От предишната публикация на нашият сайт «Апотеоз на глупостта и цинизъма»  ние постоянно молихме  докторът по история, доцентът Иван Забунов да изпълни обещаното от него продължение, което  искат и нашите читатели, в това число и в България. След  дълги негови обяснения, че скандалната тема не е вече  актуална, интересът и желанието на  нашите почитатели и нашата  упоритост  се оказаха по-силни и ние отново даваме думата на председателя  на Българското дружество «Възраждане», зам. председател на Българската община в РМ Иван Забунов.

     Освен  това, че проблемът засяга много деликатни страни от междуетническите отношщения в самата България, той бе представен от оговореният в публикацията «Апотеоз на глупостта и цинизъма» така наречен «ръководен екип»  на Комисията по защита от дискриминация (КЗД) като не само инициатива, а като уж решително искане на самият Европейски съюз. Отначало ми отпадна желанието да се навирам   в този проблем, което само ще ми добави излишни удари и измислени клевети  от различни много важни персони, които над 20 години периодично се съсипват на една нещастна бесарабска българска  главичка. Но истината е по-скъпа.

     От самото начало искам да отбележа, че проблемът, който бързо и еднозначно се обърна в скандал, още по-бързо поутихна без да се обяснят причините му и истинските цели на неговите архитекти. Някои  от правителите вероятно се оплашиха от възможният гнев от страна на влиятелните и авторитетните структури на Европейския съюз  и патронираните от него не чак толкова патриотично настроении български граждане с  небългарски етнически произход, а възможно и от страх пред  силата  на една  традиционно станала  под защита като европейска ценност  лъжа, измислица, или по други причини .

     Най възмутителна  е лъжата, че  уж самата Европейската комиссия е поръчала на прочутият «ръководен екип»  не само темата, но и съдържанието на неговия доклад или РЕЗЮМЕ. Което не е така. Навсякъде, където има публикация относно проекта «Равенство – път към прогрес», финансиран от Програмата за заетост и социална солидарност «Прогрес», изпълнителите са задължени да се изсказва и публикува следващото мнение на самата комиссия: «Съдържанието на тази публикация не отразява непременно мнението или позицията на Европейската комиссия. Европейската комисия не носи отговорност за това, как се употребява  тази информация, съдържаща се в тази публикация.»(PDFПроект VS/2010/008/0536/ «Равенство -  път към прогрес»).

     Как си избрал и съставил «ръководния екип» докладът  или РЕЗЮМЕтата  си, това е негова пълна самодейност и негово мнение, в това число и по въпроса  за стереотипи и предразсъдъци.

     За тях  малко  история. В края на ХХ – началото на ХХI  век в условията на срив на политическите системи в Европа, разваляне на СССР и образуване на нови независими държави учените – психолози, социолози, лингвисти, етнологи и други  при практически пълно господство на процесите на глобализация проявяват голям интерес ( големи пари –голям интерес ) към феномена на възприятието на една култура към друга. Обаче техните разработки и рекомендации особенно в областта на междукултурно общуване и необходимостта от ефективна трансформация  на самите междукултурните отношения  в смисъл да се премахнат всички и всякакви пречки  по пътя към сблизяване на разнолики  култури и изработване на общи универсални и задължителни правила, намного  надпреварваха реалиите  на тогавашното време ,  условията  и готовността  на вековните традиции, разделяне на различни култури, специфичното им разбиране и езиковите особенности  да  приемат, да се   приспособят и адаптират към новите условия на глобализация. Обратно, те предизвикаха и сега предизвикват огромна съпротива срещу болеви удари, рязане не само по живо, но и здраво тяло на всяка култура.

     Имено тогава е била измислена до умопобъркване още по-объркана «теория» за виновността и огромната вреда за междукултурната коммуникация  на стереотипи, т.е. представа за своето културно пространство и отношението към езика и културите на другите етноси, и предразсъдъци, т.е. отсътствие на основания и знания, които пораждат предизвикано или враждебно отношение към отделни представители  на етническите групи и техните култури  и към всички фактори, свързани с тяхната дейност, поведение и националното им положение.

     Като дошли до извода, че заплахите за глобализацията са ликвидирани във всички страни на българското общество, освен  най-голямата  опасност  от  още тлееща  в душите и сърцата  на българските деца любов към  иторията на своето мило Отечество България, «ръководния екип» на КЗД приема решение  да започне своята общополезна и неуморна дейност от ревизията на съдържанието на училищните учебници.

