Цифровата писменост - Свещеният граал на човешките комуникации

 

Кратка биография на един българин извършил епохално откритие за общуване на хората по света без преводач

 

Инж. Койчо Митев е роден на 08 април 1947 г. в село Обретеник, Русенско.  Завършил е първия випуск на строителния техникум в Русе като отличник с диплом номер 1. Кандидатства и през 1966 г. е приет в Инженерно-строителния институт в София. След спечелен конкурс през лятото на 1968 г.  продължава образованието си в Чехословакия. Пристига в Прага ден преди войските на Варшавския договор да окупират и смажат Пражската пролет. По-късно се премества в Братислава, където през 1972 г. се дипломира с отличие. След завръщането си в България служи година и половина в армията в школата за запасни офицери в Плевен. През 1974 г. започва работа в Строително-монтажен комбинат-Русе. Бързо се издига до главен инженер, зам.-генерален директор и последните шест години като генерален директор.

През пролетта на 1989 г. след конфликт с тогавашното партийно ръководство огранизацията, която ръководи инж. Митев, е закрита и той остава почти половин година без работа. През есента на същата година заминава за Либия като ръководител на строежа на голям болничен компплекс. В края на 1990 г. се прибира в България и инвестира в образованието си - сертифицира се като оценител на интелектуална собственост, представител по индустриална собственост на патентното ведомство, лобист. Работи като консултант на множество фирми при защитата на техните нематериалнин активи. Консултира докоторанти, преподаватели и студенти от Русенския университет „Ангел Кънчев” при защита на интелектуалната собственост.

 

Има няколко свои патентовани изобретения. Най значимото е Патент 63704 – „Метод за компютърен междуезиков превод”. Това изобретение се отнася до алгоритми за съставяне на компютърни програми за превод на писан текст от произволен език – към всеки друг. По късно инж. Митев разработва и открива закономерности в човешката звукова и писана реч, които позволяват да се състави обща за всички езици по света ЦИФРОВА ПИСМЕНОСТ. Научното откритие гласи:Цифрите от десеттичната бройна система могат да служат за запис и трансфер на комуникативна писана и звукова реч от произволен език или диалект – към всеки друг”.  Уникалното откритие на инж. Митев доказва, че само с помощта на цифрите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 0 може да се запише речта на всички езици и диалекти по света, при което причинно-следствената връзка се състои в изумителния факт, че във всички езици броят на частите на речта е точно десет – съществително, прилагателно, числително, местоимение, глагол, наречие, предлог, съюз, частица и междуметие.

При цифровизацията на речта откривателят кодира с цифри езиците по света, като записва с номер 1 българския език (езикът, на който е съставена цифровата писменост); с номер 2 се кодира гръцкият език (езикът, чиито букви се използват в математиката); с номер 3 се кодира латинското писмо (езикът, чиито символи се използват в химията, физиката и медицината) и чак тогава следват по ред останалите езици.

Литературен български език      0001000

Литературен гръцки език             0002000

Латински език                                 0003000

Английски език                               0004000

..........................                                 ..............

Други, по реда на влизане в системата за комуникация на майчин език.

 

Всички езикови диалекти получават също свои уникални цифрови кодове, които позволят диалектните форми да станат равнопоставени с основните езици на хомо-сапиенс:

Македонски диалекти на българския език      0001001 до 0001100

Източни български диалекти                             0001101 до 0001150

Балкански говори                                                  0001151 до 0001200

...............................                                                   ..................................

Други, по реда на вписване в системата за комуникация на майчин език.

 

 Новината за откриването на Цифровата писменост бързо обикаля света, като експерти по глобални комуникации от Масачузетс наричат откритието "„,,,the holy grail of human communication” - Свещеният граал на човешките комуникации.

С нарочно писмо Белоруската_Академия_на_науките  изразява готовност да цифровизира руския език, ако бъде предоставен модел. Особеното при Цифровата писменост е това, че писаната и звуковата реч на всички езици по света трябва да се цифровизира по един и същи начин, което налага необходимост от международен стандарт за цифрова комуникация на майчин език.

 

Научните открития притежават едно особено качество, казва откривателят, те нямат алтернатива! Въпрос на време е, откритието да получи политическа подкрепа, да намери съвременния Велико-Моравски княз, покровител на иновациите и Цифровата писменост да донесе така необходимата на България репутация сред останалите народи по света.

 

Николай Увалиев

Ноември 2011 


Към началната страница на инж. Койчо Митев: http://www.portal-bg1.ning.com/profile/inzhKojchoMitev

Преглеждания: 927

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics