Блог публикации от Август 2010 (4)

Чувашите и дунавските българи

Вероятно няма дунавски българин, който да не знае за общия ни „Български корен” с чувашите от Чувашката автономна Република на Руската Федерация. Знаем, че имаме общ български произход и толкова. Но какви са чувашите като етнос, какъв е техния произход, помнят ли своята полулегендарна история и имат ли българско самосъзнание? Тази празнота…

Продължи

Добавено от Ангел Христов Христов към Август 12, 2010 на 6:44pm — Без коментари

Научни интереси и научен принос

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ – клинични, имунологични и морфологични проучвания при

чернодробни увреждания (остри и хронични) предимно в детската възраст. При

възрастни морфологичните проучвания касаят хронични чернодробни увреждания от

хепатитни вируси В и С. Специално внимание е отделено за…

Продължи

Добавено от Проф. Пенка Илиева, дмн - Плевен към Август 5, 2010 на 4:15pm — Без коментари

Монографии, участие в учебници и доклади

ИЗДАДЕНИ "MS Mincho";mso-ansi-language:RU;mso-bidi-font-style:italic"">МОНОГРАФИИmso-bidi-font-style:italic"">:…

Продължи

Добавено от Проф. Пенка Илиева, дмн - Плевен към Август 5, 2010 на 11:40am — Без коментари

Продължение на научните трудове

BG"">14. mso-ansi-language:RU"">Харизанова З., М. Кильовска, normal"">П. Илиева, И. Гълъбов. Микродензитометрични изследвания върху черен дроб от човек в постнатална онтогенеза. Доклади от XVI Научна сесия ВМИ –

Варна, 10 години клон Толбухин, 1989, отп. доклади 1990, 10 – 12.…Продължи

Добавено от Проф. Пенка Илиева, дмн - Плевен към Август 5, 2010 на 11:28am — Без коментари

Месечни Архиви

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

1999

1995

Web Analytics