     Както беше отбелязано, проектът, за който е изпохарчено близо 50 000 лева, се казва «Равенство – път към прогрес». Парите дошли от неизвестна еврофондация  и биле налапани от новите душмани на Васил Левски и Христо Ботев. (http://senzacia.net/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B...). Официално, както се вижда от титула на доклада, той се подготвя  от Комисията за защита от дискриминация (КЗД), Министерството на труда и социалната политика и Института «Отворено общество» в град София, който е част от фондацията  «Отворено общество», основано от Джордж Сорос, който наред с  много други дела е известен също и с активната си подкрепа за легализацията  на марихуана, като само през 2010 г. жертва за това 1 млн.  щатски  доллара.

     Докладът или РЕЗЮМЕТО, ще се повторим, се казва: «Национално независимо изследване на Комисията за защита от дискриминация на Република България на тема: Стереотипи и предразсъдъци в учебници, учебни помагала и образователни програми и планове за подготовителното и основното образование.» Думата «национално» изследване  по естествен начин предполага, че комисията има в своето разпореждане изводи  от общодържавно научно проучване или поне от  специални  общонационални  обсъждания и дискусии, резултатите  на които  дават основание за именно таково съдържание на доклада й. Думата «независимо» изследване  е най-голямата лъжа в цялата тази история. Никак не може да бъде «независимо» и безпристрасно  каквото и да е изследване, което е добре проплатено. Обратно,  поръчителите  по такъв начин подбират изпълнителите, за да няма  и намек на съмнение от очакваните желаеми от двете страни резултати. Всичко друго е дреболии.

     Да ме прости моят стар приятел  уважаеми г-н Кемал Еюп, който е бил заедно с цяла делегация  депутати  оглавявана от академик Благовест Сендов  и на гости в Българското дружество «Възраждане» и с когото в други път в една хубава  механа  «Ла тайфас» в Кишинев с национална молдовска кухня дълго време си приказвахме за много неща, спокойно обсъждахме и темата за междуетническите отношения в България и намирахме  много разбирания за тяхната перспектива. (За междуетническите отношения и демографските процеси в България виж, например, следващото: http://geopolitica.eu/2010/30-mezhduetnicheskite-otnosheniya-i-demo... ).

     Кемал Еюп е много опитен политик и абсурдно е да не си е давал отчет за реакцията на българското общество по повод на рекомендациите  в доклада на комисията, оглавявана лично от него. Това потвърждават и следните негови  думи относно скандалната история: "И голям идиот да е човек, не би предприел действия да санкционира такива велики поети, писатели и революционни дейци, или да цензурира тяхната дейност или литература - като Ботев, Вазов и Левски".(http://www.dnes.bg/obshtestvo/2012/08/17/i-goliam-idiot-ne-bi-cenzu...) .

      И все пак независимо от голямото  желание да се намери обяснение на решението на «ръководния екип» на КЗД, оглавявана от един от създателите  на ПП «Движение за права и свободи (ДПС), най-видни партийни личности, приблизени  на лидера на ДПС Ахмед  Доган «Сокола» материалите от  българските медии проследяват пряка връзка и голям интерес към проекта и доклада на КЗД  на  партийното ръководство на ДПС.

     Никак не могат да се изключат такива вероятни въпроси  като, например,  защо от тримата члена на «ръководния екип на изследванието»  няма нито един етнически българин от КЗД? Първият, самият председател на КЗД  Кемал Еюп е от ДПС, неговият заместник Лало Каменов «юрист с  ограничена  правоспособност» е етнически циганин, извинявайте, роми, и третята   секретаря на КЗД  адвокатката  Есен Фикри  Мустафа. И това е след  формирането на новият състав на КЗД, когато депутатите поддържаха кандидатурата на Кемал Еюп, но отхвърлиха другото предложение на ДПС да бъде повторно избран  Хари Алексиев.

     Вероятно не случайно основния доклад  на КЗД  по темата е поръчан на бивш заместник-министър на образованието   от ДПС г-жа Мукаддес  Налбант, известна също със своето открито и враждебно критическо отношение към  министъра на образованието  Сергей Игнатов. (http://www.sofiautre.bg/politika/opozitsia/6038-otkritoto_pismo_ot_...). За никого не е секрет, че дъщерята на Мукаддес Налбант  красавицата Елис Аляеддин е от три години приятелка на синът на Ахмед Доган Демир Доган, отношенията  на които прераснаха в любовна връзка, да бъдат живи, здравии и щастливи. (http://senzacia.net/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B...). Също виж и видеото, където  «Сокола» открито  признава: «Във мен е концентрирана властта, не в вашите депутати». (Пак там , видео).

