Димитър Стоянов Папазов
  • Мъжки пол
  • София
  • България
Сподели във Facebook Споделяне
  • Блог публикации
  • Снимки
  • Фотоалбуми
  • Видео файлове

Приятели на Димитър Стоянов Папазов

  • В-кРодно огнище на бъл.в Молдова
  • ЦВЕТАН АНДРЕЕВ
 

Страница на Димитър Стоянов Папазов

Стена за коментари (1 коментар)

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

На 6:49am в Юни 14, 2010, Николай Увалиев,журн.-изследовал казва...
ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ТРАКИЙСКАТА И ЕЛИНСКАТА КУЛТУРИ
*

В края на месец ноември във Варна се състоя научна конференция, на която доклад знесе проф. Димитър Папазов по тая актуална и днес тема.

Глобализацията изведе на преден план много проблеми, на които досега не се е обръщало достатъчно внимание. Един от тези проблеми е този за интеркултурните взаимодействия в исторически план, рефлектиращи и в нашето съвремие.Древногръцката култура е тази, която влияе осезателно на културата на траките и по този въпрос има изказани доста мнения от наши и чуждестранни учени. В същото време ще бъде неправилно да мислим, че това влияние е едностранно. Много от античните извори съдържат достатъчно доказателствен материал за влиянието и на тракийската култура върху древногръцката. Ето защо, без да се правят нови открития, само на основата на известните досега исторически извори, може да се погледне по нов начин на двете съседни култури-като взаимовлияещи си, вследствие на което те се явяват продукт на интеркултурното си взаимодействие... Продължение в рубриката История: http://www.portal-bg1.ning.com/page/vrzkata-mezhdu-trakijskata-i

 
 
 
Web Analytics