Акад. проф. Николай Хаджииванов
  • Мъжки пол
  • София
  • България
Сподели във Facebook MySpace
  • Блог публикации
  • Снимки
  • Фотоалбуми
  • Видео файлове
 

Страница на Акад. проф. Николай Хаджииванов

Биография

Хаджииванов, Николай Георгиев
професор в Софийския Университет „Св.Кл.Охридски”,
д-р на математическите науки


Роден на 20 април 1938 г. в Сливен. През 1961 г. завършва спец. математика в Софийския университет "Климент Охридски". През 1963-64 г. е на специализация в МГУ (Московския Държавен Университет „М.В.Ломоносов), а през 1967-70 г. е аспирант в катедрата по геометрия и топология на същия университет. През 1970 г. защитава в МГУ дисертация по топология за получаване на званието „кандидат на физико-математическите науки”. По предложение на големия световен тополог акад. Павел С. Александров научния съвет единодушно присъжда (за първи път на българин) квалификацията „выдающаяся” на дисертацията. През 1988 г. защитава в Софийския университет дисертация по теория на графите за получаване на научната степен „доктор на математическите науки”.
От 1961 г. е на работа в Соф. Университет като асистент, старши асистент, главен асистент, а от 1971 г. – доцент по геометрия и топология. От 1992 г. е професор по геометрия и топология.
Чел е лекции по анализ, аналитична геометрия, топология, теория на графите, теория на Ремзи, комбинаторика, избрани въпроси на елементарната математика към катедрите по топология, анализ, алгебра, обща и приложна математика, методика, компютърна информатика. Преподавал е като съвместител в Пловдивския и Шуменския университети и във ВПИ-Добрич,а в продължение на 6 г.и в Националната математическа гимназия. Много негови аспиранти са защитили дисертации и сега са доценти и професори у нас, в САЩ, Канада, Германия . Бил е главен редактор на Годишника на Факултета по математика и информатика на Софийския университет и в редколегиите на сп. „Математика” и „Математика плюс”. Бил е член на Специализирания научен съвет по математика, на Фак. съвет на ФМИ и на Акад. Съвет на Шуменския университет. Бил е член на първия Контролен съвет на Софийския Университет. Участвал е в акредитациите на Шуменския Университет и Нов Български университет. Изнасял е доклади на Световни и Балкански математически конгреси , на международни конференции по топология и теория на графите и на конференциите на Съюза на математиците.
През 2005 г. е удостоен с най- високото отличие на Софиийския Университет – „Почетен знак на Софийския университет със синя лента” и с Юбилейна грамота на Шуменския университет за приноса в създаването и изграждането на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. През 2004 г. е номиниран от Софийския и от Шуменския университети за чл.кор. на БАН.
На 01.07.2005 е пенсиониран и след това чете хонорувани лекции в СУ. През февруари 2010 г. е избран от American Biographical Institude за 2008 MAN OF THE YEAR IN SCIENCE. (Американския биографичен Iинститут за Мъж НА 2008 ГОДИНА В НАУКАТА).
През 2010 г. е избран за академик в Българската академия на науките и изкуствата – БАНИ.

Има над 300 публикации, координатите на които могат да бъдат намерени в Интернет на „Николай Хаджииванов”.

Към Международния творчески проект DG Енциклопедия на българите : http://www.portal-bg1.ning.com/page/dg

Стена за коментари (1 коментар)

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

На 7:51am в Януари 14, 2015, Vladimir Todorov казва...

Това е добре - екстремната себичност,  арогантност, парвенющина и откровената простотия ( по естествен начин :) се обръщат  във фарс. Е те това,  приятелю, си е забавна алтернатива "бичме = академик" или обратното :)

И разбира се, да живее  "Волжская Болгария", хм - с "академеичноста" си.

 
 
 
Web Analytics