Проф. д-р Стефан Станев
Сподели във Facebook Споделяне
 

Страница на проф. д-р Стефан Станев - ботаник и литаратор

Профилна информация

От кой град и държава е членът
Пловдив България

Живот отдаден на ботаниката

.

Проф. д-р Стефан Станев е роден на 13 август 1938 г. в с. Драганово, Великотърновско. Завършва гимназия във В. Търново и биология със специализация по ботаника в Софийски университет „СВ. К. Охридски” при акад. Даки Йорданов.  Дълги години преподава в Биологическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", впоследствие работи в Природонаучния музей в града на седемте тапета.

Той е пословичен изследовател на нашите редки и застрашени растения и ревностен защитник на българската природа. Научните интереси на проф. Стефан Станев са в областта на историята на българската ботаника, геоботаниката, флористиката и популяризацията на ботаническите знания. Състави три последователни ботанически експозиции, като последната е и най-голяма в България и постоянно се допълва. Създаде и най-големия у нас хербарий от около 10 000 експоната лично събрани и определени като видове.

Неговите научни изследвания са използвани при съставянето на Флората на Република България, Червена книга и Атлас на ендемични растения на  страната ни.Той разработи класификационна и динамиката схема на растителната покривка. Състави първата карта на нашата растителност в мащаб 1: 25 000. Голям дял има в крупното издание Растителността на България, при нейното развитие, възстановяване на и залесяване, при подобряване пасищата и изясняване на други важни практични проблеми.

Публикувал е над 150 статии и 15 книги, между които „История на ботаниката в България”(2010), „Първостроители на българската ботаника”(2008), „Малко познати имена от българската ботаника”(2001), „Даки Йорданов. Библиография”(1986) и др. Особен интерес предизвикват книгите му „Бележити български ботаници” и „Звезди гаснат в планината” - те съдържат вълнуващи разкази за изтъкнати български ботаници и за българската флора. Автор е на 18 други книги и над 150 статии из различни области на ботаниката... И още

.

.

Към Живот отдаден на ботаниката

Към Какво е един град, един народ без памет?!

Към Лечението с билки е отминал етап от човешката история 

Към Книги от литературното богатство на проф. Стефан Станев 

Към Горските цветя и билки са живи съкровища на България 

Към Международния творчески проект Енциклопедия на българите 

.

Страниците на проф. д-р Стефан Станев подготви Николай Увалиев в знак на уважение за неговия ценен принос към българската ботаника и природа 

Снимки на Проф. д-р Стефан Станев

Видео файлове на Проф. д-р Стефан Станев

Стена за коментари

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

  • Още няма коментари!
 
 
 
Web Analytics