Блог на Мария -- Февруари 2017 Архив (2)

ЗАМИСЛЯМ СЕ ВЪРХУ ВРЕМЕТО

Написано за Вас.

 

Някой казват, че животът бил лош. Аз пък мисля, че не животът ни е лош, а времето, в което живеем е трудно.Трябва да се радваме, че Бог е сътворил света и да Му благодарим. Сутрин, когато ставаме от сън, да отворим широко очи, да се обърнем към слънцето и да се усмихнем, защото сме още живи. Ние сме като едно малко, непослушно дете, което прави много бели. Вървим по криволичещите пътища, където грешките ни бодат и причиняват страдани…

Продължи

Добавено от Мария към Февруари 4, 2017 на 8:55pm — Без коментари

Web Analytics