Оценка:
  • В момента 0/5 звезди.

Преглеждания: 123

Албуми: Knigi

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Коментар от д-р Ангел Каяджиев-кит. медицина на Юли 7, 2010 в 5:37pm
Невротерапия


Безброй много хора дължат излекуването си от привидно безнадеждни страдания на невротерапията, един от най-важните методи на съвременната природна медицина.

Тя била открита вследствие на лекарска грешка при прилагане на един препарат.

Дюселдорф, ноември 1925 г. Доктор Фердинанд Хунеке се намирал в частния си лекарски кабинет заедно със сестра си Ката - 29-годишната жена страдала от дълги години от най-тежка форма на мигрена. Братята й, Фердинанд и Валтер, които поддържали съвместна частна практика, се надя­вали напразно, че могат да й помогнат. Болките непрекъснато се засилвали и междувременно станали толкова непоносими, че било възможно да бъдат успокоени само временно с помощта на силни обезболяващи инжекции.

През въпросния ден състоянието й било особено тежко. Доктор Хунеке искал да изпробва нов препа­рат, който му бил препоръчан от негов колега. Но това, което се случило, опитният лекар можел да нарече единствено чудо:

Едва бил инжектирал лекарството във вената на сестра си и с нея започнала да се извършва неве­роятна промяна. Сгърченото й от болка тяло вне­запно се отпуснало, мъчително разкривеното й ли­це се успокоило и добило нормален вид. Тя започнала да диша дълбоко, като че ли някакъв тежък товар паднал от плещите й. За първи път от години на­сам очите й добили отново своя блясък. Доктор Хунеке наблюдавал неочакваното преобразяване, из­губил ума и дума.

Наистина се случило това, което никой не смя­тал, че е възможно - в момента на поставянето на инжекцията всички болки и оплаквания изчезнали ка­то с магическа пръчка. И още по-невероятното би­ло това, че те никога не се появили отново. Трайно излекуване в рамките на няколко секунди - как можело да се обясни това?

Преди да успее да разреши загадката, д-р Хунеке трябвало да преглътне още един шок. “Чудодейно­то средство”, както установил по-късно, съдържало между другото прокаин, който се използва глав­но от зъболекарите за местна упойка при вадене на зъб. Затова, както фирмата производител посоч­вала в указанието, трябвало да се поставя винаги мускулно и никога директно във вените. В послед­ния случай, както предполагали производителите, последицата би могла да бъде смъртоносна парали­за. Дали вследствие недоглеждането наистина е съществувала опасност за живота на пациентката? Изследванията, които Фердинанд и Валтер Хунеке провели през следващите години, доказали об­ратното. Несъмнено прокаинът притежавал и второ основно свойство, неизвестно дотогава на прои­зводителите. Той действал не само упойващо, но можел и да лекува. Добавянето на кофеин към него пра­вело препарата още по-добре поносим и дори по-ефикасен. Тази нова лекарствена смес била пусната на пазара под наименованието имплетол.

Както при всяко значително откритие, това би­ло само началото. Необходими били още много значим и опит, за да се създаде нов, комплексен метод на лечение
Web Analytics