Уважаеми г-н Забунов!

   От името на Управителните Съвети на оглавявани от нас български обществени организации в Република Молдова приемети нашите искрени и сърдечни поздрави по случай Рожден Ден.

    Вашето име е свързано с създаването на 2 юли 1989 г. на първата в Молдова етнокултурна организация – Българско дружество « Възраждане ». Като пример в най- скоро време бяха образовани украински, руски, еврейски, гагаузки, полски, беларуски, немски и други близо сто етнокултурни организации. В този смисъл Вие сте признат първоосновател на етнокултурния ренесанс не само на българите, но и на другите национални малцинства в Молдова. Не случайно на Вас най-много пъти беше оказано голямо доверие да оглавявате Координационния Съвет на етнокултурните организации, акредитирани към Департамента(Бюро) по междуетнически отношения .

     Като депутат в Парламента на РМ, председател на БД «Възраждане», съпредседател на КС към БМО и на НПО «Граждански конгрес» («Forumul civic» ) Вие направихте голям принос в установяване на мир, спокойствие и толерантни междуетнически отношения в Република Молдова, за което сте отбелязани с високи държавни награди – Заслужил деятел «Om Emerit» и Почетен Орден «Ordinul de Onoare».  

         Богатата история на българското национално-културно движение в Молдова показва, че няма нито една сериозна идея, инициатива, концептуално аргументирана програма или проект, към авторството на които Вие да нямате отношение. Става ли дума за защита на българите от дискриминационни закони или решения в езикова, културна, духовна, образователна, кадрова, икономическа, политическа и друга област, Вие винаги предлагахте на българското национално-културно движение единственно верни защитни форми и бариери, които превалираха над каквито и да е опити за накърняване на правата на българите в Молдова, както и на опити за асимилация на нашите сънародници. Като съставител и един от авторите на книгата «Българите в Република Молдова. Организационна дейност», Вие заедно с другите изтъкнати български дейци и родолюбци, подробно описахте и показахте, как една от най-големите български исторически диаспори пребори всичките бариери не само да се запази, да защити достоинството на нашите сънародници, но и да създаде позитивни перспективни условия за своето бъдеще развитие.

   Вашите научни изследвания по историята на бесарабските българи и тяхното участие в национално Българско Възраждане и днес са признати за актуални и ние се надяваме, че ще се появят нови трудове, които ще бъдат полезни за Вашите ученици и почитатели.

      Пожелаваме Ви, уважаеми Иван Данилович, на Вас и Вашето семейство здраве, успехи, благополучие и всичко най-добро.

От името на Управителните Съвети на: Българската община в РМ Федор Сабий

Българското дружество «Възраждане» Георги Барбаров

Българската община на мун. Кишинев Степан Куртев

Председател на НПО Български културен център Иван Бурлаков

Председател на Българската община на Тараклийски район Петър Пейков

Председател на Дружество «Възраждане» в Приднестровието Петър Жеков

Председател на Българската община на Кахулски район Марина Пшеник

Председател на Българската община на с.Паркани Петър Николаев

Председател на Българската община на с. Твърдица Мария Паскова

Председател на Българската община на с. Валя-Пержей Николай. Д. Куртев

Председател на Българската община на с. Кортен Георги Иванов

Преглеждания: 186

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics