Evroart studio Пламен Легкоступ
Сподели във Facebook Споделяне
 

Evroart studio проф. дпн Пламен Легкоступ - ректор на ВТУ

Профилна информация

От кой град и държава е членът
Велико Търново, България

Богата творческа натура

.

.

Проф. дпн ПЛАМЕН АНАТОЛИЕВ ЛЕГКОСТУП


Роден е на 04 април 1959 г. във Велико Търново, където завършва Математическата гимназия. През 1983 се дипломира във ВТУ, факултет “Изобразителни изкуства” – специалност Графика. През 1988 – 1989 завършва шестмесечен интензивен курс по английски език към Института за чуждестранни студенти.

Професионална  дейност

От 1990 – 1995 - председател на синдикалната организация на Педагогическия факултет. От 1991 г. - член на Академичния съвет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". От 1995 – 1999 - зам. – декан по учебната дейност на Педагогическия факултет. От 1999 – 2003 - Декан на Педагогическия факултет. От 2001 до 2003 - Ръководител на катедра “ Историческо и практическо богословие” в Православния богословски факултет. От 2003 – 2007 - Декан на Педагогическия факултет - втори мандат. От 17 май 2007 г. – ректор на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”.

Като преподавател води лекции във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" в образователно - квалификационна степен бакалавър и магистър.

Преподава в магистърски програми на Софийския университет ”Св. Климент Охридски” и Пловдивския университет ”Паисий Хилендарски”.

На база на университетски двустранни договори и проекти е чел лекции в Университет Монс-Ено, гр. Монс, Белгия; Университет на Гранада, гр. Гранада, Испания; Университет на Лийдс, Лийдс, Англия и др.

Научно-изследователски творчески интееси

Научните му разработки са в сферата на теорията, методиката и историята на изобразителното изкуство. Автор и съавтор е на 8 монографии, над 20 учебници и учебни помагала, студии и статии в специализирани издания, дисертационен и хабилитационен труд.

Творческите му търсения са в областта на живописта, графиката, скулптурата и илюстрацията. Има над 70 самостоятелни изложби в България, Франция, Австрия, Белгия, Русия, Германия, Швеция, Сърбия, Черна гора, Македония.

Негови творби са притежание на НХГ ­ София; на Художествените галерии във Велико Търново и Разград; на културния център A.M.O.R.C. в Париж, Франция; на Българския културно-информационен център – Москва, Русия; фондация ”ARTKIBIUS” – Белгия и на редица частни колекции в страната и чужбина.

Отзиви за дейността му като художник, преподавател, учен и общественик са отразени в периодичния и специализиран печат в България и извън страната. (Вж.: http://plamen-legkostup.hit.bg).  

Награди

 Златен медал и диплом за комбиниран декоративен метод в живописта от EAST- WEST EURO INTELLECT (EWEI'98) - София, България, НДК - септември 1998... И още: http://www.portal-bg1.ning.com/profiles/blogs/4155162:BlogPost:142976

.

.Пламен Легкоступ - Пазачът на храма

 


Към Международния творчески проект DG Енциклопедия на българите: http://www.plamen-legkostup.hit.bg/bg/index.html

Към Публикации на проф. Пламен Легкоступ: http://www.portal-bg1.ning.com/profiles/blogs/4155162:BlogPost:142753

Към Проф. Пламен Легкоступ е член на Клуба на ректорите на Европа: http://www.portal-bg1.ning.com/profiles/blogs/4155162:BlogPost:142972

Към Образованието е национална стратегия: http://www.portal-bg1.ning.com/page/4155162:Page:142682

Към Един ден на проф. Пламен Легкоступ: http://www.portal-bg1.ning.com/page/4155162:Page:142782

Към личния сайт на проф. Пламен Легкоступ: http://www.plamen-legkostup.hit.bg/bg/index.html

.

Страниците на Еuroart studio проф. Пламен Легкоступ подготви Николай Увалиев

Снимки на Evroart studio Пламен Легкоступ

Видео файлове на Evroart studio Пламен Легкоступ

Блог на Evroart studio Пламен Легкоступ

П У Б Л И К А Ц И И на проф. Пламен Легкоступ

.

Теоритични разрботки  

Монографии

1.                  Социално-педагогическата работа и изкуството, съавтор с Розалия Кузманова- Карталова, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2012, (под…

Продължи

Публикувано на Март 25, 2012 в 8:00am

Стена за коментари

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

  • Още няма коментари!
 
 
 
Web Analytics