Проф. Григор Велев бе главния инициатор на Великия събор на българите по света, който се състоя в началото на ноември 2007 година във Варна. Шест месеца преди събора бяха изпратили покани до 512 организации на българи в 32 страни от цял свят. Участие взеха 483-ма българи, живеещи извън родината и 495 българи от страната. Освен делегатите по време на откриването на събора в Двореца на културата и спорта присъстваха и 1500 граждани на Варна, представители на непартийни и обществени организации и журналисти. 


Ето и мнението на проф. Велев за разгледаните проблеми и задачи по време на това съдбовно за нацията събитие.  

"Българската емиграция е извън погледа и плановете на всички правителства след 1989 година,  Българската дипломатическа служба често се отнася към емигрантите ни като натрапници, вместо да ги защищава. Това научихме от многобройните изказвания на наши сънародници по време на Събора. 
В българските училища в чужбина не се води активен възпитателен процес, за много деца националното възпитание практически не съществува. Осъдително е, че родители проповядват космополитическата формула: "Ние сме граждани на света!" А къде е България? За разлика от учениците в Гърция и Сърбия, където 99 % от тях се гордеят, че са гърци или сърби, 45 % от учениците в софийските гимназии заявяват, че не се гордеят, че са българи. Този процес на денационализация е един от най-големите проблеми на българската нация. И затова имат вина както президентската институция и тримата досегашни президенти, така и всички български правителства, които са били на власт след 1989 година. 


Особенно внимание бе отделено на най-болния проблем на българската емиграция -
въпросът за българското гражданство. До скоро имаше условия за корупционна практика при получаване на българско гражданство. В Македония например във всички адвокатски кантори се предлага посредничество за издаване на български паспорт срещу 2000 евро. Две трети от тази сума според думите на посредниците прибирали чиновниците, издаващи българските паспорти. 

С голяма тревога се разгледа въпросът за турцизацията на българомохамеданското население в Централните и Западните Родопи. И особено в района на град Якоруда, където от 8000 граждани 7000 са се записали като турци. Този безпрецедентен процес на денационализация се извърши пред очите на всички български правителства след 1989 г. Ръководството на Асоцияцията на българите по света да настоятелно интервенира пред правителството и Народното събрание да се преразгледат позицията си спрямо ДПС като главен инициатор и организатор на турцизацията в България.


На събора бяха направени редица конкретни предложения.Сред тях са откриване на български училища: съботно-неделни и целодневни от 1-и до 12-и клас. Делегатите протестираха срещу решението на правителството да закрие единствените държавни училища в Будапеща, Прага и Братислава. Предложено бе създаването на културно-информационни центрове и читалища в страни с големи български общности.

Съборът единодушно гласува българското правителство да защити българските национални интереси по отношение на Западните покрайнини. Настоя за признаване правата на национално малцинство на българите в Гърция, Албания и Косово. По време на посещението на министър-председателя на Албания Бериша в София заяви, че в Албания живеят около 150 000 българи, в анклавите Голо Бърдо и Мала Преспа. От тогава до днес българската общественост много малко е направено за регламентиране на правата им. Делегатите от Косово настоятелно помолиха да се направи всичко възможно за час по-скорошно уреждане на статута им на българи. Поставен беше и въпросът за Ангорския договор от 1925 г. , който предвижда изплащането от страна на Турция  на 5,5 милиарда долара като компенсация за имотите на прогонените българи от Източна Тракия. Днес този дълг след 80 години е станал 12 милиарда долара. 

Обединението на българите, живеещи по света е възможно да стане само при активно и национално отговорно отношение на българските държани институции и на основата на национална стратегия за единство на нацията. Този кардинален за българите проблем съм разработил в книгата си Българската национална кауза: http://www.portal-bg1.ning.com/page/4155162:Page:104508


Сесия на Световния парлмент на българите в пленарната зала на Варненската община


С голямо въодушевление бе избран Световният парламент на българите, който ще е действен орган на Асоциацията на българите по света, който ще заседава във Варна - избрана от делегатите като символична столица на всички българи. Този  парламент има задачата чрез ежегодни сесии с помощта на осем комисии да разработва становища, които да стават достояние на председателя на Народното събрание,на всички народни представители, на премиера , министрите и държавните институции .Световният  парламент на българите ще бъде активен защитник на интересите и правата на всички наши сънародници по света.


Накрая ще споделя, че за съжаление самият президент Първанов не присъства. Поканихме го най-официално. По наша информация, защото негов съветник му казал, че това е националистическо сборище и е по-добре да не идва. Премиерът Станишев и председателят на НС Пирински също не дойдоха. На втория ден пристигна министър Петър Димитров. Получихме поздравления и от други министри. Явно началната погрешната преценка, макар и късно, бе преодоляна."


Към Българската национална кауза: http://www.portal-bg1.ning.com/page/4155162:Page:104508


Преглеждания: 272

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics