Акад. Марин Деведжиев-геополитик
  • Мъжки пол
  • София
  • България
Сподели във Facebook MySpace

Приятели на Акад. Марин Деведжиев-геополитик

  • Katya
 

Страница на Акад. Марин Деведжиев-геополитик

Родните геополитически приоритети

Проф. Марин ДЕВЕДЖИЕВ за стратегическите приоритети на България и перспективите пред геополитическата наука у нас

Акад., проф. Марин Деведжиев, доктор на географските науки, е сред наи-известните имена у нас в сферата на науката. Бил е асистент във Висшия институт за народно стопанство във Варна, научен сътрудник в Комисията по производителните сили при БАН, директор на Института за битово обслужване и комунално стопанство, зам. началник на Главното управление на производителните сили, директор на Института по териториално устройство, градоустройство и архитектура, зав.категра "География" във Великотърновския университет и "Териториално управление" в Института за социално управление.

Г-н професоре, Вие сте председател на Българското геополитическо дружество какви задачи си поставя то?

Съвсем накратно, по-главните причини се свеждат до това, че държавата ни, вече повече от десет години, се намира в криза и обеднява, при положение, че след 1990 се формираха нови междудържавни отношения, даващи благоприятна възможност да се възползваме от географското (геополитическото) си положение и да не изпадаме в подобна тежка ситуация. Известно е, че България е кръстовище между Европа и Азия, оттук минават важни пътища за Близкия и Далечен Изток. Използвайки аналогичното си местоположение, Сингапур например стана една от най-богатите държави в света.

Продължи: http://www.portal-bg1.ning.com/profiles/blogs/radnite-geopoliticheski

Блог на Акад. Марин Деведжиев-геополитик

НУЖНИ СА И ЖП ВРАТИ КЪМ БЕЛОМОРИЕТО

Публикувано на Октомври 17, 2010 в 9:00am

Радните геополитически приоритети

Продължение…
Продължи

Публикувано на Октомври 14, 2010 в 12:30pm

Стена за коментари (4 коментара)

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

На 8:39pm в Октомври 24, 2010, Алекс.Ламбов журналист и писател казва...
МАКЕДОНИЯ НИ Е СКЪПА-НЕЗАВИСИМ ИЗЛАЗ НА БЯЛО МОРЕ -ЖИЗНЕНО НЕОБХОДИМ! Тогава можем да станем Сингапур на Балканите.Родолюбието ни не може да бъде само вечна отбрана!
На 6:30pm в Октомври 24, 2010, Ангел Христов Христов казва...
Уважаеми г-н Деведжиев! Благодаря за за поздравленията и топлите думи. За мен "българин" действително, без патос и помпозност, звучи гордо. Разбира се, в нашето объркано време е много трудно да бъдеш "българин". За съжаление в духовната култура нашия "преход" и "перестройка" завършиха с замяната на "интернационализма" с "глобализма". Както преди така и сега е "смешно", "срамно" и "опасно" да защитаваш своята национална идентичност. А нашите братовчеди : Волжскоуралските българи; кавказките българи; македонските българи и даже италианските българи от провинция Кампо Бассо имат нужда от нашите добри думи и помощ.
С искренно уважение: Ангел Христов
На 9:47pm в Октомври 23, 2010, Василка Развигорова, учителка казва...
Г-н Деведжиев,
бегло Ви познавам, но като търновка искрено се зарадвах и съм горда, че човек от нашия край високо е оценен от такова авторитетно издание, което отличава само заслужили за световната общност личности.
Бъдете все така отговорен и като творец - продуктиван.
И най-важното желая Ви много здраве!
На 7:40am в Октомври 17, 2010, Николай Увалиев,журн.-изследовал казва...
ЕДИН ОТ 500-ТЕ НАЙ- ВЛИЯТЕЛНИ УЧЕНИ НА СВЕТА ЗА 2009

През декември 2009 година Американският биогрофичен институт включи един българин в своя сборник "500 най-влиятелни учени в света” за приноса му към развитието на съвременното общество.
Това е докторът на географските науки, проф. и акад. Марин Деведжиев Ще се опитам с няколко щриха да съставя беглия му профил.

Роден е на 18 юни 1922 година в село Леденик, В.Търновско. През 1947 г. завършва Търговската академия в Свищов. Участва във Втората световна война като командир на рота. Оглавява опозиционния Академически земеделски съюз, заради което по-късно работи в Содовия завод в Девня. Реабилитиран. От 1986 г. е професор. Автор на над 50 книги. Специалист по геодемография, география на транспорта, география на селищата. Носител на редица български и международни награди.

Телефонният ни разговор бе кратък, но много сърдечен. Не бяхме се виждали и чували повече от четиридесет години. На следния ден във Велико Търново той ме чакаше на автогарата, подпрян с едната си ръка на бастунче, а с другата ми подаде цвете и кесийка със закуска. Последва емоционална прегръдка и каза:
- Ела по - скоро да поседнем в кафето, че за половин час престой има толкова неща да си кажем.
-Странно нещо са хората, отдадени на науката - припряно продължи той. - С годините много преживелици забравих, но книгите си до една помня: как и какво съм писал, как са били приети у нас и в чужбина. И най - важното: какво въздействие са оказали! След като съпругата ми се помина, сега най - вече с тях общувам. Скромното ми човешко щастие е, че макар и с малко съм променил към добро света около мен.

И още: http://www.portal-bg1.ning.com/page/edin-ot-500te-naj-vliyatelni
 
 
 
Web Analytics