Юдаизъм

Звездата на древния цар Давид, станала символ на евреите

ЮДАИЗМЪТ Е РЕЛИГИЯ НА ЕВРЕИИТЕ

Прогонени от Египет евреите получили чрез пророк Мойсей Божиите заповеди.Преди това древните израилтяни се заселват в Египет като свободни хора, дошли от земите на Месопотамия. От страната на робството ги извежда пророк Мойсей, чрез когото по време на четиридесетдневното си преминаване през пустинята получават Закона на откровението и на едииновластието на Бога.

Чрез тази религия евреите удостоверяват принадлежността си към древната вяра на Авраам, Исаак и Иаков, към древните традиции на своя народ. За тях остава характерно чувството за свързаност на Бог и народ, на принадлежност на Бога към своя народ и на народа към своя Бог. Ето защо юдаизмът се идентифицира като народностна религия, а според съвременните изследователски критерии като национална религия.

Юдаизмът е монотеистична религия на откровението, на писания Божи закон. Законът е даден на евреите и тяхно задължение е да го спазват, за да могат да се подготвят за живот под единовластието на Бога на Обетована земя. Според свещените писания тази обещана земя е Ханаан, т. е. покорна, подвластна земя. В юдаизма се утвърждава разбиране за свещена история - бог Яхве е осветил историческото време, вложил е в историята промисъл и насочва тази история към последната цел – хилядолетно царство на Обетованата земя.

Понастоящем юдаизъм се изповядва от близо 15 млн. души, по правило евреи по рождение. Принадлежността към еврейството се удостоверява по майчина линия. Не е популярен прозелитизмът, т. е. практиката на обръщане на хора от друга в собствената вяра. В Израел са съсредоточени близо 4 млн. юдеи. Повечето юдеи живеят в различни. Най-много те са в САЩ - над 4 млн. и в Русия - около 3 млн. Многобройни юдейски общности има в европейски и в латиноамерикански страни.

Уважаеми г-н Христов, Благодаря за Вашия любезен е-маил. Аз приветствам Вашата инициатива да запазим българското у себе си, независимо къде се намираме по света. Прегледах Вашия саит и специално раздела за религиите. На този етап, бих Ви препоръчал в раздела за Юдаизъм да поставите линк към сайта на Софийската синагога www.sofiasynagogue.com. Там има някои интересни материали по въпроса. Колкото до мое обръщение, ще помисля по въпроса и ще ви изпратя нещо през другата седмица. Пожелавам Ви успех във Вашето патриотично начинание.

Поздрави Роберт Джераси

Председател на Израилтянския

духовен съвет в България.

Към Древните евреи: http://www.portal-bg1.ning.com/page/drevnite-evrei
Web Analytics