Федерация Зелени Балкани
Сподели във Facebook MySpace
 

Страници на Федерация Зелени Балкани

Профилна информация

От кой град и държава е членът
София България

Ревностен защитник на Балканската биосреда

.

Зелени Балкани е водеща организация в областта на опазването на редки видове и местообитания в България. Основана е през 1988 година и е най-старата природозащитна НПО в България.

.

В близо 20-годишното си съществуване, Зелени Балкани се утвърди пред международните и националните институции, власти и донори като желан партньор и организация с висок авторитет. Свидетелство за това е доверието, с което се ползва организацията и членството на близо 4500 български и чужди граждани в нея.
Благодарение на стотиците доброволци и експерти на организацията и получената международна и национална подкрепа, Сдружението постигна значителни резултати в опазване на уникалното природно наследство на България.  Осъществени са над 110 проекта, чиято инвестиция в опазването на природата надхвърля 3,5 млн. долара.

.

Зелени Балкани действа съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ДВ. бр.81 от 6.10.2000 г.). Организацията е регистрирана в „общественополезна дейност” и е вписана в Централния регистър на Юридическите лица с нестопанска цел при Министерството на правосъдието.

В близо 20 годишната си история, Зелени Балкани доказа, че се бори безпристрастно за българската природа, независимо от управляващите политически партии, прокламираната от тях политика, и независимо от евентуални сблъсъци с тях или ръководни институции.

Зелени Балкани е активен член на редица авторитетни международни мрежи и организации, сред които са:
Международният Алианс за доброволци за консервация (CVA) - www.conservationvolunteers.org
Дунавският екологичен форум (ДЕФ) - www.defyu.org.yu
Международният съвет за рехабилитация на диви животни (IWRC) www.iwrs-online.org
Дружеството за консервационна биология (SCB) www.conbio.net
Централно и източно европейската работна група за биологичното разнообразие (CEEweb for biodiversity) www.ceeweb.org
Европейските работни групи за белоглавия лешояд и малкия корморан
Българският форум на бизнес лидерите (BBLF) www.bblf.bg... И още: http://www.portal-bg1.ning.com/page/4155162:Page:163122

.

.

Към райони на работа на "Зелени Балкани" :http://www.portal-bg1.ning.com/profiles/blogs/4155162:BlogPost:163841
Към Балканите - основно звено за опазване световната популацията на лешоядите: http://www.portal-bg1.ning.com/profiles/blogs/4155162:BlogPost:163843
Към Федерация "Зелени Балкани" и белия щъркел:  http://www.portal-bg1.ning.com/page/4155162:Page:162956 
Към Грижи за белия щъркел: http://www.portal-bg1.ning.com/profiles/blogs/4155162:BlogPost:163067  
Към Международния творчески проект DG Енциклопедия на българите: http://www.portal-bg1.ning.com/page/dg

 . 

Страниците на Федерация "Зелени Балкани" подбра и подготви Николай Увалиев с уважение към служителите и доброволците й за тяхната обич и грижа към Българската и на Балканите биосреда.. 

 

Снимки на Федерация Зелени Балкани

Блог на Федерация Зелени Балкани

Балканите – важно звено в опазването на световната популация на лешоядите

С подкрепата на Европейската програма Лайф плюс, в България започва 5-годишен проект за опазване и реинтродукция на белоглавия лешояд. Изпълнител на проекта е…

Продължи

Публикувано на Юни 11, 2012 в 11:00am

Райони на работа на "Зелени Балкани"

 

 … print
Продължи

Публикувано на Юни 11, 2012 в 10:30am

Стена за коментари

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

  • Още няма коментари!
 
 
 
Web Analytics