     Шефът на дирекцията на КЗД Христо Начков е мъж на съдийката Илиана Сливовска, която оправда Ахмед Доган по делото за хонорара  1,5 млн. лева  за проекта «Цанков камък». (http://kurier.bg/bulgaria/11012.html).

     Сред  другите от екипа е и Ралица Сачкова – експерт към УНИЦЕФ България. Тя работи активно по проекти на  «Отворено общество», както и на водеща ромска организация  за междуетнически диалог и толерантност Център «Амалипе» по проблемите на ромите и на националните малцинства. Тези проекти се финансират от фондация «Отворено общество», Европейската комиссия и фондация «Америка за България».( http://amalipe.com/index.php?nav=About&lang=1).

     Изводът е, че ДПС не е случаен свидетел или страничен наблюдател, а заинтересована и организираща страна  в тази история с доклада на КЗД . (Виж: «Ахмед Доган поръчал срамния доклад за Левски и Ботев» (http://senzacia.net/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B...), «Доган заговори за прекрояване на българските граници» (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zoWgiMGqooc), «ДПС срещу България»( http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=i2Kle...), «Турция се опитва  да подмени историята»( https://e.mail.ru/cgi-bin/msglist#readmsg?id=13481627440000000922&a...) и други.

     Общото на различни проекти по темите  за правата на малцинствата  и за българската  история и образование е това, че в най-голямата степен те се финансират от фондация «Отворено общество», както и производните от него неправителствени организации (НПО), какъвто  е  и «Центърът за изследвания и политики на жените» , чийто изпълнителен директор е друг член на експертите на  екипа  на КЗД  Татяна Кметова.( http://www.duma.bg/duma/node/38247).

    Сред експертите е Боян Захариев, изпълнителен директор в Институт «Отворено общество»  в София и Георги Богданов – изпълнителен директор на националния ромски  център «Свети Георги» .( http://www.borm-md.org/node/947).

     За какви проекти става дума? Историкът от СУ Александър Везенков е автор на проекта «Митът Батак». Той е известен и като автор на проекта за учебник по история на Османската империя за турските средни училища. Ще отбележим също, че в 2007 г.беше организирана «научна» конференция и изложба на Улф Брунбауер и Мартина Балева в рамките на проекта,  озаглавен отначало «Демонизираният ислям  - минало и настояще на антиислямски стереотипии в България  по  примера на мита за клането в Батак», а после – «Батак като място на паметта. Ислямът като вражески образ. Историята и съвременност на антиислямски стереотипии в  България и примера за мита на клането в Батак».( http://www.duma.bg/duma/node/38247). Виж също: «Кой  (по )каза истината за Батак» (http://www.kultura.bg/bg/article/view/11756) , «Развитието в  «Мита за Батак» според  доклад за Хумболтовия  университет».( http://www.otizvora.com/2010/05/1447/).

     Но особенно «сензационен» стана  романът на Христо Стоянов «Другият Васил Левски». (Виж например (http://viewpoint.actualno.com/news_341608.html) и (http://senzacia.net/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B...) , оглавена «Васил Левски е бил террорист и рушител на Османската империя»).

     Не искам да занимавам читателите с излишно цитиране и демонизация на различни тъмни и не съвсем светли сили в България и извън нея да нанесат успоредни удари по рядко намиращо се у други народи величаво  и обемно  понятие БЪЛГАРЩИНА . Но един пример , който не може да не накара всеки българин да «бесней» , това е пълна с фалшификации книгата на Джъстън  Маккарти «Смърт и изгнание . Етническо прочистване на османските мюсюлмани . 1821 – 1922 ,С. 2010 .» И ще препоръчам  само мнението на журналистката  Велислава Дърева, която най-ясно се изсказа за книгата  в свои «Коректурите на Джъстин», задължително за прочетене част 1( http://argumenti-bg.com/5995/korekturite-na-dzhastin-chast-i/) , част  II(http://argumenti-bg.com/6143/korekturite-na-dzhastin-chast-ii/) и част III(http://argumenti-bg.com/6250/korekturite-na-dzhastin-chast-iii/). Ако не е достатъчно , ще изскажем и други мнения.

     Сега за обещаното мнение по въпроса на българите в Република Молдова.

Аз не съм расист и се опитвам да си обясня, че  ДПС и зависящата от нея КЗД  не са искали самият текст на доклада да бъде обнародван, а само да доложат на своите поръчители и спонсори за извършената работа и по такъв начин да избягнат и общественно обсъждане, и скандално осъждане. Може да греша и да е имало и други цели: с тази история да се пооправи рейтинга на ДПС , загубил на последните избори възможност не cамо да определяя, а дори и да влияе сериозно на конфигурацията на властните структури в България. Но стана това, което стана.

        Бесарабските българи, българите в Молдова и Украйна, са най-голяма почти половинмилионна историческа преселническа българска общност ( не говорим за други държави, където българите са асимилирани, или нямат право, възможност и условия да се идентифицират като българи ).

     Пълно издевателство е да не се наричат турците така, както се наричат в самата Турция, а да се наричат османлии. Издевателство над тези, които четят тази глупост и трябва да й вярват.

     В България има само една и единственна етническа нация – българска . А всички  останали са национални малцинства, етнически групи или представители  от тях и по всички норми на международно право са част от българска гражданска нация и заедно с държавообразуващата или титулна нация  съставляват едино понятие – народ на Република България .

     Половинмилионната българска общнст в Молдова и Украйна поддържа молдовски и украински народи, които използваха историческата възможност и историческият шанс и възстановиха своята държавност. Защото за всеки народ няма нищо по-скъпо  от собствена държавност. И в двете държави българите празднуват не само свои празници, но и държавни и национални праздници на Молдова и Украйна.

     За 200 години в Молдова и Украйна не е имало нито един конфликт на национална почва. И днес българите в Молдова и Украйна  благодарят историческата съдба, че не само миналото, но и настоящето и бъдещето ги свързва с молдовски и украински народи . И в беди, и в радости.

     И в двете държави, благодарение на съвременна политика в областта на междуетническите отношения, дейността на българските организации и тяхното сътрудничество с държавните структури и помоща на България се създадени сериозни перспективни условия не само за възраждане, запазване, но и развитие на българските езикови, културни и духовни ценности.

     Но на нас никак не е безразлично, че на нашите светини и ценности несправедливо посягат който и да не е бил. Защото разбираме, че това е само началото от големите задачи да се  фалсифицират и да се изтрият от нашата историяи  и нашата памет великото световнозначимо историческо дело на Кирил и Методий, величието на нашите славни правители в миналото, цяла плеяда на нашите будители, национални герои и световно известни творци и борци. И както в началото на руско-турската война 1877-1878 гг. в Бесарабия се формира Българското опъчение,  както след  Освобождението  Бесарабия опустя без образовании българи, заминали да строят нова България, ние и днес имаме хиляди интелектуални и духовни опълченци, които са готови да станат на защита на българщината и нашето национално величие и достоинство.

     Да се върнем към нашите османлии. Всички български граждане, независимо от етническа принадлежност, имат съответни  гарантирани от закона права. Но те също както и в други цивилизовани държави имат и съответни задължения, които определят мир и спокойствие в цялото българско общество, цялостността и сигурността на държавата. И ако в България има хора, които са се самоидентифицирали  като османлии (интересно, кога успяха осъзнано да го почустват и направят ) , то кажете къде, в каква друга държава е останалата  османска нация? Този  примитивен пантюркиски  трик, определящ  Черното море  като вътрешно море на бъдещият Великият Туран в границите на бившата Османска империя фигурира във всичките решения на световните тюркски конгреси. Там, на майната си кога, ще няма национални държави и нации, а българите, гърците, сърби, иранци, татари, киргизи, туркмени, азербайджанци, гагаузи  и много други  ще бъдат османлии.

     Авторите на доклада и други «писатели» настояват Васил Левски да се счита за престъпник, защото нарушил редът и законът на Османската империя, хваналите го заптиета  честно са си изпълнявали служебният  дълг срещу убиецът .Няма дълго да обясняваме, че ако убития  слуга, 14-годишно циганче беше издало не само Левски, но и неговите съратници и тайната на самата организация (това по-късно ще го направят други предатели-българи ), тогава не само на една, а на много бесилки щяха да повиснат най-големите български патриоти. От първи ден пред турския съд на 5 януари 1873 г. Левски е обвиняван като «главар на бунтовническия комитет».

     А бесарабските българи искат България да живее по мечтите и заветите на Левски: «Всички народи в нея щат живеят под едни чисти и святи закони, както е дадено от Бога да живее човека;  и за турчинът и за евреинът и пр., каквито са, за всички еднакво ще е, само ако признаят законите равно с българинът . Това ще е в наша България .» (Писмо до Ганчо Милев , 10 май 1871 г.).

     Или от «Наредата» му от 1871 г.: «Българи, турци, евреи  и пр. щат бъдат равноправни във всяко отношение, било  във вяра, било в нароност, било в гражданско отношение, било в каквото било. » Или също там Левски пише: «Целта ни в Българско е Братство със секиго, без да гледаме на вяра и народност» и заключава, че бъдещата  република ще «даде място на съгласието, Братството и съвършенно равенство между всички народности.»

     Никога след Освобождението нито един политик или партия не смееше да се хвърля срещу името и делото на Левски, защото този ВЕЛИК СИН НА БЪЛГАРИЯ ( Христо Ботев) е там, където живее българщината. Левски се бори и умря за България като най-голям и най-велик родолюбец.

     А сега за реда и закона в Османската империя. Първото массово преселване на българите и гагаузите в Буджак е предизвикано  най-първо по причини на отсътствие на закон и пълно отсътствие на централната султанска власт над  местни правители. Над 120 официално броени разбойнишки банди, десетки башибузушки отреди, отделни войски и армии на съперничащи помежду себе си местни сатрапии съсипаха България от убийства, грабежи, пожари  и  насилия и други ужаси  известни като кърджалийски времена.  Не на път, а вечерно време на улиците не може да излезе човек да не рискува да бъде ограбен или убит. От началото на руско-турска война   1806-1812 гг. нелоялното христианско население като не иска да умира от безправие и насилия, проявява непочтеност към  блистателната Порта и да вземе, как не ги й срам, да избегне в Влашко, Молдова и Бесарабия.

     За тези, които се опитват да фалшифицират историята на българите в Молдова и Украйна, че те биле безлика и наплашена маса беженари, ще отговорим, че бесарабските българи никога не забравяли своето оставено поробено Отечество, активно участвали във всички процеси на национално Българското Възраждане и изграждане на нова независима държава България. Това е общоизвестен и, слава Богу, признат факт.

     И на новите места в пустиния Буджак те още живеели в землянки, но вече изграждали това, което най не им стигало в Османската империя  - църкви и училища. И за пръв път за 400-годишно иго не ги било й страх за своите момичета и девойки, майки, жени и сестри, че те както в условия на тотално многоженство в толкова хуманна Османска империя няма да бъдат откраднати, насилвани и продадени да украсяват харемите  на толкова човеколюбиви  завоеватели.

     Избягвайки от благодетелната Османска империя бесарабските българи носели  на новите места не само храна и последният си добитък, но и преписи  на «История славянобългарска» на великият отец на българската история Паисий Хилендарски. Една от тях, известна като Болградски препис от началото на ХIХ век се намира в университета на американския щат Огайо.

     В Молдова има много паметни български места. Един от най-величавите е Паметника на Българските опълченци на бившия Площад на Българските опълченци, за която ще се борим  да й бъде върнато предишното название.( http://www.borm-md.org/node/819). Училищата и лицеите нося имената на Иван Вазов, Васил Левски, Христо Ботев. Има паметник на Иван Вазов в село Колибабовка, паметници на Васил Левски в Твърдица и 12-хилядно българско село Паркани. И според нас най-красивият паметник на Христо Ботев  е в Кишинев на улицата, носяща името на поета.

     За Христо Ботев в Бесарабия е написано много. Искаме да прочетети само едно Обръщение на членовете на Българската Дружина в Кишинев  за своята готовност да напуснат руската военна служба и да приемат участие  в готовящето се българско възстание. Какви имена и каква саможертвеност ! (http://www.borm-md.org/node/453).

     А на тези, които поръчват и които изпълняват поръчки подобни на доклада на КЗД искаме да напомним, че толерантността е път един към друг, а не станал стереотип диктат на един срещу друг. А да натоварваш други да изпълняват провалени проекти, е  предразсъдък. И оценката в настоящата скандална история може да бъде една – мракобесие и удар по българщината.

http://borm-md.org/node/958

 

Преглеждания: 146

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics