.

 

Посещение в Европейския парламент – 28 февруари – 1 март 2012 по покана на българските евродепутати Мария Неделчева, Владимир Уручев, Емил Стоянов и д-р Андрей Ковачев


Списък на финалистите в конкурса за есе КИРИЛИЦАТА – БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА КАТО СВЕТОВНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, които ще участват в посетителската група за български ученици  и ученици с български произход от Украйна, Сърбия, Молдова и Македония по случай тържественото отбелязване на Националния празник на България 3 март в Европейския парламент на 29 февруари 2012

Моля, класираните да потвърдят участието си на: zhivko.kosturov@bgmf.eu, за да получат подробна програма за посещението в Европейския парламент!

1.    Адиле Азизова Дуракова – с. Вълкосел, област Благоевград
2.    Айсел Чавдарлиева – с. Сърница, област Пазарджик
3.    Александра Пенев – гр. Босилеград, Р. Сърбия
4.    Александар Василев – гр. Битоля, Р. Македония
5.    Александра Колева – гр. Щип, Р. Македония
6.    Александра Желяскова- гр. Кишинев, Р. Молдова
7.    Александра Лижина – гр. Измаил, Р.Украйна
8.    Александър Дюлгерогло – Ровненско СОУ, Р. Украйна
9.    Алина Генова – гр.Чадър-Лунга, Р. Молдова
10.    Анастасия Суслина – Болградска гимназия «Г.С.Раковски», Р.Украйна
11.    Ангел Стойчевски – гр. Свети Николе, Р. Македония
12.    Ангелина Иванова Дзиврапанова – гр. Якоруда, област Благоевград
13.    Анна Плачкова – Криниченско – СОУ, Болградски район, Р.Украйна
14.    Анна Чербаджи – Виноградовско – СОУ, Тарутински район, Р.Украйна
15.    Анна Райчева-Зарянско СОУ, Саратски район, Р.Украйна
16.    Атидже Куртова – гр. Сърница, област Пазарджик
17.    Вадим Магла – с. Колибабовка, Р. Молдова
18.    Виорика Белчевич – гр.Тараклия, Р. Молдова
19.    Виктория Владимирова Танева- гр. Доспат, област Смолян
20.    Виктория Каламан-с. Кайраклия,  Р. Молдова
21.    Георги Костадинов Карапетров – с. Дъбница, област Благоевград
22.    Григорий Джиков – Ровненско СОУ, Тарутински район, Р.Украйна
23.    Денис Чешлиев  –  гр. Гоце Делчев, област Благоевград
24.    Дивна Стойчева – гр. Велес, Р. Македония
25.    Дина Дерменджи – Виноградовско СОУ, Арцизки район, Р.Украйна
26.    Евелина Чепразова – Городненско СОУ, Болградски район, Р.Украйна
27.    Екатерина Станова- с. Паркани, Приднестровие, Р.Молдова
28.    Елена  Минжирян – Новотрояновско СОУ,  Болградски район, Р.Украйна
29.    Елена Стoянова – Новоивановско СОУ, Арцизки район, Р.Украйна
30.    Ели Пашалиева – с. Кочан, област Благоевград
31.    Ерик Недков Хаджиев – с. Слащен, област Благоевград
32.    Женя Живкова Желева – гр.Тервел, област Добрич
33.    Зерифка Адил Иброшева – гр. Белица, област Благоевград
34.    Ирина Бочевар – Кулевчанско СОУ, Саратски район, Р.Украйна
35.    Иса Мехмед Кади – с. Брезница, област Благоевград
36.    Искър Дедов – гр.Якоруда, област Благоевград
37.    Йоана Иванова Николова – гр.Тервел,област Добрич
38.    Йоана Бисерова Филипова – гр. Хаджидимово, област Благоевград
39.    Кадифка Хавалиова – гр. Сърница, област Пазарджик
40.    Камелия Касапова – гр. Доспат, област Смолян
41.    Карим Мустафа Чаушов – гр. Якоруда, област Благоевград
42.    Константин Генов- гр. Комрат, Р.Молдова
43.    Кристина Онищенко – Болградска гимназия «Г.С.Раковски» ,  Р.Украйна
44.    Кристина Дели- гр. Комрат , Р. Молдова
45.     Марина Радова – с. Кирсово, Р. Молдова
46.    Мехмед Мехмедов Кутрев – с. Рибново, област Благоевград
47.    Миляна Пейчев – гр. Цариброд, Р. Сърбия
48.    Младен Андонов – гр. Цариброд, Р. Сърбия
49.    Младен Василев – гр. Босилеград, Р.Сърбия
50.    Наджие Мекерозова – с. Рибново, област Благоевград
51.    Наталия Попова – с. Твърдица, Р.Молдова
52.    Наталия Путарева – с. Стояновка, Р.Молдова
53.    Наташа Гордина – Деленско СОУ , Арцизки район , Р.Украйна
54.    Невсе Люманкова – с. Рибново, област Благоевград
55.    Насие Сабриева Асипова – с. Дебрен, област Благоевград
56.     Николета Дерменжи – с. Кортен, Р. Молдова
57.    Райко Димов- гр.Босилеград, Р. Сърбия
58.    Ратко Иванов – гр. Цариброд, Р.Сърбия
59.    Рая Стефкова Вълчева – гр.Тервел, област Добрич
60.    Роман Плесу – с. Константиновка, Р.Молдова
61.    Саша Тодоров – гр.Босилеград, Р.Сърбия
62.    Сайфедин Джурин – гр. Якоруда, област Благоевград
63.    Севим Даутева – с. Боголин, област Благоевград
64.    Севим Масарлиева – с. Абланица, област Благоевград
65.    Слави Севдалинов Пашов – гр. Доспат, област Смолян
66.    Таня Росенова Исьова – с. Кочан, област Благоевград
67.    Татяна Пармакли – Евгеновско СОУ, Тарутински район, Р.Украйна
68.    Татяна Кънева- с. Московей, Р. Молдова
69.    Фатме Старкова – с. Конарско, област Благоевград
70.    Фатие Мазълова – с.Дебрен, област Благоевград
71.    Фатме Вайдимова Маджарова – с. Вълкосел, област Благоевград
72.    Хатидже Али – гр. Якоруда, област Благоевград
73.    Хава Ахмед  Дунгьова – гр. Белица, област Благоевград
74.    Шабан Куртов – с. Лъжница, област Благоевград
75.    Шукрие Исметова Кехайова – гр.Сърница,област Пазарджик
76.    Юри Бъдъръу – с. Валя- Пержей, Р. Молдова
77.    Юксена Илиянова Масарлиева- с.Слащен, област Благоевград

КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА:
КИРИЛИЦАТА – БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА КАТО СВЕТОВНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
СЪВМЕСТНА ИНИЦИАТИВА НА ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРСКА ПАМЕТ
И ЕВРОДЕПУТАТИТЕ ОТ ЕНП – МАРИЯ НЕДЕЛЧЕВА И Д-Р АНДРЕЙ КОВАЧЕВ

Фондация Българска Памет, съвместно с българските евродепутати д-р Андрей Ковачев и Мария Неделчева от групата на ЕНП  – обявяват конкурс за есе на тема:
Кирилицата – българската азбука като световно културно наследство 
Конкурсът се обявява за ученици от 9-12 клас в над 50 училища от Благоевградска област и в училищата с български състав в Р. Молдова и Р. Украйна и Р. Сърбия.
Участниците трябва да развият в есеистична форма разсъжденията значението на Кирилицата, като оригинален български принос в европейската и световната цивилизация, част от българското нематериално (духовно) наследство.
Надяваме се да поощрим младите европейци да научат повече около историята на българската азбука и българският език и техния  принос за диалога и интеграцията, основан на безспорната научна истина, че България е внесла трета азбука в културата на европейската цивилицация.


Критерии за оценяване:
• Авторски текст, изразен в есеистична форма
• Оригинални идеи и изразни средства
• Спазени срокове и изисквания
• Спазени норми на българския правопис
• Посочено име, клас, училище, населено място и телефон за обратна връзка

Отличените във финалния кръг 50 ученици ще имат възможност да посетят Европейския парламент в Брюксел по покана на евродепутатите Мария Неделчева и д-р Андрей Ковачев по случай тържествените чествания на националния празник 3 март – на 29 февруари 2012г.

Надяваме се инициативата да допринесе за изграждане на самочувствие у младите хора, чрез запознаване на европейските ценности и осмисляне на перспективите на европейското бъдеще.

Краен срок за изпращане на творбите – 6 януари, 2012 г.

Моля, изпращайте текстовете си във формат MS Word на електронен адрес: myeurope@bgmf.eu


БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ИНТЕРЕСА И ЖЕЛАЕМ УСПЕХ!

Преглеждания: 1088

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics