Блог на В-кРодно огнище на бъл.в Молдова -- Август 2012 Архив (1)

Незаслужено забравен род Увалиеви в Бесарабия

«Виновникът» за появяването на тази статия е съвсем неотдавна  открития  в Националния архив на Република Молдова (НАРМ) откъс от мемоарите на Григорий Виссарионович Комаров , много известна в Бесарабия личност и като юрист  и още по-много като мъж на Екатерина Павловна Леонард и зет на предводителя на бесарабското дворянство , богат земевладелец Павел Егорович Леонард .(За него виж: http://www.bessarabia.ru/dvor4.htm) . …

Продължи

Добавено от В-кРодно огнище на бъл.в Молдова към Август 23, 2012 на 5:18pm — Без коментари

Месечни Архиви

Web Analytics