Древният Одесос-Великият Бог
  • Варна
  • България
Сподели във Facebook MySpace
 

Страница на Древния Одесос

Профилна информация

От кой град и държава е членът
България

Одесос през античността

Теракота – глава от фигура на Великия бог на Одесос, Варна (ІІІ–ІІ в. пр. Хр.)
.
Одесос (Οδησσος, Odessos, Odessus) е сред най-древните антични селища в България. Основан е във втората четвърт на VІ в пр. Хр. (около 585–550 г. пр. Хр.) от гръцки изселници от малоазийския град Милет, на мястото на населено от траки по-древно селище, чието име гърците запазили.
.
През целия период на съществуването на града, отношенията между двата етноса тук, както и с другите племена, населяващи вътрешността на страната били отлични. Административното му устройство, подобно на останалите древногръцки градове държави е демократично. Управлява се от Градски съвет (буле) и Народно събрание (демос). През първите два века от съществуването си, докъм средата на ІV в. пр. Хр. Одесос не е бил голямо селище, но е важно пристанище на западния бряг на Черно море. Жителите му търгували с редица градове и острови на Гърция и Мала Азия, откъдето били внасяни луксозни стоки: рисувана керамика, злато, мрамор, а също амфори с вино и дървено масло, и др. Част от тези стоки ползвали за свои нужди, а останалата разменяли с тракийските племена от вътрешността на региона. От тях купували и изнасяли зърнени и месни храни, дървен материал и различни суровини.
Около средата на ІV в. пр. Хр. Одесос е вече укрепен със солидна крепостна стена, която устояла обсадата на Филип ІІ Македонски през 339 г. пр. Хр. Неговия син Александър ІІІ Велики (336–323 г. пр. Хр.) обаче превзел града през 335 г. пр. Хр.
.

Големият разцвет на Одесос е през елинистическата епоха 
В този период Одесос за известно време е изходен пункт на войските на Александровия наследник в Тракия – цар Лизимах (323–280 г. пр. Хр.). От това време в некрополите на града се откриват многобройни и красиви златни накити, скъпи дървени саркофази, украсени с теракотени фигури, бронзови и стъклени съдове... И още 
.
  Фитура на богинята Нике, Варна  

.

Към Одесос през античността (VІ век пр. Хр. - началото на VІІ век) 

Към История на "Варна, близо до Одесос" 

Към Имената на Варна

Към Международния творчески проект Енциклопедия на българите

.

Страницата на Древния град Одесос

позготви Николай Увалиев като част от Виртуален музей "Варна - минало, настояше, бъдеще" и в стремеж богатото българско културно-историческо наследство да бъде известно на всички българи у нас и по света.

Снимки на Древният Одесос-Великият Бог

Блог на Древният Одесос-Великият Бог

История на "Варна близо до Одесос"

През 681 г. прабългарите начело с Хан Аспарух достигнали до "Варна", близо до "Одесос". Това е и първото споменаване на новото название на Варна, което по-късно ще стане и име на града, възникнал на мястото на стария Одесос.…

Продължи

Публикувано на Февруари 6, 2015 в 7:00am

Стена за коментари

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

  • Още няма коментари!
 
 
 
Web Analytics