.

.

Проф. дпн ПЛАМЕН АНАТОЛИЕВ ЛЕГКОСТУП

Роден е на 04 април 1959 г. във Велико Търново, където завършва Математическата гимназия. През 1983 се дипломира във ВТУ, факултет “Изобразителни изкуства” – специалност Графика. През 1988 – 1989 завършва шестмесечен интензивен курс по английски език към Института за чуждестранни студенти.

 Трудов стаж

От 1983 до 1986 работи като художник на свободна практика. През 1986 година печели конкурс за редовен асистент по Теория и методика на изобразителната дейност във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", където работи и досега. От 1997 г. е доцент по методика на обучението по изобразително изкуство.

През 2006 защитатава успешно дисертация за получаване на научната степен „доктор педагогическите науки ” на тема “Интегративна роля на изобразителното изкуство за интелектуалното развитие на децата от предучилищна възраст”. От 2007 г. е професор по методика на изобразителното изкуство.

Управленска  дейност

От 1990 – 1995 - председател на синдикалната организация на Педагогическия факултет. От 1991 г. - член на Академичния съвет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". От 1995 – 1999 - зам. – декан по учебната дейност на Педагогическия факултет. От 1999 – 2003 - Декан на Педагогическия факултет. От 2001 до 2003 - Ръководител на катедра “ Историческо и практическо богословие” в Православния богословски факултет. От 2003 – 2007 - Декан на Педагогическия факултет - втори мандат. От 17 май 2007 г. – ректор на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”.

 Преподавателска дейност

Като преподавател води лекции във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" в образователно - квалификационна степен бакалавър и магистър.

Преподава в магистърски програми на Софийския университет ”Св. Климент Охридски” и Пловдивския университет ”Паисий Хилендарски”.

На база на университетски двустранни договори и проекти е чел лекции в Университет Монс-Ено, гр. Монс, Белгия; Университет на Гранада, гр. Гранада, Испания; Университет на Лийдс, Лийдс, Англия и др.

Научно-изследователски творчески интееси

Научните му разработки са в сферата на теорията, методиката и историята на изобразителното изкуство. Автор и съавтор е на 8 монографии, над 20 учебници и учебни помагала, студии и статии в специализирани издания, дисертационен и хабилитационен труд.

Творческите му търсения са в областта на живописта, графиката, скулптурата и илюстрацията. Има над 70 самостоятелни изложби в България, Франция, Австрия, Белгия, Русия, Германия, Швеция, Сърбия, Черна гора, Македония.

Негови творби са притежание на НХГ ­ София; на Художествените галерии във Велико Търново и Разград; на културния център A.M.O.R.C. в Париж, Франция; на Българския културно-информационен център – Москва, Русия; фондация ”ARTKIBIUS” – Белгия и на редица частни колекции в страната и чужбина.

Отзиви за дейността му като художник, преподавател, учен и общественик са отразени в периодичния и специализиран печат в България и извън страната. (Вж.: http://plamen-legkostup.hit.bg).  

Античен натюрморт  Antique stil life


Обществена дейност

От 1995 до 1999 – Председател на Настоятелството на читалище «Иларион Драгостинов», с. Арбанаси. От 2003 - Общински съветник в Община Велико Търново. Член на Постоянната комисия по „Култура, културно-историческо наследство, вероизповедания и преименувания” към Общински съвет - Велико Търново. Член на Постоянната комисия по „Териториално и селищно устройство” към Общински съвет - Велико Търново. Член на Консултативен съвет по образованието на децата и учениците от етническите малцинства – до 2009 г. (Заповед на министъра на МОН – Д 09-528/25. 06. 2003).

От 2004 до 2009 г. - член на Специализирания научен съвет по педагогика при ВАК. От 2006 година – председател на клуб по ориентиране „Трапезица 1954”. От 2006 година – Зам.-председател на Настоятелството на читалище «Надежда» - Велико Търново. От 2007 - Общински съветник в Община Велико Търново – втори мандат.

Председател на Постоянната комисия по „Култура, културно-историческо наследство, вероизповедания и преименувания” към Общински съвет - Велико Търново. Член на Постоянните комисии по „Териториално и селищно устройство” и „Образование и наука” към Общински съвет - Велико Търново.

От 2008 г. – член на Управителния съвет на Съвета на ректорите в България.

От 2010 г. - член на комисията по педагогика при ВАК.  

Членство в научни и творчески организации

1984 г. - Член на Ателието на младия художник ­ София. 1985 г. - Член на групата на Великотърновските художници. 1989 г. - Член на Съюза на българските художници. 2000 г. - Член на Съюза на научните работници в България, гр. Велико Търново. 2006 г. - Член на Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка – Москва, клон България.

2009 г. - член на клуба на ректорите в Европа, Оксфорд, Англия.  

Награди

 Златен медал и диплом за комбиниран декоративен метод в живописта от EAST- WEST EURO INTELLECT (EWEI'98) - София, България, НДК - септември 1998.

 Номинация за награда – Живопис от IX Национална изложба на художниците – педагози, Велико Търново,  май 2003.

Наградата на Община Велико Търново за живопис от XI Национална изложба на художниците – педагози, Велико Търново, май 2005.

 Медаль Ордена „Великая Победа” – постановление Президиума Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка (от 02. 05. 2006., № 203)

Орден “Ломоносов” - постановление Президиума Национального Комитета Общественных Наград (от 26. 02. 2007., № 02-07) , гр. Москва, Русия.

Почетната награда “Кръст “За заслуги” на Руската Академия за естествени науки – 16 ноември 2007 год.

Почетен знак “За усърдие към науката” на Научно-изследователски център за църковна история и православна култура «В.В. Болотов», Твер, Русия – заповед №12 от 01.05. 2008 год.

 Почетен знак на Великотърновския университет – златен, с решение на АС от 30. 03. 2009 г.

Медал и диплом от Международния библиографски център в Кембридж за включване в топ 100 на преподавателите в света за 2009 г.

 Медал и диплом от Международния библиографски център в Кембридж за включване сред 2000-те най-изявени интелектуалци в света за ХХI век (2009/2010 г.).

Cold Medal for Bulgaria, By virtue of extreme contributions and commitment to Fine Arts – American Biographical Institute, 03.02.2010;

Почетен професор на университета „Св. Кирил и Методий”, Скопие, Македония – 18.05.2010 г.;

 Паметен кръст „10 лет казачьей охраный” – 07.06.2010;.

Кръст „ДЕСЯТИНА”, Общероссийское общественное движение „Россия Православная” – 07.06.2010;

 Владее руски език– много добре/ писмено и говоримо/; английски - добре/ писмено и говоримо/. Има компютърни умения Windows XP Professional; Word; PowerPoint; Photoshop; CorelDraw; Internet.

 Женен е с три деца: Боян – 1987 г., Анатолий –1991 г., Марина – 1995 г.

Източник:

Сайта на ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"

.

Средновековен пейзаж

Преглеждания: 7

Преглеждания: 278

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics