мен и още трима мои колеги от Кремъл, сред които аз бях старши, натовариха на правителственна „Чайка“ и веднага ни поставиха белезници. Доставиха ни в селището Бульмень (намира се на около 30 км. От Ташкент) и ни поставиха в едно триетажно здание. Нервното напрежение беше толкова голямо, че буквално пред очите ми косата на един мой колега побеля, а аз от този момент започнах да заеквам и ...досега. След шест часа вратата се отваря и влиза цяла делегация начело с Косигин. Той се извини за случилото се и каза, че медицинската комисия е дала заключение - Шастри е починал от инфаркт...“.
  5. Голямото напрежение, неустановения и нерегламентиран начин на живот не позволяват на обслужващия персонал да живее повече от 40-50 години. Ахмет Саттаров успява навреме да напусне и се отдаде на любимата си поезия. Пише своите рубаи (четиристишия, форма на лирическата поезия, широко разпространени в Близкия и Средния изток). След години идва и пенсионирането.

И като пенсионер българина Ахмет Саттаров продължава своята общественна и литературна дейност. Особенно значима е неговата работа като главен референт на нашумялата в началото на 90-те години на миналия век Първа Международна Културна Мисия „ Извори“ – политико-икономически и научно-културен круиз по пет страни на Европа и Средиземноморието. Ето какво разказва за Ахмет и тази мисия професорът-изтоковед Шамил Мухамедяров:

                                          „...С творчеством  Ахмета Саттара я знаком с 1980 г., когда в Москве и Казани  его произведения исполнялись заслуженными  и  народными артистами СССР и ТАССР. Это были песни на его стихи, положенные на музыку известных композиторов: Р. Майорова, Р. Яхина, Р. Губайдуллина. На самодеятельных и профессиональных концертах он читал свои стихи и вел программы концертов. А вскоре создал и много лет руководил Литературно-музыкальным объединением им. М. Джалиля при ДК строителей в Москве. Но подлинный талант поэта и общественного  деятеля проявился в нем с началом демократических преобразований в стране. В 1989 г. выходит его первая книга стихов, рубаи и афоризмов с философским названием «Закон колодца», изданная московским издательством «Советская библиография», которая сразу принесла автору известность. В том же году как автор известных песен он становится членом  жюри Московского конкурса бардов вместе с известными поэтами Александром Ивановым, Риммой Казаковой и диктором Центрального телевидения, народным артистом СССР Виктором Балашовым.

                                    В 1990 г. А. Саттар становится одним из организаторов и референтом по культуре Первой Международной Культурной Миссии «Истоки», которая совершала Культурные миссии по Европейским странам Средиземноморья  с тысячью миссионеров на борту таких крупных лайнеров, как «Аполлон» и «Леонид Собинов».

Как ответственный за культурную программу, А. Саттар, отбирая достойных кандидатов,  объездил многие республики и автономии. Из Грузии он пригласил народную артистку Грузии Тамару Гвердцители, от Азербайджана - народного артиста СССР Муслима Магомаева с народной артисткой Тамарой Синявской. Татарстан представляла заслуженная артистка ТАССР Гульзада Сафиуллина, Башкирию – народный артист БАССР Радик Гареев. Памятная встреча состоялась в Стамбуле с представителями татарской эмиграции. Стихи Ахмета Саттара на татарском языке и монажаты в исполнении заслуженной артистки Татарстана Гульзады Сафиуллиной до слез тронули сердца соотечественников, и в знак благодарности певице подарили автомобиль «Мерседес».

           Надо сказать, что на Культурной Миссии (1990, 1994 гг.) благодаря референту по культуре Ахмету Саттару, татарская делегация артистов и ученых была самой представительной  среди других  республик.

        Ученые из Института истории АН СССР Артур Мухаметшин, Шамиль Мухамедьяров и Гузель Сайфуллина из Казанского института языка и искусств (КИЯЛИ) выступили с яркими докладами на международных научных конференциях, предусмотренных  в программе Миссии. Все эти доклады были включены в специальные монографии на русском и английском языках. Девизом нашей Международной Миссии было «СОЕДИНИМ БЕРЕГА, НАРОДЫ». Были заключены договоры о  научном сотрудничестве с учеными Соединенных Штатов Америки, Франции, Италии, Греции и Испании. В этом преуспели ученые Андрей 

Смирнов, доктор философских наук и арабист Института философии РАН, и Исаак Вайнтрауб, доцент ВНИИ полиграфии. Пожалуй, самой актуальной темой международного сотрудничества в области дипломатии был научный доклад профессора Дипломатической академии МИД СССР, вице-президента советско-французской Ассоциации при СООД Владлена Георгиевича Сироткина. 

В связи с проводившейся в стране перестройкой надо было сохранить и укрепить наработанные в эпоху СССР  дипломатические отношения со  средиземноморскими странами Европы, в чем и состояла главная задача Международной культурной Миссии «Истоки».

Первая Миссия была самой продолжительной (около трех с половиной месяцев), с маршрутом около десяти тысяч километров по рекам и морям: Москва—Санкт- Петербург — Соловки – Кострома – Нижний Новгород – Казань — Саратов – Ростов- на-Дону — Стамбул – Перей — Чевитавекия – Неаполь — Александрия – Хайфа –Барсенола — Марсель. Председатель Миссии Валерий Кузьмин в свое отсутствие на борту лайнера не раз поручал референту по культуре и общественным связям Ахмету Саттару представлять Миссию, организовывать вместе с главным режиссером Миссии Любовью Гречишниковой гала-концерты на корабле и на концертных площадках в портовых городах, где проходили большие театрализованные  представления с участием местных артистов. Так А. Саттар представлял Миссию в  Казани и Саратове.

        Во время пребывания в итальянском порту Неаполь на корабле был проведен творческий вечер поэта Ахмета Саттара в связи с выходом его поэтического сборника «Закон колодца». В вечере принимали участие советские и итальянские поэты и писатели. Поэты Борис Олейник и Булат Окуджава дали высокую оценку творчеству А. Саттара. Именно с этого вечера началась дружба А. Саттара с Б. Окуджавой, который позже рекомендовал его главному редактору московской газеты  «Литературные новости» Э. Иодковскому  для работы в газете.

      По возвращении из очередной Культурной Миссии  автору этих строк довелось работать в течение почти десяти лет с А. Саттаром во вновь созданной газете «Татарские новости» в Москве, где мы были членами редколлегии, а А. Саттар, кроме того, – спецкорром и одним из выпускающих редакторов данной газеты. 

Узнав, что поэт Ахмет Саттар Союзом писателей Республики Татарстан представлен на присвоение ему звания Заслуженного работника культуры РТ, я был обрадован за коллегу. Хочется отметить и то, что за свою книгу стихов, рубаи и афоризмов «Прощай, ХХ век!» он награжден  премией им. М. Ломоносова  с вручением золотой медали…”

Шамиль МУХАМЕДЬЯРОВ,

профессор, историк-востоковд,

заслуженный деятель культуры Республики Татарстан,

действительный член Академии естественных наук РАН

 

Преглеждания: 516

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics