Иван Станчов
  • Мъжки пол
  • Варна
  • България
Сподели във Facebook MySpace
  • Блог публикации
  • Снимки (4)
  • Фотоалбуми
  • Видео файлове
 

Добре дошли, Иван Станчов и вашия "Карин дом"!

..
Дневният център за деца със специални нужди "Карин Дом" във Варна е официално открит през юни 1996 г., но започва работа с деца още през 1994 г. Основан е по идея и с помощта на г-н Иван СтанчовСлед реституцията в България, семейството на г-н Станчов предоставя фамилната къща, построена от дядо му, на фондацията, наречена на името на Карин - братовчедка на Станчови с тежка церебрална парализа.
Карин дом е неправителствена организация и се финансира от дарения. Центърът осигурява:
- терапия на деца с физически увреждания и ментални проблеми от най-ранна възраст, които не са обхванати в детско или учебно заведение; - въвеждане на метода за терапия "Бобат" с помощта на специалисти от Великобритания;
- игротека за деца със специални нужди - децата не само биват занимавани в центъра, но по препоръка на специалиста им се дават за определен период в къщи играчки, които стимулират сетива и умения; - плувна терапия за деца със специални нужди, техните родители и специалисти от Карин дом, в нает от Карин дом за целта басейн във Варна;
- безплатен транспорт до и от центъра;
- обучение на специалисти и родители;
- срещи на родители с психолог и социален психолог;
- интегрирани занимания за деца без увреждания и работа за социална интеграция на децата със специални нужди и техните семейства;
- съвместна работа с други неправителствени организации в България и чужбина;
- работа за въвеждане на програма за настойничество в България и закон за защита правата на детето;
- постепенно изграждане на база данни за децата със специални нужди в района на Варна;
- запознаване на обществеността с проблемите на децата със специални нужди и техните семейства с помощта на средствата за масова информация - преса, радио, телевизия.

Дългосрочната цел на Карин дом е да работи за поощряване отглеждането на децата в семейството и интегрирането на децата със специални нужди в обществото с Помощта на дневни центрове, вместо изолирането им в институции.

Като резултат от провежданите в Карин дом лекции и семинари, вече има изразено желание за започване на подобна работа в Шумен, Добрич, Габрово и София.
Две деца проходиха след терапия в Карин дом.
Успехи
Едното е шестгодишно момиченце, което бе доведено в центъра миналата година. Детето имаше на главата бяло петно без коса от лежане по гръб, както и проблеми с комуникацията и зрението. След комплексна терапия детето проходи със специална рамка-проходилка.
Писмо от Карин дом
Преди всичко, ние децата, родителите, персоналът и членовете на Управителния съвет на Карин дом, бихме желали да благодарим на всички Вас приятели и дарители за щедростта Ви. Вашата помощ даде възможност да се разширят услугите, които Карин дом предлага на децата със специални нужди и техните родители.
Източник www.eunet.bg/eunetweb/karindom/index.html

Снимки на Иван Станчов

Стена за коментари (1 коментар)

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

На 8:26am в Ноември 10, 2009, Николай Увалиев,журн.-изследовал казва...
Иван Станчов е наследник на три поколения известни и заслужили за България дипломати. Както той се изразява, станчовото племе по бащина линия води началото си от град Берат - област в сегашна Албания, но през десети век е била в пределите на Самуиловото царство. По майчина линия е наследник на достолепния арбанашки род Паница. Той е бил министър на външните работи, посланик в Англия и Исландия и посланик на добра воля
Малко думи за един голям човек!
 
 
 
Web Analytics