Звяра и Великата блудница от Откровението на Йоана, Нов Завет, Библия - 2.Част

     II. ЧАСТ                                                                                                                        

  А кой днес е основният лиферант, от където нефта идва? Саудитска Арабия. А кое е семето (семето) на Саудитска Арабия? Нищо друго освен самата Мекка и мохамеданството. И кой седи на трона на Мекка, в техния главен храм?  Жената, Ищарсъпругата на Ваал-сатана. А алабите по плът и кръв са потомци на Авраам по линия на Исмаил, и така са кръвни братя на Исус, който по плът се роди от потомците на Авраам, но по линия на Исаак.                                                                                                                                          

  А Това произлиза директно и от пророчествата на Исляма за техният месия.                                                                                

Те твърдят, че техният Месия е  „Истинският Божии Месия“, който е ислямският Махди....Той ще победи Европа...ще предвожда своята армия от селюки. Трона на управлението му ще бъде над целия свят и ще бъде в Ерусалим – в новопостроеният юдейски храм в Ерусалим – „мерзоста която докарва запустение“-сатана на трона на Бога в Неговият храм, защото Мекка ще бъде вече разрушеназащото според БИБЛИЯТА:                                                                                                                                                             

   „...Потоците на Едом ще се превърнат в смола и пръстта му в сяра, и земята ще стане пламтяща смола....“ Исая 34:9 (6-10)      „И десетте рога, коио си видял, и звярът ще намразят блудницата, и ще я направят пуста и гола, и ще изядат плътта и, а нея ще изгорят в огън? Откровение17:16 – явно ще се вдигнат а война със Саудитска Арабия заради нефта и богатството й.                                                                                                                                                                           

  Но питам Ви!? Кой е отпадачния продукт от нефтаПламтящата смола? Може ли Библията да говори за пламтящи водни потоци? Единственото, което гори, скъпи братя и сестри, е петрола.                                                                                                                                         

  Ако излеем петрол в реките и моретата, те също ще горят, защото ние и днес виждаме картини на горящи води, когато над тях е разлян петрол! Уверявам Ви, че това, което пророк Исая е виждал в своите видения, са били горящите петролни полета на Саудитска арабия, а около Рим няма такива!!!!              

  „И викаха, когато гледаха дима от неговото изгаряне, казвайки: Кой град приличаше на великия град? И посипаха пръст на главите си и викаха с плач и жалеене: Горко, горко на великия град, в който всички, които имаха кораби по моретосе обогатиха от скъпоценностите му, защото в един час запустя!“ Откровение 18:18-19                                                                                                                                                                                     

   В това, което цитирах, има пасаж, който понякога се пропуска и не му се обръща внимание, а имено, това е пасажа, в който се казва, че те „посипаха пръст на главите си“. И сега има някой експерти по тълкувание на пророческите Писания, които твърдят, че Римо-католическата Църква или Америка, или Русия са великият Вавилон.                                                                                                                                                         

    Но тук има един ОГРОМЕН проблем. Това „посипаха пръст на главите си“! Сега питам всички Ви, не само сестра Йоланта, западен или източен обичай е това?                                                                                                                                       

   Мислите ли, че мохамеданите ще „посипят пръст на главите си“, ако Рим или Американски, или руски, или който и да било друг европейски град започне да гори? Те биха ли плакали и тъжали, като си посипват главите с пепел и пръст? Абсолюто и твърдо НЕ! Те ще се радват! Те се радват и сами те извършват в тази си пъклена радост и човеконаенавист а баща им сатана атентати и масови убийства!                                                                                                                                                   

    А причината, поради която Библията ни казва, че „посипаха пръст на главите си“, е защото това, което ще гори е тяхната територия – тяхната сатанинска светиня – Мека и ислямското им светилище. Това, което гори, е нещо, което е от огромно значение за тях самите, а това е тяхната МЕКА – и Саудитска Арабия!                                                                                                                                                                                    

   А СЕГА И ЗА: И.Д.И.С., която е една политическо-религиозна терористична организация, която е основана в Средния Изток. Съкращението е за „Ислямска Държава в Ирак и Сирия“, но днес се нарича просто съкратено „ИД“ т.е. „Ислямска Държава“.  Тази терористична организация, завладя южна Сирия и навлезе в Ирак. Сега те са един основен играч на политико-религиозната сцена, който е сериозно и мащабно финансиран. Никой не иска да даде информация по този въпрос, но истината е, че те не се финансират самостоятелно.                                                                                                                                                     

  Те унищожават всичко различно от тях по пътя си; те обезглавяват и убиват християни навсякъде, където ги срещнат, защото някой ги финансира за да правят това. Ако там имаше юдей със същата радост и удоволствие щяха и тях да обезглавяват!!!!

А каква е тяхната основна цел:

  • Тяхната цел е да създадат: СВЕТВНА  ИСЛЯМСКА  ДЪРЖАВА - ХАЛИФАТ, която да КОНТРОЛИРА  ВСИЧКИ  МОХАМЕДАНИ, не страни, а МОХАМЕДАНИ по лицето на ЦЯЛАТА  ЗЕМЯ: Тоест установяването на един единен  ХАЛИФАТ, като СЕДАЛИЩЕ на тази ТОТАЛНА  КОНТРОЛА.
  • Халифата  ВЕЧЕ се провъзгласи на 29.06.2014 от Абу Бакр ал-Бакхади – известен като Амир ал-Муминин Халиф Ибрахим, а групата се назова И.Д.И.С.

Но какво всъщност е ХАЛИФАТА?.... Според Ислямаполитическия президент, ако искате така да го наречем, и религиозният Президент се обединяват в ЕДНА и СЪЩА ЛИЧНОСТ. В Исляма няма и никога не е имало разделение между Църквата и Държавата, както е при нас.                                                           

   ХАЛИФАТА е едно теократично Управление, в което техният ХАЛИФ, или техния религиозно-политически водач, контролира и Държавата и Църквата, така че те да се СЛЕЯТ в ЕДНО.                                                                                                                                                                                   Това, което е особенно плашещо, са дифинициите, които идват от теологията на радикалния ислям, която все повече обхваща цялата ислямска теология и чрез нея ДНЕС разпорежда, да се ИЗБИВАТ ПОГОЛОВНО НЕВЯРВАЩИТЕ – юдеи и хрстияни, чиято съставна част сме всички ние, които не вярваме в техния бог –сатана и техния пророк обладан от демоните му.

ОТВОРЕТЕ СИ ОЧИТЕ И РАЗБЕРЕТЕ, братя и  сестри християни,  основните им противници в това ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ ще са служителите на ИСТИНСКИЯТ БОГ – ЮДЕИТЕ И ХРИСТИЯНИТЕ!!!!  Те ще избиват особенно усърдно НАС!!!!, защото само ние сме служители на ИСТИНСКИЯТ ЖИВ БОГ и НЕГОВИЯТ СВЯТ СИН ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА И МЕСИЯ НА ЮДЕИТЕ, КОЙТО ТЕ НАЙ-СЕТНЕ ЩЕ РАЗПОЗНАЯТ И ПРИЕМАТ И ЗА СВОЙ МЕСИЯ!!! – т.е ВЕЧНИЯТ  ПРОТИВНИК на сатана, на демоните му и на обладаните от него човекоубийци и негови съзнателни съслужители!                                                                                                                                                             

   А сега идваме и до ВЕЛИКАТА  БЛУДНИЦА  ВАВИЛОН:                                                                                                                             

   „...Ела ще ти покажа осъждението на голямата блудница, която седи на много води /преобраз на светските народи на света/; с която блудстваха ЗЕМНИТЕ ЦАРЕ/не религиозните водачи на християнството и юдаизма, а светските управители на света/, и земните жители се опиха от виното на нейното блудстване.“ Откровение 17: 1-2                                                                                                                                                    

