Постановление на Министерския съвет на Република България по отношение на българските училища в чужбина (8.12.2011).


През последните години сътрудничеството между Министерство на образованието, младежта и науката и Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) е все по-видимо и ползотворно. Израз на това е и първото постановление на Министерския съвет на Република България, което е изцяло посветено на българските училищата в чужбина. Постановлението е признание от страна на държавата както на огромния труд на българските учители зад граница, така и на многогодишните усилия на Асоциацията на българските училища в чужбина. Този документ ще ни позволи да фокусираме усилията си към включването на българските училищата извън България в новия Закон за общественото образование, което от своя страна ще стимулира процеса на обхващане на все повече ученици и повишаване качеството на обучението в образователните звена извън пределите на България.


Управителен съвет на АБУЧ

.

Преглеждания: 97

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics