Урвич е българска крепост, отбранително укрепление, което е последно убежище пред настъпващите османски завоеватели. Крепостта Урвич е всичко това за българските…