СЪХРАНИ V

СВЯТИТЕ СИМВОЛИ

Съхранени от нашия народ понякога са по-убедителни от изводите на учените

.

.


Българинът с дълбоко уважение казва: "От хляба по-голям няма!". 
Тази поука важи и за "От вида на хляба по-голяма истина няма!" И в далечните хилядолетия и сега българските жени спазват традицията, като украсяват със свастики обредните погачи. Снимка: Кърджалийския музей. 

.

БЪЛГАРСКАТА КОСМИЧЕСКА СВАСТИКА

.

С удивление узнаваме: предците ни са знаели, че звездните завихрения на Млечния път образуват галактическа Свастика и тяхното движение край Полярната звезда показват климатичните сезани. Това знание е в основата на българския календар, най-древният в света - 5004 г.пр.Хр. 

.

Безценното послание от връх Острец, осмислено от специалистите като оплождащият фалос, задвижен от енергийния вихър на свастиката-създател. Това космическо философско проникновение на Свастиката ни помогна да се съхраним.

.

Думата Свастика произлиза от санскрит. су асти и означава буквално „да бъде добро” на рода и общността с пожелание за благополучие, благосъстояние и щастие. Думата е твърде близка по звучене и смисъл до „суасти”, любима наша дума, която се родее с щастие (+ типично българската наставка за ж. р. – ка, майка, стринка и т.н.). Така е съхранено името на обичания символ от дълбока древност до наши дни. Сред народа символът на Свастиката е познат като Колелото и Слънцето, в самоковско умилително й казват ‘Слънчицето’.  

.

Свастиката е един от най-старите и най-разпространените графични символи за много народи по света. Според учените думата свастика идва от санскритския език: स्वस्तिक svastika, състои се от सु su - добро и स्तिक asti - благополучие, ка е наставка за ж.род. Като израз е пожелание "да бъде добро" и "да е благо-получие". В своя речник проф. Рама Каушик като изображение го тълкува - древен митичен символ на щастието, стр. 366. 

.

До тук изглежда, че всико е ясно. Дали е така?

Символът Свастика за световната история и лингвинистика има голямо значение, защото и чрез него се определя "кой, кога и откъде". В стбълг svast е равно на свяст и в Българския тълковен речник думата свяст е определена като съ-знание и разум. И сега по народному у нас се казва: той е свястен, разумен човек. Тези кратки съпоставки само показват близостта между санскрит и българският език. Но същевременно повдигат кардиналният въпрос: Къде е родният дом на санскритския език? В "Новата теория (част от тзи студия), показах по-горе картите на световния Атлас за развитието и разпространиението на евроазийските народи и езици и становището на проф. д-р Георг Боерге в научната му статия Languages change and evalution .

Свастиката е записана за първи път във Ведическия санскрит през ІІІ хил.пр.Хр., който е древният арийски-български език, идва от санскритското и като суазти, а на български е съАзчи, т.е. Бог е върховният Аз, върховната същност. А СъАз-чи като символ и талисман за притежателя е да бъде навсякъде съБог! Окончанието - ка в думата свастика отново е типично за българския език окончание за женски род. (От atlanteangard)
.
Свастика - безспорно изключително впечатляваща стилизирана фигура, създадена от хора с високо развит интелект още в ранния неолит - 8-7 хил. пр. Хр. Находката е намерена в Деветашката пещера, Ловешко.

.

Дали Свастиката е само български символ, който нашите предци са разнесли в близки и далечни страни, сред най-широк кръг от култури и общности или е архетипно познание, заложено в човека от Създателя? Това е въпрос, който изследователите не стигнаха до неговия край. Тя е отбелязана от много народи на планетата. Но установено е, че най-продължителна и системна употреба свещеният знак има на Балканите, където от символи стават художествени изображения. 

.

.

Тази скулптура на птица върху кост от мамут съдържа сложна свастика. Намерена е в голямото палеолитно находище в Мезин, Украйна  и е най-старото известно изображение на Свастиката. Датирана 10 000 г. пр. Хр.

.

Безспорно нашите деди са изповядвали своя култ към Слънцето и Светлината, чиито символ се явява Свастиката, от най-дълбока древност. Но, както ще се види по-долу, Свастиката не е само Слънце. Тя съдържа познание за Вселената и извечна мъдрост за живота в нея. Надали ще се намери друг народ на планетата, при който познанието за свещения знак да е втъкано до такава степен в бита и философията му.

От ранния Неолит, като се премине през другите епохи, във времена на възход и упадък дедите ни са изобразявали Свастиката навсякъде в бита и ритуалите си в търсене на небесно покровителство и енергия за живот и съзидание. От най-древни времена прадедите ни са изобразявали великия слънчев символ върху всички възможни материали – камък, глина, дърво, тъкан и т. н. Правили са го с постоянство, творчество и въображение, създавали са нови и нови типове свастики, предавали са познанието на поколенията, за да достигне то и до наши дни, извезано върху традиционните български носии от всички етнографски области.

.На снимките: Ръкав от кюстендилска сая със свастика.

Малцина знаят, че великият наш цар Калоян е бил погребан с дреха, украсена със свастики.

.

 Арийски апликации за конска амуниция от Луковит и Бъйчени, Румъния.

Ранен неолит VІ хил. пр. Хр. Източник: thracian-art.artstudies.bg

.

Сребърени статер на тракийското племе дерони, 500 г. пр. Хр. Източник: bulgaria-is-alive.com  

.

.

.

.

Древна шивица на свастика и накит на женски шал са сред артефактите, показани в изложба "Богове, символи и древни знаци" в музея на Враца. Малцина знаят, че великият български цар Калоян е бил погребан с дреха, украсена със свастики.  Това космическо философско познание на Свастиката ни помогна да се съхраним.

.

Източници: prarodinata.bgatlanteangard, journals.plos и Паметта на българите 

АРИЯ И БАЛКАНА

.

.

Стара планина

.

Ах, споменът за нейната хубавина

влече и мами ми сърцето!

Замокриха ми сълзи по страни.

душата ми кипи, примира,

от мъки и тегла, приятност и отрада.

Повей, повей, вечерная прохлада,

белей са ти пред мене, Стара планина.

.

Стихове Петко Рачов Славейков

.

Балкан е другото име на Стара планина, означава „висок, извисен“. На персийски کوهستان (kuhestân) на старобългарски висок стан, на санскрит не случайно е обозначена като планина पर्वत и се произнася parnata със значение на първата и най-старата планина. И проф. Иван Дуриданов тълкува санскритската дума parvata на стбълг като планина. Така идва името на Балканския полуостров. 

Древните арии-траки са наричали Стара планина Имеон. Когато през халядолетията в походите си са достигнали Памир около 3000 пр. Хр., вероятно там те са нарекли планинската верига Имеон-Емона-а. И днес има българско село, което носи от далечната древност името Емон-а, а Стара планина в Черно море завършва с нос Емине, там където дедите ни са жевеели, както се оказва, преди много хилядолетия.

"Морето на Булгар е самото Бунтус" (Пунтос - Черно море) - казва арабският историк и пътешественик Ал Масуди в книгата си "Златните ливади", І 140. А  Йорданес в VІІ век допълва: "Над брега на Черно море отечеството на българите се намира" - в Гетика" V, 37 стр.

.

Карта на древната Ария,
където нашите далечни предци арии-траки-българи, свързани от наследствените си вечни гени, близкия си език, расов вид и традиции, са живели като един народ от време на халколитната епоха. "Страната Ария по-късно е наречена Тракия", твърди бащата на историята Херодот, най-старото име на мидийците-траки е арии - Her.VII.62. И от Стефан Византийски знаем, че Ария е най-древното название на Тракия - “Етника”, St.Byz. стр. 316. Същото мнение имат Йорданес, Страбон, Стафонос, Софокъл и други автори. Както гласеше надписът на картината най-горе. Източници: prarodinata.bgatlanteangard, journals.plos и Паметта на българите

.

ЗА ВЪЗВИСЕНИТЕ МЪДРЕЦИ: ПЪРВИЯТ ЦАР В ЕВРОПА, ЗОРОАСТАР И БУДА

ВѢДЬ`ЕНИЕ-СКАЗАНАНИЕ И ТРИМАТА С ЕДИНЕН ПРОИЗХОД ВЪВ ВЕКОВЕТЕ, СРОДНИ ПО ИДЕИ, ДУХОВНИ НОРМИ И ЕЗИК. ВСЕКИ ОТ ТЯХ ОБЯВЕН КАТО НАЙ-ЗАСЛУЖИЛ ЧОВЕК ЗА ЕПОХАТА СИ.  Автор: Николай Увалиев

.

Web Analytics