    Следователно Блудницата е тази, с която земните царе са блудствали. Тя е тази, която чрез нейното вино е направила останалия свят богат. Тя плаща на американските политици, да си затварят очите и да я оставят необезпокоявано, нея в лицето на Саудитска Арабия да финансира тероризма повече от всички останали ислямски страни по лицето на земята. Вие знаете ли за това? Та това е исторически факт! Това не съм го измислил аз, Вие може да го намерите навсякъде. Днес Саудитска Арабия финансира почти всички ислямски терористи по лицето на ЦЯЛАТА земя.                                                                                                                                                              

   Погледнете на Ирак, да погледнете на Иран, вгледайте се в Хисбула, вгледайте се във всяка терористична организацияТЕ ВСИЧКИ СЕ ФИНАНСИРАТ ОТ САУДИТСКА АРАБИЯ, но вие никога няма да чуете нищо за Саудитска Арабия, която ги финансира, защото земните царе, на които тя дава пари я прикриват и си затварят очите за мерзостите й!!!                                                                                                                                                 

   Днес Саудитска Арабия експортира две неща: Саудитска Арабия експортира НЕФТ и ИСЛЯМ и то РАДИКАЛЕН ИСЛЯМ - това са двете неща, която тя експортира.                                                                                                                      

   66% от целия световния нефт идва от ислямски държави, а това, което е потресаващо е, че 25 % от целия световен нефт идва от една единствена ислямска държава, за която ние никога нищо не чуваме в новините: Саудитска Арабия.                                                                                                                                               

   Саудитска Арабия наистина е най-богатата държава в света. Тя е Женатакоято язди на звяраТЯ Е ВЕЛИКАТА БЛУДНИЦА – ДУХОВНИЯТ ВАВИЛОН, а нейната столица МЕКА е географският Вавилон от Последното време! ДА,  Тя Саудитска Арабия  е ВЕЛИКАТА БЛУДНИЦА, която смята, че е невидима и, че чрез ВЛАСТТА НА ПАРИТЕ си има пълен КОНТРОЛ над ВСИЧКИ останали НАЦИИ подвластни на звяра. Тя точно сега ги разтърсва, мачка под своя ботуш и дърпа конците за една нова страшна икономическа криза, която най-вероятно ще е причината за война точно срещу нея и нейното унищожение, чрез военната мощ на тези, които се обогатиха чрез нейния нефт и подкупи . ДА, в един момент от бъдещето ще има война срещу Саудитска Арабия заради интригите й и нейният нефт, която ще я подпали и разруши до основи по БОЖИЯ ВОЛЯ И ПРЕДУЗНАНИЕ! АМИН!       

ОТВОРЕТЕ СИ ОЧИТЕ И РАЗБЕРЕТЕ, всички Вие -християни:                                                                                                       1.  ТАЙНИЯТ Вавилон трябва да е ЕДНА ЕДИННА  политическа система, една единна религиозна система и същевременно  и една географска точка - центъра на тази ЕДИННА религиозно-политическа системаТези трите трябва да се припокриват в ЕДНО и те се припокриват в Саудитска Арабия, радикалният и ислям, който тя лансира,финансира и експортира и религиозно-политическият й център МЕКА.                                              

 2. Ислямската държава или система е тази, която винаги е била, е и ще бъде в директо противоречие с Божия народ – евреите и с техния център Ерусалим.    

На света има само два истински големи ДУХОВНИ ГРАДА (на кръвно родствените народи, но с различни религии, претендиращи да служат на един и същи Бог, но всъщност служещи на двама различни: евреите на Отца на Господа Исуса Христа и ) и арабите на аллах и пророка му Мохамед, които са от сатана:     

ЕДИНСТВЕНИТЕ ДВА ДУХОВНИ ЦЕНТЪРА В СВЕТА СА:

  •  Ерусалим, който е духовен център и на юдеите, и на ВСИЧКИ ХРИСТИЯНИ, защото там са представителствата и на ТРИТЕ деноминации на християнството,  и
  • Мекка, която е духовен център на всички мохамедани                                                                                                                                                        

Смятате ли ли, че е случайно, че на света има само два големи града, които казват, че служат на един и същи Бог, но по различен начин. Които произлизат от една и съща родословна линия и, коите заедно претендират, че Авраам е техен отец. А те – юдеите и арабо-филистимците са наистина  100%  кръвни роднини помежду си, по линия на Божия избранник Авраам. Единият от тях произлиза, както знаем от Исаак/Яков, а другият от Исмаил/Исав.

НЕ СЛАГАЙТЕ ХРИСТИЯНИТЕ като потенциален произход на Антихриста, защото ние сме само по духовна линия деца на Авраам. Ние сме само присадени към потомството на Авраам, но само в и чрез ДУХА НА Господа Исуса Христа! ЗАПОМНЕТЕ И РАЗБЕРЕТА НАЙ-СЕТНЕ, крайно време е , че Антихриста, както и Исус Христос ТРЯБВА  ДА  СЕ РОДЯТ ПО ПЛЪТ ОТ АВРААМ!!!! Сатана подръжава във всичко на Бога!                                                                                                          

  А ето и родословното дърво на Авраам ПО  ПЛЪТ. Авраам е в центъра, а от лявата му страна  е Сара, законната съпруга, от която се ражда Исаак, а отдясно е Хагар, наложница и слугиня, от която се ражда Исмаим                                                                                                                                                  

Авраам

„ПОВЯЛВА и това му се ВМЕНИ за ПРАВДА“

 

Законна съпруга, която ражда син на свобода по обещание – преобраз на Спасение чрез вяра по благодат   

Слугиня и наложница, робиня, която ражда син на робство - преобраз на закона - няма Спасение чрез дела по закона         

Сара

Хагар C*

Исаак (Ребека)                                         

Исмаил C*

Яков                                                                            -  Исав   C*

 

12 сина                                                  

12 сина  C*                                                                                                      

Давид

Голиат  C*

Мария и Йосиф

Мохамед C* 

Месия - Иисус                                    

антихрист C*

 

Авраамовата Кръвна линия на Месията преминава през Исаак, а след това през Яков, дванадесетте му сина, Давид, Мария и Йосиф и завършва с живота на Йошуа                                                                    Другата Авраамова кръвна линия идва Исмаил /Исав решава да се присъедини към кръвната линия на своя чичо Исмаил и Така той се присъединява чрез женитба в нея към кръвната линия на антихриста/, за който се казва, че и той има 12 сина                                                           

Световните империи според историята, които имат връзка с историята на физическият еврейски народ:

1.      Египет

2.      Асирия (1813-609 пр.Хр.)

3.      Вавилон (612-539 v.Chr.)

4.      Медо-Персия (539-331 v.Chr.)

5.      Гърция (331-168 v.Chr.)

6.      Рим(168 v.Chr.- 476/1453 n.Chr.)-Откр.17:10 „те са седем царе, от които петимата паднахау и единият сега е...“ по времето на Йоан

7.      Османска империя (1453-1924 n.Chr.)...другият още не е дощъл, и когато дойде, трябва малко да постои.“/това е калта между желязото, но калта и желязото не могат да се смесят химично, тъй както не могат да се смесят и  две различни религиозно-политически системи – християнската римска империя и мохамеданският Халифат, служещи на два РАЗЛИЧНИ БОГА/

8.       възстановената Османска империя-Халифат (? n.Chr.)11. „и звяра, който беше и го няма, той е осмия цар, който е от седемте и отива в погибел.“

Това са царствата на света, всички седем, които са имали връзка с историята на Израил, Божият народ по плът! Седмото е едно, но периодите му на владеене над света ще са два – преди, в миналото, и сега настъпващият период на Последното време, а това е османско – ислямската империя - Халифат, която сега в края на времето е ВЕЧЕ в процес на възстановяване. Тя е седмата, която е калта и, която е разрушена през 1924 г., но днес тя отново се възвръща на историческат сцена. Ние почти всеки ден чуваме в новините, че Халифата в Исляма е достигнал вече едно такова разпространение, че те вече търсят своя „Папа“ /духовно-политическият си единен водач/   Някой, който да обединява всички в едно, и това СКОРО ще се случи.                                                                                                                                                             

ДНЕС НИЕ СМЕ СВИДЕТЕЛИ на ВЪЗРАЖДАНЕТО (възкръсването) на  ХАЛИФАТА:                                                                          

  Отворете си очите и вижте, колко се е разпространила нагоре към Европа Мохамеданската-общност. (Отоманско-османската империя оттогава)                                                                                                                 

    Звяра от Откровението, „една от главите му, като че ли смъртно ранена, но отново ще оздравее“. От това знаем, че Турция ще е тази, която ще води Халифата, който днес трябва да се съживи. -  Откровение 13:3 „но смъртоносната му рана оздравя“                                                                                                             

   А ето и откъде ще дойде Антихриста - от   Магог:                                                                                                                             Езекиил 38: 2,3 „ Сине човешки насочи лицето си към Гог в земята на Магог, княза на Рос, Мосух и Тувал, и пророкувай против него, като речеш: Така казва Господ Еова: Ето Аз Съм идвам против тебе Гоге, княже на РосМосох и Тувал!“                                                                                                                                                                                         

   В края на времето, ранената глава на звяра ще се въздигне от страната Магогкняза на Мосох и Тувал.                                                                                                                                                              

  Кои са всъщност Мосох и Тувал? Интересното е, че ние ги намираме в Битие глава 10, стих 2, където се казва:  „Яфетови синове“ Кой е Яфет? Един от синовете на Ной. „Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мосох, и Тирас“ Битие 10: 2                                                                                                         Следователно тези хора, които са принцовете от Мосох и Тувал, са синове на Ной, някой от синовете на Ной. Но това, което е  още по-интересото е това: Къде са се установили да живеят? Вземете една географска карта и ще видите, че тези области се намират ДИРЕКТНО  В  СЪРЦЕТО НА ТУРЦИЯ.                                                                                                                                                                     

      Причината, поради която хората избират Рим е, защото си въобразяват, че Рим ще възкръсе в Последното време, но Римската империя е предшествашото калта желязно царство!!!  Днес много християни, които си мислят, че те са единствените истински християни, всъщност са заслепени от духовната си гордост, вследствие на което хвърлят произхода на антихриста в чреслата на ГОСПОДА  ИСУСА  ХРИСТА – в част от НЕГОВАТА ЦЪРКВА!!!  НО  антихриста, сина на дявола, няма да произлезе от Христа, защото ТОЙ НЯМА  НИЩО  ОБЩО  със  сатана! Такива хора си мислят също, че западняците, бившите езичници, са в центъра на света и историята! Но това не е нашата, западняшка, история, а историята на потомците по плът на Авраам – едните са народа на Живия Бог, а другите на сатана!!!                                                                                                                                        

   Потомците на Авраам но линия на Исаак и Яков срещу другите му потомци по линия на Исмаил и Исав.                                                                                                                                                                                     

   Това е БОЖИЕТО ЗНАНИЕ, което ЕДВА ДНЕС започва да се открива и, за което вече се говори! Защото дори в Данаил ни се дава пророчеството, че едвав дните на Последното време ще се отвори и разпечати ИСТИНСКОТО ЗНАНИЕ ЗА НАСТЪПВАЩОТО!!! „ Данаил 12:9 „А Той каза: Иди си Данаиле; защото СЛОВАТА СА ЗАТВОРЕНИ И ЗАПЕЧАТАНИ ДО ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ!!!!“ А Бог е ВЕРЕН и след като е казал на СВОЯ ПРОРОК ДАНАИЛ, че гие затворил и запечател ДОПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ, ТОЙ  няма да наруши за нищо на света СВОЕТО СЛОВО и не може да го е открил стотици годинипреди това на Елена Вайт!!!!

ЕДВА  СЕГА  ВЕЧЕ СЕ ОТКИРИ  ЗНАНИЕТО за идващите събития от Последното време и за тези ДВА ОСНОВНИ ИГРАЧАдва лагера от братя по кръв, които и до днес воюват за Първородството и за това, чий Бог е истинският и кой народ ще наследи земята – Святият Народ на Бога – Израил, или народа на сатана - Исмаил!!!   Дори и тук, в имената на двата народа,  виждате подобието към, което се стреми сатана.   Дори и буквите в името са 6, а според значението на цифрите в еврейската традиция, числото 6 е числото а човека, а 666 е числото на съвършенния  човек по плът, който ще се провъзгласи за бог обладан и изпълнен с духа на сатана и демоните му!!!!                                                                                                                                                          

   Ето защо не могат да бъдат нито европейци, нито австралийци, нито американци или други не плътски потомци на Авраам и не кръвни роднини по него, от които ще произлезе и  сина на звяра – антихриста, не само Месията.  Сатана подръжава във всичко на Бога. Но това е и Божият план, затова Той лично запази живота на Исмаил и Агар в пустинята!!!  Никой друг не може да бъде, защото според Библията трябва да са Исаак (Святата Духовно-плътската линия на Бога-Месия, Святият Му народ ИЗРАИЛ) и Исмаил (сатанинската духовно-плътската линия на звяра-Антихрист)....   

           Можете ли да следвате логиката?                                                                                                                                                        Всички тълкуватели на пророчествата не отчитат тези очевадни факти!!! Но и те не са виновни, защото знанието е било запечатано до днешните дни по Божия Воля! Тълкователите от преди не отчитат факта, че Божието Слово беше дадено на ЕВРЕЙСКИТ НАРОД!  ХРИСТОС Е ЕВРЕИН, син по плът на АВРААМ, бащата на евреите! И НОВИЯТ ЗАВЕТ е написан от евреи движени от Святият Дух! Пак чрез евреи по плът се прибавиха и първите християни от езичеството! Главното действащо лице винаги са били ЕВРЕИТЕ и ТЕ ще бъдат ГЛАВНИТЕ ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА В ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ. Затова и БОГ ни казва чрез апостола:

Римл. 11: 11- 36                                                                                                                                                                            

  11. Тогава казвам: Спънаха ли се /евреите/, та да паднат? Да не бъде! Но чрез тяхното отклонение дойде спасението на езичниците, за да ги възбуди към ревнивост.                                                                                 

 12. А, ако тяхното отклонение значи богатство за света и тяхното отпадане - богатство за езичниците, колко повече тяхното пълно възстановяване!                                                                                                                            

 13. Защото на вас, които бяхте езичници, казвам, че, понеже съм апостол на езичниците, аз славя моята служба,                                                                                                                                                                                                

 14. дано по някакъв начин да възбудя към ревнивост тия, които са моя плът, и да спася някои от тях.                                                                                                                                                                             

  15. Защото, ако тяхното отхвърляне значи примирение на света, какво ще бъде приемането им, ако не оживяване от мъртвите?                                                                                                                                                                           

  16. А ако първото от тестото е свето, то и цялото засяване е свето; и ако коренът е свет, то и клоните са свети.                                                                                                                                                                                                           

17. Но, ако някои клони са били отрязани, и ти, бидейки дива маслина, си бил присаден между тях, и си станал съучастник с тях в тлъстия корен на маслината,                                                                                                                                                           

 18. не се хвали срещу клоните; но ако се хвалиш, знай, че ти не държиш корена, а коренът тебе.                                                                                                                                                                                        

 19. Но ще речеш: Отрязаха се клони, за да се присадя аз.                                                                                  

 20. Добре, поради неверие те се отрязаха, а ти поради вяра стоиш. Не високоумствувай, но бой се.                                                                                                                                                                                           

 21. Защото, ако Бог не пощади естествените клони, нито тебе ще пощади.                                                

22. Виж, прочее, благостта и строгостта Божия: Строгост към падналите, а божествена благост към тебе, ако останеш в тая благост; иначе, и ти ще бъдеш отсечен.                                                                                        

23. Така и те, ако не останат в неверие, ще се присадят; защото Бог може пак да ги присади.        

 24. Понеже, ако ти си бил отсечен от маслина по естество дива, и, против естеството, си бил присаден на питомна маслина, то колко повече ония, които са естествени клони, ще се присадят на своята маслина!                                                                                      

 25. Защото, братя, за да не се мислите за мъдри, искам да знаете тая тайна, че частично закоравяване сполетя Израиля, само докато влезе пълното число на езичниците.                                                                                      

  26. И така ЦЕЛИЯТ ИЗРАИЛ ще се спаси, както е писано: - "Избавител ще дойде от Сион; Той ще отвърне нечестията от Якова;                

 27. И ето завета от Мене към тях: Когато отнема греховете им".                                                                                                                                          

    28. Колкото за благовестието, те са неприятели, което е за ваша полза, а колкото за избора, те са възлюбени заради бащите.                                                                                                                                             

    29. Защото даровете и призванието от Бога са неотменими.                                                                             30. Защото както вие някога се непокорявахте {Или: Неповярвахте - ват}* на Бога, но сега чрез тяхното непокорство {Или: Неверие.}† сте придобили милост, та чрез показаната към вас милост и те сега да придобият милост,                                                                                                                         

 31. също така и те сега се не покоряват                                                                                                                                 

32. Защото Бог затвори всички в непокорство, та към всички да покаже милост.                                               

 33. О колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими Неговите съдби, и неизследими пътищата му.                                                                                                                    

 34. Защото, "Кой е познал ума на Господа, Или, кой Му е бил съветник?"                                                                                                                                 

  35. или, "Кой от по-напред Му е дал нещо, Та да му се отплати?"                                                                    

36. Защото всичко е от Него, чрез Него и за Него. Нему да бъде слава до векове. Амин.

А относно това „излезте от нея, народе мой, отделете се!“ – това не е да се отделим от една или от друга християнска деноминация, защото никоя християнска деноминация НЕ Е нито ВАВИЛОНСКАТА БЛУДНИЦА, НИТО  от нея ще произлезе АНТИХРИСТА!!!

БОГ иска и препотвърждава онова, което и каза и чрез Сина Си Господа Исуса Христа: „излезте от света, отделете си!“  Вавилонската Блудница е ЦЯЛ СВЯТ ръководен от  от парите и нефта на Саудитска Арабия! Да се отделим от света и всичките му съблазни и да счетем всичките му избрани ястия за измет, както ап. Павел, както пророк Данаил и четеримата младежи! Да не се докосваме до нищо нечисто, което произлиза от този покварен свят на сатана – пари, богатства, власт, блудства и т.н.!

Нека най сетне, в тези Последни времена изпълним повелята на Господа Исуса Христав Неговата ПРЕДСМЪРТНА МОЛИТВА: „Аз в тяхиТи в Мене, за да бъдат СЪВЪРШЕННИВ ЕДИНСТВО, за да познае светът,чеТИСИМЕПРАТИЛ и Си възлюбил тях, както Си възлюбил Мен!“ Йоан 17:23

„И тъй БЪДЕТЕ СЪВЪРШЕННИ, както е СЪВЪРШЕН вашият НЕБЕСЕН ОТЕЦ!“ Матея 5:48

СЪВЪРШЕННА БОЖЕСТВЕНА ТРОИЦА – СЪВЪРШЕННА ТРИЕДИННА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА – православие, католицизъм и протестантизъм – всички искрено вярващи в Христа християни, не главите им, увлечени по власт и пари!

Това иска Бог от нас - да престанем да се хулим и анатемосваме, а да бъдем едини в Любовта и Милоста Христови.

Всички и Православни, и Ктолици и Протестанти ВЯРВАМЕ В БОЖИЯ СИН  ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА!!!! НИЕ СМЕ БРАТЯ И СЕСТРИ В НЕГО И ТОЙ НИ ОБИЧА ВСИЧКИ ЕДНАКВО! И НАЙ-ВАЖНОТО ЩЕ СПАСИ ВСИЧКИ, КОИТО ИСКРЕННО ВЯРВАТ В НЕГО, ОБИЧАТ ГО И ГО СЛЕДВАТ ВЪРШЕЙКИ ДОБРО НА ВСИЧКИ ЧОВЕЦИ, ЖИВОТНИ И ПРИРОДА НА ЦЯЛОТО ТВОРЕНИЕ, СЪЗДАДЕНО С ТОЛКОВА ЛЮБОВ ОТ НЕГО И СПАСЕНО ПО МИЛОСТ И ОТ ЛЮБОВ!

Преглеждания: 1066

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics