КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ВАРНА И ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН - Х НАУЧНА КОТНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ - ВАРНА

ТАКА НАРЕЧЕНАТА ВАРНА

ЛЕГЕНДАРНОТО ЦАРСТВО НА БЪЛГ- АРИТЕ, НАЙ-ДРЕВНО В ЕВРОПАПреселенията на част от тях в Азия и Европа от преди 10 000 години и завръщането имв Първородната халколитна Бълг- Ария през 680 година.Техният принос при създаване и развитие на човешката цивилизация

.

Творчески проект на Николай Увалиев

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Since then, I continue to collect, compare and establish credible scientific articles, ancient chronicles and opinions from proven researchers from abroad and Bulgaria from the Internet. This report, attached to the 10th Scientific Conference "The Cultural Heritage of Varna and the Black Sea Region", is the result of nearly half a century of creative work.

Attached to the report is the review of Assoc doz. Veselina Vachkova - Lecturer in Medieval History at the National Academy of Sciences, Director of the Museum in Perushtitsa, Corresponding Member of BANI

and Prof. Yordan Detev - Chairman of the International Foundation for Bulgarian Cultural Heritage - Sofia and Lecturer at Sofia University on visual technology, compiled on October 27, 2019.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

.

 "680-ва Българите начело с Княз Аспарух преминали Дунава

и достигнали до "Така наречената Варна". Картина Васил Горанов. БХГ

.

Това, което знаем, е капката, а това, което не знаем, е морето. Древна мъдрост

"Българите са огромен, могъщ и войнствен народ. Когато тръгнат в преселение първи са въоръжените конници, стрелците с лъкове и мечове са след тях, следват ги старците, жените, децата, стадата крави и накрая отряд войни ги охранява". Пише Ал-Масуди, арабски историк в книгата си „Златни ливади".

Както в реката не можеш да се изкъпеш в една и съща вода, така и историята, понесена от потока на времето, непрекъснато се променя. 

ве събития в края на ХХ век оказаха най-голямо влияние при осъвременените оценки и тълкувания на световната история и конкретно историята на Бълг-Ариите, част от които е племето Варни.

1. Значението на човешката ДНК в произхода на народите от американските учени Уотсън, Крик и Уилкинс, носители на нобелова награда за 1962 г. Те доказаха, че пълната история на човека е записана в гените му. Чрез тях могат да се проследят корените на всеки народ хиляди години назад, да се изследват родствените му връзки с други народи и да си проследи миграцията на прадедите му.

На схемата по-долу е показано мястото на българите сред популации на 42 народа. Ясно се вижда, че ние се групираме при южно европейските народи, отдалчени сме от славянските, а от азиатските популации и от народите, които говорят тюркски много сме далече. Генетично българите са най-близко до италианците, северните гърци и унгарците, до хората от Сицилия, Крит и Лезмос.

.

 Схема от Генетичния Атлас на чововешиката история.

Източник: scholar.googlе 

.

2. Откриването на Варненския халколитен некропол в 1972 година и възможностите да бъдат изследвани гените на погребаните в него хора от преди 10 000 години и 22 000 археологически находки, доказващи че тези хора са създатели на първата цивилизация на Европа. Вероятно те са изградили цветущ град, но поради Черноморския потоп настъпил около 5600 г.пр.Хр., той безвъзвратно е потънал в дълбините на вече Черно море. Много кратните усилия да бъдат открити останки от този град на дъното на морето са безуспешни, защото:

1. Вероятно се намира на голяма дълбочина - по данни в картата по-долу на 1640 м.

2. Магмените скали при ниски температури отделят дребни пясъчинки, които пренесени от река Дунав и реките на Балканите и Кавказ са застлали дъното на Черно море. Там смесени със земните наноси и други отпадъци под натиска на водния слой през хилядолетията са изградили утаийчна магмена твърда маса с дебелина над сто метра.

Като се съобразим с това научно становище на Института по океанологие към БАН, добре ще е, без колебание да тръгнем по нетленните следи на Бълг-Ариите, вкючително и племето варни, в земите, където са се преселили и век след век да откриваме как е изглеждал по вид и подобие потъналият цветущ холколитен град - столица на "Црьство блгарское", както е на стбг. Да узнаваме какви са били, какво от най-древната цивилизация са съхранили и разпространили.

.

Карта на древната Ария,

където нашите далечни предци арийци-траки-българи, свързани от наследствените си вечни гени, близкия си език, расов вид и традиции, са живели заедно от време на халколитната епоха. "Страната Ария по-късно е наречена Тракия", твърди бащата на историята Херодот, най-старото име на мидийците-траки е арийци - Her.VII.62. И от Стефан Византийски знаем, че Ария е най-древното название на Тракия - “Етника”, St.Byz. стр. 316. Същото мнение имат Йорданес, Страбон, Стафонос, Софокъл и други автори. 
Като имаме предвид, че терминът ариец-аrуа आर्य от санскрит има значение „благо- роден“, произлязъл от земя на блаженството, ще добием представа как е била зачитана изначалната родина на Бълг-Ариите. Там, където от Боговете е

"СЪЗДАДЕН НАЙ-ПРЕКРАСНИЯТ И БЛАГОРОДЕН РОД МЕЖДУ ХОРАТА",

според древните египетски жреци

.

Карта на Черно море преди и след потопа през 5650 г.пр.н.е.

Обозначени са дълбочините. Прави впечатление, че след първата брегова линия на древното Солено езеро следва стръмно спускащ се склон на шелфа до код 1640 м. Там някъде наблизо под номер 39 е отбелязано предполагаемото потънало древно селище Варна, според картата на подводните обекти в Черно море. Повече за палучените ценни резултати, показани тук, може да прочетете по-долу. 

.

.

Това идва в подкрепа на древните сведения на летописците, че легендарното вечно жилище на първородния цар-жрец на Европа се намира на извисено свещено място - сега Варненският халколитен некропол, съществена част от Така наречената Варна. Сакралният некропол е бил често посещаван от поклоници и по сведения от І хил.пр.Хр на Германската митология "... човеците, търсещи закрила от злото, я намираха при варните, където защитени от Боговете на светлината можеха да отседнат". Източник в раздела Varni. 

.

Там в гроб № 43 е вечното обиталище на владетеля-жрец 

на първото царство на Европа.

.

Проф. Михаил Лазаров (1935-2006 г.) и проф. Валентин Плетньов (2017+ г.) - директори на Варненския архелогически музей, с приклонена глава, почтително го наричаха "Црь на Црьство блгарское", както е на стбг. Положените 990 нагробни дара и предмети от първото в света обработена злато с общо тегло 1.5 кг., ни убеждават, че Той не е само първия цар, той е продължител на Великия създател - Демиург, защото неговият царствен жезъл е брадва, символ на създателя, изобретателя, твореца. А златният фалос на вожда-жрец отбелязва края на матерхата и началото на патерхата в човешкото общество. Как е изглеждал Той можете на видите в краткия анимационен филм, създаден от проф. Йордан Детев, като го потърсите Тук.

.

подкрепа на разглежданата тема Легендарното Црьство блгарское ще посоча още няколко исторически източника:

* Становището на проф. Йордан Детев, в което на основата на научни анализи той определя, че от Българите започва началото на древната култура, донесла нова епоха в живота на човечеството. Той обединява научните скрижали - могилните археологични обекти у нас; древните ни традиции и поверия; и хилядите погребални дара, открити във Варненския халколитен некропол, за да изгради тезата си, че потопът преди около 7560 години е превърнал Сладководното езеро в Черно море и на дъното му е уникална древна цивилизация. (И още Тук и Тук

* Мащабният и уникален проект "Архео-логика на свещените символи" и "Ауролитната цивилизация", над който няколко години работи изследователски екип под ръководството на проф. Христо Смоленов. Резултатите доказват, че Варна е първата европейска столица на културата и науката и е най-древния град на Европа. Проектът бе представен през 2010 година във Франция в главната квартира на Ордена на тамплиерите и на 20 октомври 2011 година в Япония по лична покана на Негово имперско височество принц Микаса, който като археолог посети Варненския халколитен некропол. (Повече в статии № 2 и 15 по-долу и Тук)

* Защищаваната от него теза "Варна - първата културна и научна столица на Европа", бе в основата на неговия доклад в XIV национална научна конференция „България в световната история и цивилизации” във Варна на 21 Ноември 2009. (Изт)

* През V в.пр.Хр. Тукидид - латински историк и военен стратег, пише: „От държавите в Европа Одриското тракийско царство е най-голямо по размера на земите си, по своите доходи и по другите богатства". Царят-жрец е обожествяван и обединява държавната, съдебната и религиозната власт. Той съобщава за наличието на царства на келтите, кимерите и на други тракийски племена. (В Енциклопедия Древна Тракия).

* Проф. Иван Т. Иванов споменава, че българската титла цар, позната и като црь, се среща и в древния персийски език като „сäр”, в него кратката буква ä е предихание. Той изразява несъгласие понятието да се извежда от латинското caesar, както се изразяват някои изследователи.

* На санскрит цар - भूपति е bhūpati, 3-то опред. и се родее в стбг старинен диалект със значение на бащиния. На персийски думата цар -تزار  е tzar, 3-то определение, означава и "господар на крепостта" سرور sarvar. С подобно значение е śаras शिरस् в Санскрит.

Посочените писмени източника за наличие на царства и царе в нашите древни земи, прибавени към разкритите във Варненския халколитен некропол първи за Европа царски символи, ни убеждават, че още преди 10 000 години (според генетичните изследвания на скелетите в некропола), край Северо-западните брегове на Сладководното езеро, сега Чено море, е имало Царство на Бълг-Ариите, включващо и племето Варни. Нови свидетелства ще последват по-долу.

.

акратко за името Варна

Има много тълкувания за името Варна. Като се върнем в далнините на времето, ще установим, че жителите край Западните брегове на древното Сладководно езеро, за да се защитят от враговете си, са били принудени да изградят свое укрепено селище. На най-древния език на Бълг-Ариите - сенскрита, думата „Вар” (वर्ण) означава „крепост и ограждение”, от тук и етимологията й, съхранена в стбг "вар-дя”, тъй е обозначена и в съвремените речници. На Персийски цар سر sar означава и "господар на крепостта" سرور sarvar. С подобно значение е śаras शिरस् в Санскрит. Произходът на нейния корен се намира и в кимерийския език (едни от дедите на българите , както ясно пише Прокопий Касирийски). В древния уратски език на народа, който се самонаричеше „боян”, произхождат думите Вар - крепост и burgana със значение кула (От книгата на I. M. Diakonoff, S. A. Starostin, стр. 99). И немският лингвист Вилхелм фон Хумболт също оприделя двата езика като близки. Според него морфемите-наставките в тях се „залепват заедно“ към корена на думата. [2] И в случая се получава Вар+на. Към корена на думата - крепостта Вар, морфемата на определя посоката: на-пред, на-зад, за случая Вар - на Езерото.

Титулът „балтвар” при волжките българи е засвидетелствуван от Ибн Фадлан със значенеие балт - управител и вар - крепост (в оригинала на risala на Фадлан е **[alm.sh** b.n sh.lki b.ltuar; = Алмъш, син на Шилки балтавар) и в летописа „Историята на Бейхаки”. Проф. Иван Т. Иванов посочва: "Името Варна е древен български топоним. В староиндийския санскрит думата varana означава укрепен град и има стбг корен, свързан с Вароша – често срещано название на квартали в много стари български градове. В древния авестийски език var също е крепост".

Проф. Рама Каушик, преподавател по индология в СУ-София (1979-1984 г.) в своя Санскритски-Бъггарски Речник в 11-те хиляди сходни думи посочва думите: Варана - крепостна стена и защищаване, Варнана - описание, твърдение, хвала; варну - слънце (диалект) и накрая конкретно за Варна пише - "име, род, слава, качество, каста и още 7 тълкувания". (Стр. 287 на Речника)

От en.wiktionary научаваме, че буквеният знак ə в думата "var ə nā" означава предихание, което едва се произнася, но може да не се изписва и така в старо персийския език съществителното име става "варна*várnā". В санскрит Варанааси се изписва वाराणसी vаrāṇasī IAST и според Международната алфавит транскрипция буквата ā е преддихание и тогава пак vаr (ā х)ṇasī става Варна-АсиРеката, която протича край селището Варна, се нарича АсиСлед свой фонетичен разбор и проф. Иван Т. Иванов изразява съгласие, че ə във вар(ə х)на е предихане и така става Варна.

Този анализ от различни гледни точки бе необходим, за да се докаже, че племето Варни, поради Седемте съдбоносни причиничаст от него е било принудено да напусне прародината си край бреговете на Черно море и да се преселва през хилядолетията в Близкия Изток, Древна Индия и Поволжието, там да създава градове и държави. Един от градовете е най-стариният, съществуващ и днес със свое име и подобие Вар(ə х)на-аси. И през 680 година да се завърне с аспаруховите Бълг-Арии в своята прародина. Още за племето Варни и в другите статии в тази страница.

.

сторията на халколитните арийци - деди на племето Варни,

които са живели по тези Черноморски брегове още от VІІ хил.пр.Хр., също е застлана от дебел трудно проницаем за ума слой от забрани, тъй като те са били създатели и заветно верни на Културата на хермитизма, В нея има седем сакрални доктрини, проповядвани от Трижди Бога на Мъдростта. И знайте, казва той:

"Вие сте вие, вие не сте другите";

"Тайната над всички тайни е Словото, пазете го в паметта си";

"Затворете вратите на непосветените";

„Познанието не е за всеки, а само за обреклите се да служат";

"Умно-жете знанието устно от баща на син, от учител на ученик, от жрец на вярващи";

"Създавай, не се възползвай";

"Задълженията са от вас, за вас, не са за другите".

.

Когато арийците се заселват в Древна Индия (ІІІ хил.пр.н.е.) техните жреци колобри -брахмани отменят забраните на Затворения арийски херметизъм и всеки се е чувствал задължен да излее стаеното в паметта си знание. Защото и Орфей съветва: "„Ръката изгнива, буквите остават“. Най-талантливите от бога надарените записвали споделеното. Така ден след ден, година след година са създадени 60-те хиляди най-старинни текста на Ведите (на санскрит vidyā-विद्या е наука и литература, на стбг е вѢдьение - знание)

.

Във Ведическата култура най-важни са седемте божествени послания на Отворения арийски херметизъм, който е характеризирал техния начин на живот в прародната им Балканска Ария от VІІІ хил.пр.н.е. и от ІІІ хил.пр.н.е. в древна Индия:

„Това, което е на небето, това е и на земята.“

„Човекът е по Божий образ и подобие“

„Всеки човек е една малка Вселена“

„Познай човека и ще познаеш Вселената и Боговете“

„Над всеки човек бди една звезда“

„Над всеки човек бди един ангел“

„Кой каквото си направи и Бог не може да му направи“

Кратък преглед на отворения арийски херметизъм може да намерите

в книгата МОДЕЛGENEZIS“ и в korenytе 

.

Хермес е тракийски герой, почитан е и като божество. Херодот пише: "Тракийските благородници имат култ към Хермес, кълнат се в неговото име и дори твърдят, че произхождат от него." ( В "История", Книга V).

Но както казва добре запознатият с българската история акад. Христиан Френ"Дори да изчезнат всички материални следи от миналото на някоя земя, винаги остават последни свидетели, чрез които може да се разгадаят нейните тайни. Тези последни и безсмъртни свидетели са езиците, имената на селищата и природните обекти, археологическите находки, наследствените спомени и преданията, оставени от обитавалите я на­роди". (Бел. за него в края на стр.) Ще допълня: Твърде много научихме за чужди хора и народи, но за славното ни минало, за самите нас твърде малко. Ако не познаваме себе си, не може да оценим другите и ще страдаме от малоценност.

-

"Пътят на Бълг-Ариите

от Легендарната Така наречената Варна в 5458 г.пр.Хр. и връщането им отново в Така наречената Варна през 680 г.сл.Хр."

.

артата е съставена е от проф. Михаил Лазаров, който той преживе не можа да извърви и да обясни. Според него: "Изразът "Тъй наречената Варна" е словесен ореол в родната ни история и съдържа кодирано знание за древно селище, чието име още в далечните хилядолетия така многозначно, легендарно се изрича от старинни и съвременни летописци".  (И още) От първите дни на откриването на Варненския халколитен некропол в 1972 година с него обсъждахме тази тема и като съученик и приятел той ми повери заветното задължение да проследя в историята и да опиша този древен път на Бълг-Арите и на част от тях племето Варни.

.

1. Црьство блгарское - "За да бъде изведено от забвението всемирното значение на хората от това първо Црьство блгарское, което е на старобългарски. На персийски цар سر sar означава и "господар на крепостта" سرور sarvar. С подобно значение е śаras शिरस् в Санскрит. Така е редно да се каже за Царството на великия световен разум, което е съществувало край Варненския халколетен некропол".

И в древногерманската митология се споменава за Varin-sfjörður и Varin sey като "царство което свърши" от зла съдба. Проф. Лазаров изразяваше съгласие: "Одесос означава "Воден град" и е старогръцки превод. Но първата сричка на Одесос - оде идва от арийската и стбг дума уда - със значение вода. Това ме убеждава, че далече в хилядолетията преди гръцката колонизация на Черноморието, тук е имало древно селище с име Варна, "Варкрепост - на уда"Изразът "Тъй наречената Варна" според мен съдържа кодирано знание за древно селище, чието име още в далечните хилядолетия така многозначно, легендарно се изрича от старинни и съвременни летописци". Той тъй ги назоваваше, убеден бе и жадуваше да има житейско време да ги проучи и опише. (И още) 

.

2. Страната Бригия (Фригия), която се намира на южните брегове на Черно море, където нашите деди арийци-траки са приети гостоприемно. Защото древният географ и историк Хекатей в своята карта за първи път отбелязва през VІ в.пр.Хр.страната Фригия-Бригия и в днешните български земи край Черно море. (От  bg.wikipedia и (бел.1).

И Херодот, Страбон, Плиний и Стефан Византийски определят фригите-бригите за преселници от Тракия. А лични имена и названия на градове показват родствена близост с хората от "Така наречената Варна". Защото племето Бриги значи и хората от Брега. Фригийските Гордий, Бата, Борискос, Татас, град Балгатия – са нашите Гордей, Бато, Борис, Тато., град Ба(ъ)лгатия. А град Наколея се обяснява със селище на кол в езеро, чиито следи бяха открити във Варненското езеро. И Херодот споменава за наколните жилища на траките, разположени в голямо езеро.

Бригите - БаРа-гите, отново хората на Бога Ра и на Укреплената земя (Берег), създали крайбрежните древни градове: Варна, Бургас, заедно с други тракийски племена и Троя. След това продължили за Шумер, Египет, Индия и там са споменати във Ведите като едно от 7-те Бълг-арийски ведически племена.

.

3. Шумер - там Бълг-Ариите отнасят спомена за “Морето на смъртта” (Черно море). Според “Епос за Гилгамеш”, написан около 1000 г.пр.Хр. на иврит в първата книга на Мойсеевото Петокнижие – “Битие”, гл. 6–9., героят Гилгамеш казва, че родината на неговите прадеди е далеч на северозапад край морето на смърта. През 1872 г., Джордж Смит от Бритиш музей, разчете върху глинени плочки от библиотеката на цар Ашурбанипал в Ниневия “Епоса за Гилгамеш” и оповести същия текст.

Ту-култиа-бал казва: "Мизите завладели Пурукузи и ще да е към коритото на Ефрат. А гръцкият военен стратег, по-късно писател, Ксенофон Анабазис (V. 3. 4. 5) допълва: "Планината, в полите на която живели, се именува Болгар; там рудниците се наричат Болгар-Маден, има села, които и сега носят имената: Болгар, Голоша, Мачка и Стари, вероятно поселения на българи рудари. Всичките мъже и жени тук са бледолики". "На Ксепофон може да се даде вяра. Той воювал с мизите, превзел столицата им, името на която не ни обажда, изгорил жив царя им в неговия дворец" - пише в "Древните траки" проф. Н. Владикин, стр.71).

Шотландският праисторик Стюърт Пигот обосновава тезата, че от Балканите културата се пренася в Елам и Шумер, като по този начин препокрива разпространението на духовната култура с материалната. (От eurochicago, К. Каменов)

.

4. Египет - Класическите учени единодушно поддържат становището за преселенията и походите на траки-бълг-арии. С този въпрос особено се занимавали египтяните. Фараонът П’шемалко = Псаметих І съставил комисия от учени жреци, която да определи кой народ е най-старият на света „От това време - дума Еродот, - египтяните смятат фригите (бригите от ф=б според гръцката азбука) по-стари от себе си, а себе си – по-стари от останалите народи“.

Апуле поддържал това сказание: "Асирите бяха завладели царството му Египет, обаче тракийските войни навлязоха в долината на Нил, разбиха завоевателите, изгониха ги и освободиха страната. От това време египтяните смятали фригите за свои освободители и ги почитали високо. От тогава учените жреци дирили в старите паметници от страната на спомените данни за своите освободители и ги намерили до най-дълбоката древност в лицето на А-нибис и нарекли траките "първородни" - Апуле: „primigenii Phryges“ XI 40 и 41 стр. от "Древните траки" проф. Н. Владикин.

.
5. Иран - от Шумер древните Бълг-Арии се преселват на изток в иранското плато Ариана, където създават държава Балх-ара, наричана Булгхар от персите и Бактрия от елините. Описана от Страбон като “перлата на Ариана” върху глинени плочки от Нипур (2478–2441 г.пр.Хр.). Там според доц. д–р Явор Шопов библейският Ной е представен с името Зиудзуду . Писателят-езотерик Милош Сидоров тълкува името на Зиудзуду с митичния Зиези, който е записан в Анонимния латински хронограф от 354 г., като основател на народа: “Ziezi ex quo vulgares” – “Зиези, от когото са българите”.

На 31 май 2011 г. в интервю за Агенция „focus” доц. Явор Шопов - директор на Института по древни цивилизации, заяви, че по време на честванията на 2500 години Персийската империя, специално е поканена българска делегация, тъй като иранците считат, че българите са участвали в създаването на Персийската империя. Там наши историци са видяли на някои от фризовете в Персеполис фигури, които имат характеристики на български воини. Проф. Карачанлу ги запознал и с археологически находки и писмени сведения, които сочат, че древните арийци-българи са завладяли Шумер и Акад в 2478 г.пр.н.е. (От focus.net) 

.

6. Индия - древните българи като ведически арийци около 3300 г.пр.Хр. са навлезли в Пакистан и Северна Индия. Авторът на първия „пътеводител“ в историята Павзаний дава сведение, че те изградили по чудо мост над река Ефрат и нечакани от там нахлуват в Индия. Сенека също говори за военен поход на тракийския бог Дионис в Индия. Ценни сведения за арийците дават писмените паметници „Авеста”, Ведите, „Махабхарата”, „Рамаяна”, персийския епос „Шах Наме - Книга на царете”, археологически находки и от древни летописци, когато ариите през 3300 година пр. Хр. се преселват от Шумер в Северна Индия и поставят началото на Индийската цивилизация в нейния начален Ведически период. И още сведения за тях в обширната статията наmagicalindiа и в "Кастовата система Варна".където пренасят от прародината си тяхната йерархична подредба в обществото, наречена "Божествен ред".

.

7. Кралство Капуртала е древна земя в Пенджаб, щат на Индия, управлявано от владетелите на Ахлувалия Сикх, записите на династията проследяват потеклото им до хиндуисткото божество Кришна. Един от  потомците му е легендарният Сeрдар - главнокомандващ (от перс. «سردار»‎) Sardar Jassa Ahluwalia Sinx, [4] [5]. (По данни на Университета в Пенджаб. 1–4). [6]  и от  en.wikipedia.Kapurthala). В Българския тълковен речник званието Сердар-Sardar на стбг означава войвода, главатар.   

Друга известна личност на кралската фамилия е Раджку-Мари Бибиджан Амрит Каур, носителка на британския орден Рицар на благодатта Св.Йоан. [1]). Изданието Forbes Geraldine Hancock (1999). я обяви като една от най-известните жени в съвременна Индия. За връзката на красивата принцеса с Бълг-Ария можете да намерете Тук). А повече на Кралство Капуртала - Тук

.

8. Легендарният град Варана-аси. Пионерите на българската археология Херман и Карел Шкорпил за първи път упоменават, че името на Варна има тракийски корен и е свързано с много древно селище край Варненските брегове. Това е повод да го свържем с легендарния древен град Варнаси в индийския щат Утар Прадеш. Там жителите му и сега като ойкóним се наричат варнаси́йци. В Енциклопедия Британика пише: "Варанаси е един от най-старите постоянно обитавани градове в света. До второто хилядолетие пр.н.е. е бил седалище на арийската религия и философия, а също така е бил търговски и стопански център. Ранната му история е свързана с първото древно селище на арийците, дошли от север, завладели Северо-западна Индия, създали обществена организация (наречена "Кастова система Варна" - доп. НУ) и най-древната й Ведическа култура (ІІІ хил.прр.н.е.). 

И проф. д-р Михаил Лазаров проследява "Тъй наречената Варна" от нашите земи и я намира след хилядолетия в знаменито селище Варанаси в щата Утар Прадеш - Индия. Там ритуалният огън на арийското племе варни гори непрекъснато повече от 5000 години. (И още) Американският писател Марк Твен казва: „Варанаси е по-стар от историята, по-стар от традицията, по-стар дори от легендата и изглежда двойно по-стар от всички тях взети заедно.“ (bg.wikipedia)  

.

9. Балх-ара, Балх: Първата българска държава. Ранни сведения за древното българско царство са от времето между 1301–1235 г. пр. Хр. Книжовният паметник “Атхартва веда” сочи, че на север от Индия живеят народите булинги, балхики. В “Махабхарата” (X-VII в. пр. Хр) те са сред най-споменаваните имена – над седемдесет пъти. В “Латински анонимен хронограф” (354 год.) пише, че българите произлизат от сина на Ной - Зиези, а в арменската география “Ашхарацуиц” (VII век) българите, заедно с масагетите, са определени като най-развитите народи в Централна Азия. 

Държавата Балх-ара (Бахлика) е обхващала планината Имеон (Памир, Хиндукуш, Тян Шан), земите на запад от нея и част от Таримската котловина. наричана е “люлката на царете”.

В средата на III хилядолетие пр.н.е. в земите около град Балх се развива мощна цивилизация на арийците-предци на българите, която оказва силно влияние върху езика и културата на Северна Индия и Иран, влияе и на културите на Изтока. И още 

.

10. Аркаим - древният град на арийците (1600-1900 г.пр.Хр.), построен съобразно техния сакрален знак - свастиката.Аpĸaим ce нaмиpa нa юг oт Уpaл и хopaтa, ĸoитo ca гo създали, ca били cвъpзaни c paннитe apийци – плeмeнaтa, ĸoитo отсядат тук след преселението си от Шумер, Северна Индия, Иpaн и Балх-ара. На обширна територия тук на 20 юни 1987 година бе открито първото от 20-те подобни по архитектура селища, наречени "Страна на градовете". Тук се намира единственият прототип пещ-чудо, чрез която може да се поддържа температура 1200-1500 градуса, която е достатъчна да стопи злато, бронз и дори медна руда. 

Тълкуванието на името АркаиМ идва от "АР" – небе, "ка" – суфикс за  принадлежност, "и" – връзката на това "малко небе" с "Мъ" – мисълта, знанието. Вложената поука потвърждава версията, че тук е бил един от научните и духовните центрове на арийците в Древния Свят. И още

.

11. Стара Велика България. В VІ век прабългарите образуват начело с кан Органа „Велико българско царство“ на земите между Дон и Волга. Той е част от рода Дуло и стига много назад до Ернак (синът на Атила). Наследен е от племенника си кан Кубрат, който след победата над аварите (632-636), успява да обедини в обща държава и други народи: оногури, сувари, барсили, алани, анти, така образува мощна държава - наречена от летописците Стара Велика България (632-667 г.сл.Хр.). Според византийските автори[4] Palaiá Megálē Boulgaría, от латинските Magna Bulgaria[3], съществувала в земи на северното Причерноморие – днешна Украйна и Южна Русия. (От bg.wikipedia)

Към нея принадлежи и Волжка България със столица Болгар. Там по сведение на издание cross и според археолозите на нейната територия е имало стотици селища, от който 38 огромни крепости. "Царството на бурджаните (българите) е голямо и просторно. Те са огромен, могъщ и войнствен народ" - отбелязва Ал-Масуди в книгата си "Вести за времената" по късно в Х век.

.

поменатите изследвания и картата е друго потвърждение, че проф. Михаил Лазаров далновидно и правдиво е посочил пътя на българите, извървян от 5458 г.пр.Хр до 680 г.сл.Хр. Когато тръгвах по този посочен от него път бях убеден, върнах се укрилен и без свян казано, умъдрен. (И още)

В това свое пътешествие в древната история прибавям задочното пътуване на Неделчо Неделчев, д-р на ИН. В книгата си Древния Преден изток през ІІІ-ІІ хил. пр.н.е. и той твърди: "Проникването на древните българи далеч на изток се проследява по летописите, топонимите и паралелите в археологическите находки първо тук и след това в страните,  където те са били. Началото на пътя е било, от  от източните брегове на Черно море [бел.21] и се свързва с вярванията в индийските-арийски богове Аруна и Варуна, съзвучни с топонима Варна и с хетския град Каварна. След хилядолетия под натиска на монголите и номадите част от арийците-древни българи се завръщат в европейската си прародина, край реките Днестър и Дунав". Проф. Иван Тенев Иванов изразява съгласие с твърденията на Неделчо Неделчев, като дословно цитира откъс от книгата му, спомената по-горе.  А това е логично съгласие и с посочения път на Бълг-Ариите от проф. Михаил Лазаров.

.

ПЪТЯТ НА БЪЛГ-АРИТЕ СПОРЕД МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

.

От 2005 до 2009 г., под егидата на ЮНЕСКО и Международният съюз на геолозите бе разгърнато интердисциплинарно проучване на Черноморския ареал и неговата история. В следващите години Фонд „Научни изследвания“ финансира проект „Древни брегови линии на Черно море и условия за човешко присъствие“. През 2015 г. започна и археологически проект The Black Sea Maritime Archaeology Project (Black Sea M.A.P.), резултати от който са докладвани година по-късно[11].(От bg.wikipediaНа основание на тези и предишни научни изследвания Световният атлас показа къде е  Родният дом-Homeland на евро-азийските народи: Тракия, Дакия и част от Балканите. (И още)

.

Картата отразява преселението на евро-азийските народи, както е по-редно да се наричат, след Черноморския потоп около 5600 г. пр.н.е.

аучни изследвания установяват, че още преди 10 000 години техният Роден дом - Homeland е Балканският полуостров и част от Южна Европа. В Световния Атлас на народите е посочено и тяхното разселване според времето до земите населени с: 1. Анатолийци; 2. Гърци, Илири, Италики, Келти и далече в Азия Токхари; 3. Германи, 4. Болто-Славяни и Индо-иранци; 5. Кимери. 

Обърнете внимание, че с червената линия е оградена и част от шелфа на Черно море край българските земи. Авторите на статиите и на картата много добре са проучили, че там Черноморският потоп (около 5600 пр. Хр. - датиран от Jones & Gagnon през 1994 г.) е наводнил огромни територии и вероятно е потопил и високо развити поселения на хора, създали първата в Европа цивилизация, установена  преди 7800 г. пр.н.е.
Затова в тази статия и в "Книгата на древните Бълг-Арии" се използва названието "евроазийски народи", тъй както е в новата теория за произхода и преселенията на народите. Учените установяват, че още преди 10 000 години Бълг-Ариите, поради Седем съдбоносни причини са принудени на вълни на вълни да се преселват още от VІІ хил.пр.н.е. И в различни времена образуват общности с народите на Шумер, Иран, Северна Индия и Балхара.

Основни информационни ресурси на новата теория: Игор М. Дяконов в "Оригиналният дом на говорещите индоевропейски езици" - Индоевропейските изследвания (1985 г., том 13, стр. 92 до 174) и J. P. Mallory's In Search for Indo-Europeans (1989); Карти, базирани на Атласа на пингвинистите на древната история); Харалд Харман в теорията му "Дунавска цивилизация", проф. Анатолий Кисьов от Хардварския университет на САЩ, професорите Райън и Питман от Куломбийския университет на САЩ, публикацията на антрополога Динекес Понтикос; Изводи от Международно антропологично изследване; Мегаизследване на Американското дружество по генетика, българските учени проф. Георги Бакалов, заслужилият траколог Петър Детев, проф. Александър Фол, проф. Йордан Детев, проф. Михаил Лазаров, проф. Христо Смоленов и други. Всеки от споменатите учени е отразен със статия в Архива на "Паметта на българите".Повече в Новата теория "Евро-азийска история" Тук

.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Карта от Световния Атлас, която отразява Родината на зараждане и еволюционното раселение на евроазийските езици, според The Evolution of the Indo-European Languages / Dr. C. George Boeree.

който логично ползва картата от Световния Атлас , отразяваща Родината на зараждането и раселението на евро-азийските народи. След като проучва приликите и различията на индоевропейските езици неговият научен колектив стига до извода, че в Долината на река Дунав от над V хил.пр.Хр. се заражда и се осъществява еволюционното раселение на евроазийските народи и евроиндийските езици.

Най-убедителна причини за този избор е присъствието там на древна култура, която се развива и разпространява в посоките, отбелязани в картата на PIE. Важна причина е добре развитото земеделие, въпреки че земята е по-малко от желаната за по-големите племена. Друга причина е флората, фауната, природните дадености, хълмове, реки и местности са представени от най-старите думи, които могат да бъдат да реконструирани в общо езиково семейство. Тази теза е представена за първи път от Игор М. Дяконов. И ние предпочитаме неговата Балканска теория , която също е част от разширената теория на сър Ренфрю, заявява Dr. C. George Boeree.

Легендарната "Така наречената Варна"

Документални исторически извори, свързани с това древно царство 

.

.

Огънят на племето Варни в далечния град на Древна Индия Вар(ə х)на-аси

гори вече 5560 години, ще гори вечно!

Подържа се от кастата на брахманите - жреците на преселите се арийци

от нашите черноморски брегове

.

Varanasi на деванагари: वाराणसी, писменост, която транслитерира със санскрит и хинди,  на брахманите-арийци, е използвана от Lannoy, Richard.- University of Washington Press, който пише, че древната история на Вар(ə)на-аси е свързана с по-древно арийско селище, основано от Бог Шива преди повече от 5000 години. До второто хилядолетие пр.н.е. е бил седалище на арийската религия и философия. Вар(ə)на-аси е наричан „свещеният град на Индия“, "градът на светлините“ и „културната столица на Индия“. Американският писател Марк Твен казва: „Варана-аси е по-стар от историята, по-стар от традицията, по-стар дори от легендата и изглежда двойно по-стар от всички тях взети заедно“ (От bg.wikipedia)  

Тук в квартал "Сарнат" Буда (на санскрит: सिद्धार्थ गौतम; духовен учителел) е произнесъл първата си проповед за основните принципи на будизма за постигане вътрешен мир, просветление и нирвана. (От Енц.Британика).

.

Източник на снимката: gepositchotos

.

В Ригведа за Вар(ə)на-аси има стих и от бога на арийците Шива: "Три свята съставят в едно моя сияещ град и моя дворец в него". А в статуята му има арийските символи - тризъбецът, третото око на съзнанието - "биндито", прическата му "чумбас-кика", на шията му е увита змията на мъдростта. Змия на мъдростта се вие и в нозете на статуетката "Орелът на княз Аспарух", положена в гроба му край украинското село Вознесенка в VІІ век сл. Хр. Във втората си лява ръка бог Шива държи цилиндричен сакрален предмет. Според проф. Христо Смоленов подобен ритуален предмет е открит в гроба на египетския фараон Озирис от ІV хил.пр.Хр. и в гроб 43 на царя-жрец във Варненския халколитен некропол от VІІ хил.пр.Хр. Като е използвал прецизна визуална техника, той е установил, че по вид и размер трита цилиндъра са сходни. Още един пример за връзката между трите цивилизации и първоизточника им в тяхната древност.

.

Снимка: Архив на проф. Хр. Смоленов

.

От историческите източници научаваме: "Названието на град Варана-аси произлиза от имената на два притока на река Ганг – северният Варуна и южният – Аси, в индийския щат Утар Прадеш. Името на река Варуна идва от Бога на водата Варуна и в Българския диалектен атлас, том 4 - БАН, 1980, част 1., чрез bg.wikipediа можем да прочетеме: "В българските "Преходни У-говорни диалекти" са запазени старите сонорни /л/ и /р/, коит служат като сричково ядро и като съединител между съгласни. В някои наши землища книжовната дума "вълк" се произнася "вулк".

Като имаме предвид тези фонетични правила, конкретно сонорното Р е послужило като сричково ядро и съединител на две гласни, тогава в името на град Вар(а)на-аси звука а се изписва, но се произнася като дихание и става Варна-аси. И след тълкованията за тях по-горе, ще стигнем до извода, че в далечна и древна Индия е имало "Крепост-град Варна" и в него са живели хора от племето Варни. Защото всеки човек, ако му се наложи да напусне родното си място, където и да иде се нарича с неговото име. По тази причина можем да предположим, че заселилите се между двата притока на река Ганг арийци-древни българи още през V хилядолетие така са нарекли и така са произнасяли новото си обиталище и реката Варна

Името на другия проток на Ганг - река Аси, е свързано с тяхната богиня Дурга. Те не случайно са я призовали в защита и тя там, според легендата, във водите на река Аси съхранява своя меч, наречен Аси.

.

Богинята Дурга

 е определена като събирателен образ на Вселенската енергия

В сайта magicalindia името на богинята «Дурга» (санскр. दुर्गा)

е означено като "непобедима" като богиня, "непрестъпна" като крепост.

.

Образът на богинята Дурга в Индийския пантеон на арийските богове (Из Ведите ІІ пр.н.е.). Източник: magicalindia  

.

Важно документално доказателство за ролята на древните Бълг-арии, и племето Варни като част от тях, при създаването на легендарния индийски град Варанаси и богинята Дурга, намерих в изданието thracia/rogozen. Там в описанието на българското Рогозенско съкровище - на стр. 108 върху кана № 155 (датировка края на VI пр.н.е.), Великата тракийска богиня Дурга е изобразена как язди лъвица. В лявата държи лък и стрела, на челото на богинята е нанесено и окото на познанието, символи за които стана дума по-горе. И пак е боса, защото, където стъпи оплодява земята с космическа енергия. Лицето й изразява мъдрост и величие.  

Удивително е, как двата артифакта на богинята Дурга толкова много са близки по идейният замисъл и образите й толкова си приличат, след като тримата художници ги делят 8000 години! Още един пример, че историята е най-вълшебната приказка.

.

Образът на богинята Дурга в Рогозенското съкровище - край Враца,

VI пр.н.е.. Източник: thracia/rogozen.

.

Ето по-долу и трети древен образ на Богинята майка Дурга, един от златните шедьоври на най-голямото съкровище в света, намерено в земите на първата самостоятелна българска държава - Балхара (1301-1235  г.пр.н.е.). Там в ІV в. пр.н.е. е съществувал град-крепост, наречена Варну. (По N. Sims-Williams – New Light on Ancient Afganistan, Университетът SOAS в Лондон,1999). Вероятно е била почитана като пазителка на крепостта, както е закриляла и един от най-древните градове в света Варана-аси (5560 г.пр.н.е.) в Индия.

Удивително е, как трите изображения на богинята Дурга толкова много са близки по идейният замисъл, носят арийския символ на мъдростта - третото око, и толкова по вид си приличат, след като тримата художници ги делят 8000 години! Още един пример, че историята е най-вълшебната приказка.

.

 Богинята Дурга ( един от 21 618-те предмета от съкровището в Балх-ара, І хил.пр.н.е. ). 

Снимка: Ричард Барнс от списание Nationalgeographic  

.

Обредът Сути

Описан е във Ведите и носи името сути, което се обяснява със стбг. суть - съдба и в случая означава самата истина за нея.

.

.

Обичаят на доброволна саможертва е описан в историята и от Херодот като типичен за траките, обитаващи БалканитеHer. V.5. и има значение за добродетелност, храброст и чест на жените им. Източник:  indiada

.

.

КАСТОВА СИСТЕВА "ВАРНА" НА АРИЙЦИТЕ В ДРЕВНА ИНДИЯ

И НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГ-АРИИ

Това е гръбначният стълб на българската държава, йерархичната подредба в обществото на нашите далечни предци

умата Варна (на санскрит: वर्ण, varṇ) като понятие в Махабхарата (около СЕ 4 век) се обсъжда в смисъл на Кастова система Варна в раздел 12,181. [18] . Има значение за  население  разделено на четири касти  според неговите  качества и всяка със свой символичен  цвят. Проф. Алф Хилтебайтел я описва като цветно-кодирана система чрез мъдреца на име Бригу - един от седемте (стбълг. сепстарши) велики мъдреци на арийците. Според него цвета на целомъдреното съсловие на брахманите Варни е  белият  като символ на нравствена чистота; за кшатрите е червеният  като кръвта, която с готовност се пролива в защита на отечеството; за вайшите е жълтият  като огъня в огнището на занаятчиите и зрелите житни поля на земеделците; за шудрите и париите е черният като тяхната тъмна, тъжна съдба". 

.

Бригу и седемте (стбълг. сепстарши) велики мъдреци на арийците. Източник: paraatmajiwaatma. Всички са изобразени с характерните за древните ни предци арийците символи бинди на челото и прическа "чумбас" (кика), която са носили докрая на ІХХ век.  

.

Кастите означават обществен ред, изграден от ариите на земите, обозначени като "Така наречена Варна", когато една значима част от тях са принудени да се преселят и се установяват да живеят в Индия около 3000 г.и пр. Хр., и пренасят това свое държавно устройство. Кастовата система "Варна" е описана и в Кхагавата-пурана" в песен 7 (ІІІ-ІІ хил. пр.н.е.) на епоса Ведите - по Большая российская энциклопедия. 

Във Ведите на Кастовата структура "Варна" са посветени няколко от древните книги. А в Rg Veda и названието на всяка каста има за цел да се разграничат арийците от дравидите и други коренни народи по вид и цвят. Дхарма Сутра и Дхарма Састри имат религиозна стратификация в четири степенния идеал "Катур-Варна" - (стбълг четири) кастови заповеди. (От paraatmajiwaatma)

От Еncyclopedia ac.uk и от други източници научаваме традиционните начини на поздрав за всяка каста. Брахманите простират дясната си ръка напред на нивото на очите си и казват "Да бъде добро"; кшатрите сключват ръце на гърдите си и леко прекланят глава, като израз на готовност да се жертват в защита на отечеството си; ваишите държат ръцете си край кръста и показват работните си длани, които създават материалните блага; шудрите и париите бавно се покланят ниско в знак на покорство

.

Бхагавад Гита описва задълженията и качествата на членовете на четирите варни:

Съзиданието, ума, аскетизъм, правдата, оптимизмът - са задълженията на брахманите.
Добродетелта, смелостта, героизмът са задълженията на кшатрите.
Сръчността в занаятите, трудолюбието в селското стопанство, животновъдството и уменията в търговията са задълженията на вайшите. Подчинението и старателното служене са задълженията на шудрите и париите. 
.В  Дига Никая - будиски текст, пише за дискусия между Готама Буда и индуския брамин Сонаданда, който е бил много учен във Ведите. Готама Буда пита: Кои са най-важните качества за истински верния брахман? Сонадана отговори: Това са добродетелта и мъдростта.
Бхагавад гита учи, че онзи, който разглежда изпълнението на задълженията, определени от съответната му кастова принадлежност, като преданост към бога, може да преодолее своята каста и всички други кармически ограничения, за да постигне духовно съвършенство, което е рождено право на всеки човек.

.

Понятието Ариец идва от Санкрит и значи благороден.

Преди хиляди години техните племена създават доминираща и безспорно велика Ведическа цивилизация в Северна Индия. Днес от тези племена има трайни следи в етническо отношение в земите около река Сарасвати, където са открити 414 руини на арийски селища, всеки от тях разкрива висока древна култура и се отличава от местните примитивни селища, в който са живели и все още живеят там днешните индийци. Едно сравнение - в най-дългата и пълноводна река на Индия са намерени само 40 археологически обекта от различна култура" - Bryant 2001, "Ведическа култура" стр. 167.

.

Карта на Индия. В елипсата е оградено сухото легло на река Сарасвати - dry bed of the Sarasvati1 -шесто обозначение долу в ляво

.

В тези археологически обекти се установява, че преселниците-арии се занимавали с високо развито земеделие и животновъдство, непознато за ония древност, с обработка на металите бронз и злато, били опитни в занаяти, които знаели от преди идването си. Поради добре обучената и добре въоръжена войска те отстраняват повечето от дравидите от земите на Северна Индия, а останалите взели да работят в своите дейности.

Патрик Оливеле , професор по санскрит от Тексаския университет, казва: "Земята, създадена от боговете и разположена между реките Сарасвати и Дришадуати, се нарича "Брахмаджата" - божествена земя на Брахманите. Поведението на хората там, предавано от поколение на поколение в от древността и сега се нарича "поведение на добрите хора".

Тук поселенията на колонистите от белия север и днес се определят за наследници на Ариите, дошли преди хилядолетия в Индия. Като аргумент те изтъкват своя бележит средновековен вожд Сарасват Ману. Тази най-висша каста в Индия няма генетическо сходство, по цвят и вид са различни от местното население. По протежение на иранското плато обаче има десетки подобни и близки хидроними и топоними.

.

И днес в Индия се тачи Нежната богиня на мъдростта Сарасвати, покровителка на 64 изкуства. Снимка: magicalindia 

.

Индия ариите пренесли и установили своя традиционен съвършено нов за света по онова време държавен ред, наречен Чатур Варнас - четири касти (сгбълг. четири), всяка със свои качествени характеристики, цвят и значение.

На снимката по-долу е кастова система на Индия наложена от Арийте.

Вождове на арийците

1.Брахмани - свещеници, мъдреци, учени и гуру-учители

.

2.Кшатри - войни, техните водачи, управители

.

 3.Вайши - търговци, занаятчии и непълнолетни  войни в обучение

.

 4. Шудри - земеделци и животновъди, вкл.

.

 Парии или Кутри - безправни, незначителни хора. Свързва се с персийската кутра-дребен, дума родствена на нашата кутре-дребосъче.

.

Източник на схемата:  Книгата Бхагавата и budha2.bg

.

Според  Уикипедия: Членовете на трите висши касти се наричат дваджа (дважди родени). Дума близка до съвременния български език. Всяка една от тези, и другите български титли има дълга своя история, но запазването и у днешният ни език, говори за дългата непрекъсната приемственост, между нашият народ и неговите прародители-ариите.

Специалистите с основание предполагат, че кастовата държавна организация е съществувала в прародината на ариите на Балканите, възприета от техните наследници - древното племе варни . Подредена е по-долу:

.

Кана сюбиги – От Бога владетел

1. Духовенство – колобри, жреци, религиозни служители и учители

2.  Войнство – боили и таркани-главатари, боритаркан - командир на  бронираната конница; колесничари, багатури - войни, багаини - млади войни

3.  Търговци на злато, мед и сол; кърмч и жупан /управител/, седичия /

съдия/, бирч /бирник/, занаятчии, леяри на метал, зидчии, ковачи

4.  Земе-делци и животновъди - коневъди, говедари, овчари, козари., вкл.

.

.

Кутри-дребни (стбълг. кутре), безправни, неквалифицирани  работници  и слуги.

.

.
ръбначният стълб на българския саракт - (държавност)

на древните ни предци в Българската Историческа истина е публикуван друг оригинален вариант на старобългарската йерархия. Старинните ни порядки са били не по-малко сложни, от тези днес, тъй че много от днешните обществени служби не е липсвала в държавите ни, наречани по старобългарски саракти, предавани в като свято наследство от поколение на поколение в хилядолетията.

Още първите наши изследователи, работещи без политически предрасъдаци, ясно отчитат, че прабългарските титли не са от тюркски произход. И ако тогава се ограничаваха само до това, днес ние със сигурност знаем етимологията на всичките ни титли, между който има уникати за Балканите и Европа.

В началото на ХХІ век електронните изданиия  erepublik.en, allvin.bg/history, pomagalo в негласно единомислие публикуваха сведения за държавния строй на древните българи и така изразиха съгласие, че той е основан на цялостно изградена обществена йерархия. Ето ги

Древните български титли

.

Ювигикан -  От Бога владетел. Тази титла е била до 864г., заменена с титлата княз, а през 927 г. с цар.

Канар тикин - първородният син на кана и бъдещ престолонаследник

Вулиас - вторият син на кана, когато първият умре той става хан.

Кавхан - Най-високата титла след тази на кана. Пръв заместник и негов помощник. По време на война в отсъствието му е командвал войските. Тази титла се запазва до 1018 година.

Чъгубоил - Пръв най-важен боил, занимава се с вътрешните работи на канството.

Боил - висша знатна степен, нормално тези родове са 100 и всеки боилски род владее една област от канството. След като княз Борис избива 52 боили, които се обивяват в защита на тангриянството, тези родовете намаляват и постепенно западат.

Багаин - младежка знатна степен, така наречените храненици на кана, използвани от канската власт за ограничаване на влиянието на боилите.

Богатур - буквално означава юнак, герой. Използвало се като нисша знатна степен, отново под канско покровителство основа на небронираната конница или конните стрелци.
Боритаркан - командир на тежката бронирана конница, в по-късни времена комендант на аул (крепост)
Тументаркан - командир на един тумен (10 000 конника)
Таркан - командир на 1 000 конника (хилядник) По сведение на boinaslava.net

.

Структура на българската Държавност - Саракт.

Източник: Форум Българската Историческа истина

.

Кастите се споменават за първи път в един химн на Ригведа Пуруша-сукта,

най-вероятно между  1700–1100 г. пр.Хр. според изследователя Лукас Джонстън[13],  където произходът на хората се извежда от първочовека Парама Пуруша, чието тяло породило всичко, което е и което ще бъде: брахманите – от устата на Пуруша, кшатриите от ръцете му, вайшиите – от бедрата му и шудрите от краката му. И Ведите, създадени от преселилите се от Балканите арийци, в раздела "Вечната религия" разкриват знанията за света, за битието и стоят в основата на образувалата се впоследствие кастова система "Варна". Писано е там: "Посвещението да служиш и мъдростта са повече ценни от властта, богатството и физическите способности". В ранните векове не е съществувало строго кастово разграничение и четирите касти са съществували в хармонично взаимодействие и сътрудничество.

Арийските мъдреци възприемали космическия порядък като велико жертвоприношение и вярвали, че спиритуалната природа на човека може да бъде най-добре реализирана, ако той се постави в съответствие с космическия ред. Според ведическата традиция кастовото деление има за цел да изключи безогледната конкуренция вътре в обществото. Посвещението и мъдростта са се ценели повече от властта, богатството и физическите способности. В ранните векове не е съществувало строго кастово деление и четирите касти са живяли в хармонично взаимодействие и сътрудничество. Бхагавад гита учи, че онзи, който разглежда изпълнението на задълженията, определени от съответната му кастова принадлежност, като преданост към Бога, може да преодолее своята каста и всички други кармически ограничения, за да постигне духовно съвършенство, което е рождено право на всеки човек.

Ариите с течение на времето от прародината си на Балканите пренесли огъня на своята култура и държавен ред на юг и изток по долините на реките Тигър и Ефрат, а също в земите между Хималаите и Северна Индия. Тази земя, вече във владение на ариите се именува  Brahmavarta. The Hindu - религиозен текст Manusmriti, описва  Brahmavarta, където се раждат "добрите" хора и като "свещена земя". (От Уикипедия)

.

Върховната власт се осъществява от Царя-Жрец със свещената титла

Канас Ювиги – “От Бога владетел”. По право българският престол е принадлежал на Свещената Династия ДУЛО. Тя е свързана с името на арийската прародина ТУЛЕ. В езика на памирските народи, родствени с българите, ТУЛЕ значи “Богоустановен ред”.(3) Нашите князе са носели шапката ТУ-ДУЛО като корона и символна принадлежност на рода. (Снимката в ляво, изт. Музея в Казан). По право българският престол е принадлежал на Свещената Династия ДУЛО. Името ТУЛЕ е имала и столицата на древното келтското царство в Тракия, основано от владетел, носещ  българско име БОЛГ.

Канът управлява с помощта на Шестте Велики боили, произхождащи от най-знатните болярски родове. Те съставляват висшия господарски елит, наречен УКЕЛ, но по правило принадлежат към колобърското съсловие. Заедна с Кана те съставляват Съвета на Седемте – върховният орган на управлението на САРАКТА (Царството).

Името ТУЛЕ е имала и столицата на древното келтското царство в Тракия, основано от владетел, носещ  българско име БОЛГ.

Канът управлява с помощта на Шестте Велики боили, произхождащи от най-знатните болярски родове. Те съставляват висшия господарски елит, наречен УКЕЛ, но по правило принадлежат към колобърското съсловие. Заедна с Кана те съставляват Съвета на Седемте – върховният орган на управлението на САРАКТА (Царството).
Световно известнитият италиански философ барон Юлиус Евола (1898-1974 г.) в книгата си "Езическият империализъм" отнася управлението на царете-жреци към изначалната Арийска цивилизация, свързана с митологичната представа за Златния век.(4) Съгласно метафизическото познание тази арийска цивилизация е процъфтявала през епохата на Златните векове, към тях той отнася времената на най-дълбока древност – от сътворението на бялата раса до усвояването на металите желязо, бронз и злато.

При нас Държавата и Нацията се основават на Рода, в който съществува система от звания, отнасящи се до степента на роднинство. Това са МАМА, ТАТЕ, ДЯДО, КАКА, ЧИЧО, ЛЕЛЯ, СТРИНА, БУЛЯ и ред други, с които сме свикнали от детството си. Този тип родово устройство не се среща сред повечето евроазийски народи.

.

Съвременен брамин. Погледнете на челото му червената точка - характерна за древните Бълг-Арии, за древните и съвременните брамини. Снимка: sanskriti.ind

.

сега брахманите дават смисъл в съвременния социален живот на времето.

Кастовият държавен ред, наречен "Варна", е бил възприет от много страни по-света в различни периоди от времето" и на него са посветени древни текстове. В песен 7 на книгата Бхагавата /около 3100 г. до н. е./ се споменава за съсловието на свещенниците брахмини и се отразява дискусията за значението на системата варна и ашрама. 

Там се казва и следното за съсловието на брахмините и техните наследници: yasya yal lakṣaṇaḿ proktaḿ uḿso varṇā bhivyañjakam ad anyatrāpi dṛśyeta
at tenaiva vinirdiśet...

.

 ..."Само защото си роден брахмин не ставаш брахман. Трябва да имаш  качествата им. Човек роден не-брахмин, но има качествата да бъде такъв, трябва да бъде незабавно приет като брахмин".

Реда "Варна" обуславя, че синът на лечителя трябва да е лечител, синът на ковача да е ковач и така нататък. За да могат поколенията да надграждат знанията и опита на рода си, без да ги губят. Вероятно по този начин са се съхранявали хилядолетни знания и арийците на Балканите. 

На снимката в ляво: Син на съвременен брамин със сакралните знаци на своите арийски деди - свастиката и кичура коси на темето, наречен "чумбас или кика". Снимка: sanskriti.ind

 С времето тази цивилизация, оставила уникален модел на йерархична подредба за всяка държава, е била претопена от много бройните индийци и поради нарушаване и разхлабване на дисциплината у съсловната система. Само кастата на брахманите и сега строго спазва религиозните закони и живее в затворен кръг. От нея днес в Индия са останали ценната Ведическа литература, религиозните нрави и канони, стотиците археологически обекти и много артефакти.

.

И световно известния писател и задълбочен тълкувател на индийската история Свами Харшананда (1987-1976 г) посвещава своите творчески изследвания на Кастовата система Варна още от ерата на Ведите (3000 г.пр.Хр). Той обръща особено внимание на важния социален статус на kṣattdariyas - Кхаттарийският владетел, който стои на върха на пирамидата на държавното устройство, но духовно е подчинен на напътствията и съветите на брахманите. (От hindupedia.com)

.

Сборна публикация. Източници: Архив на Паметта на българите,  samoistina.com,  Уикипедия, hindupedia, budha2, boinaslava.net и Ведическа литература

.

.

 "Древното племе Варни в Германия (от 4200 г.пр.Хр. и от 1000 г.пр.Хр) и участието му в създаването на англосаксонската народност

.

а́рни (на старогръцки Warnoi; на немски Warnen, Warnow) - древно българско племе, споменато в "Германската митология" - І част, отразяваща края на Бронзовата епоха (около 1000 г.пр.н.е.). Племето се настанило край река, която и сега е запазило древното си име Варна (Warnow) в района на Мекленбург. Там, вероятно, са намерили добър прием, защото местните хора са били траки по произход и са почитали общи божества: Бога на Светлината Один (Един), на неговия син Ба(ъ)лдур - бог на Правдата и на съпругата му нимфата Нанадъщеря на Бога на водата Санг-арий. Според унгарския учен Карол Керелий: "Нана е другото име на Великата Майка Кибела". Тя е почитана от всички арийски-тракийски племена и вДуранкулашкия некропол, синхронен с Варненския халколитен некропол, има нейно скално светилище, а в Балчик има най-големия на Балканите храм, посветен на Понтийската майка Кибела.

Най-уважаваният немски теолог и хронист Адам фон Бремен (живее и работи до 1050 г) нарича племето, преселило се в древните германски земи, «Warna-bi» и му е отредил достойно място в своите изследвания Undersckningar i Germanisk Mythologie с наслова

 

VARNI & VARINI

"Достигането на истинския смисъл на тази теологична студия (осъвременена в 1994-1995 г) е трудно и бавно, поради редица забравени знания. Врата към нея отвори Виктор Ридберг (1828-1895 г.), един от най-големите шведски поети. В своя значителен опус Undersckningar i Germanisk Mythologie І том, (1886-89г), на английски език е наречен "Тевтонска митология", след леко редактиран пасаж се появява на стр.474:

"В" западните земи "на Ванахейм [дом на Ванир] обитава Billing [дух на вечерта, Codex Exoniensis,  стр.320, 7), той е герой на Angles и на Varnians ("Billing [veold] Vernum"). Когато Сол [богинята на слънцето] и Ману [богът на луната] напускат дома на духа Delling и започват своето пътуване през небесата, грози ги опасност. Защото там вълчите гиганти Скол (богиня на омразата) и Анубис (черният бог на смъртта с кучешкото лице) ги преследват преди колесницата на блестящата богиня Сол да се спусне и да стигне до селището Варна". (Grimnersmal 39. Превод на Collinder; 2nd Ed, 1993).

.

Според Виктор Ридберг: "Варна вирар е земята на митичните Варняни или вариняни. Името означава" защитници, протектори ", а защитата им тук е  дадена на пътуващите божества на светлината, за да достигнат западния хоризонт. В Сагата на Хелге Хьорвардсон, Скол - богиня на омразата, която преследва луната, е убита от Хелге близо до залива Варин [Varins vik]". (Hrimgerd kvad: 22, vi mctas i Varins vik, 24 Vakna Helge! Ge Hrimgerd bot,du hцgg ju ihjdl Hate). Превод на Колиндер.

Ридберг продължава: "Варин - защитникът", е единствената форма на думата, която се появява в родственото число на Варна. Тези изрази --- (veold -" vladed ") Vernum, Varna virr, и Varins vik са местните имена, заимствани от митологията, Varinsfjcrr [Varin's firth] и Varinsey [остров Varin's], в Helge [Hundingbane] Hjcrvardsson's Saga...И отново става ясно е, че във Varins vik Божествата на светлината пътуват по небето и чрез тях варните могат да окажат защита".

.

Скол е името на вълка, който преследва Богинята на светлината Сол, преди да се спаси във Варна. G. Vigvisson 1883 г. (стих и забележка). Изт. germanicmythology

.

Източници: varni $ varini  и  cichw1.net. Пълният превод от оригинала за тях може да прочетете

в края на публикацията

.
изданието Widsith Плиний Стари на стр.194 назовава племето "варненците", а в Naturalis historia отбелязва, че източен клон на Варните заедно с Бургундите и Вандалите пристига в Испания (Агиулф, западноготски щатхалтер). Останалите в новата си родина Варни основават заедно с Англите царството на Тюрингите (Прокопий, Гот. 2, 15, 2). Друго Варни-кралство на територията на устието на Рейн, от 5 век е прочуто с производството на оръжие, има политически и династични връзки с вестготския крал Ойрих и по-късно с Теодорих Велики (Касиодор, вар. 3, 3; .

Известният английски историк Уйлямс Томас Шор в постановачната си теория и в книгата си "Origin of the Anglo-Saxon Race" - 1906. с. 34-48 - vii, 416 с., включва племето Варни в произхода на англо-саксонската раса. (По данни на originofanglohoriala). Има данни, че северно германско племе, обитавало днешна южна Швеция и полуостров Ютланд, били много издръжливи и силни бойци. Те предприемали нападения над Великобритания и Ирландия през 800 г. и след поредица от сражения през 865 г. трайно се установяват на английска територия. (От wikipedia). Там отново са показани племената, съставили германската народност, включетелно и племето Варни.  

Гудмунд Шют в монументалното си изследване “Нашите предци” включва и Varini, като ги намира установени в Тюрингия и Мeкленбург (Пак във varni $ varini и в края на текста на cichw1.net). Във Varinsfjörður и Varinsey се срещат и други германски митове и поетични текстове за "царството, което свърши".

Любопитно изречение можем да прочетем в Дуклянски летопис, (Сф 137 стр. превод от 1983 г.): "И те  нападнали Мизия и я завладели... И българите и готите, които населявали по това време тези земи, твърде много се заобичали помежду си, тъй като най-вече и двата народа говорели един и същ език". След като с такива чувства са заживели заедно в Дунавска България, сигурно и местните гали и дошлите варни около 1000 г.пр.Хр. също така "много се заобичали помежду си" и в древните германски земи.

.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Карта на съвременна Германия. В областта Мекленбург (Mecklenburg) на брега на Балтийско море е град Рощок, през който от дълбока древност и сега минава река, наречена Warnow-Варна.

А наблизо край езерото Muritz е селището Waren-Варна, отбелязано с червена точка.

Източник: Citation: чрез Wikimedia 

.

Всеки народ, всяко племе има своя съдба, която понякога го принуждава да напусне родината си. Но където и да отиде, се нарича с името на земята, където се е родил. Древното селище, както и реката, вероятно е имало име Варна, просъществувало е безпроблемно във вековете, докато датският крал Валдемар I го опожарява през 1161 г. От пепелта го изваждат немски търговци, които се заселват по тези места и му дават името Рощок. Но като траен спомен е, че и сега в този съвременен голям икономически, културен и образователен германски град има квартал с име Варнемюнде.

.

Карта на разселението на народите край Голямото сладководно езеро,

след потопа през 5600 г.пр.Хр. наречено Черно море.

.

Събитието е  отразена в световния Атлас и е описано в книгата "Потопът"("Noah's Flood", 1997) от проф. У. Раян (W.Ryan) и проф. У. Питман (W.Pitman) от Колумбийския университет на САЩ, участници в две научни експедиции в Черно море, съвместно с Института по океанология към БАН.

От значение за разглежданата тема е, че на картата, където са съвременните български  земи, конкретно е отбелязано 6500 г.пр.н.ера. Това означава, че там от най-дълбока древност е съществувало племе с име Варни. В подкрепа на твърдението е, че една от посоките на преселението тръгва от нашите земи и сочи движението на племето Варни към земите около Рощок и малко в ляво достига до германския остров Fehmarn (Фехмарн) през 4200 г.пр.Хр. Той е известен с името "Слънчевият остров" и с 78 км пясъчната си ивица, тъй като сега годишно има 2200 слънчеви дни, вероятно и в далечното минало да е било така, когато варните са търсили землище подобно по вид и климат на далечната им първа родина край Черно море. Столицата на острова се нарича  Вurg auf Fehmarn (Бург на Фехмарн). Ханзиций в своя труд „Свещенна Германия” твърди, че немската дума `бург`е заета от древните българи. Още едно име там - Puttgarden (Път през градината), ни напомня български произход.

Особено важно за нас е, че споменатите автори на картата и на книгата, отбелязват времето 4200 г.пр.Хр., което определя, че това е първото разселване на известното вече в това далечно време племе варни. А едно от следващите достигания на варните до този германски земи е било през Бронзовата епоха, описано от "Германската митология" - І част от хрониста Адам фон Бремен.

 

Германските племена според Уикипедия

АлеманиАнглиБатавиБургундиВандали • ВарниВестготиГепидиГотиДаниКвадиКимвриЛангобардиЛугииМаркоманиНеметиОстготи • Руги • СаксиСвебиСвеиСкириТайфалиТевтониТенктериФранкиХатиХерулиХерускиЮти

.

Карта на германските племена ок. 50 г. с територията на Варните ІWarnenІ. От bg.wikipedia

.

Във връзка с темата накратко ще разкажа случай от журналистическата ми практика. Когато работих в системата БНТ през осемдесетте години отразявах среща на побратимените градове на Рощок и Варна. Тогава ръководителят на гостите сподели, че в историята на техния регион е записано, че племето Варни през първото хилядолетие преди новата ера е дошло от западните брегове на Черно море. А през средата на ІХ век е възстановена крепостта и култов център на Варните край град Грос-Раден на Щернберското езеро. В горния край е отбелязана река Warnaw = Варна. Източник: museum-gross-raden  

.

.

Възтановената Крепост на Варните край град Грос-Раден, Германия.

Изт. kastelogrosraden, museum-gross-raden

.

Кът от Музея Грос Раден, който ни напомня за древната българска юрта.

Изт. museum-gross-raden  

.

елище Варна, Варненски залив и река Варна на Балканите са описани и в Germanisk Mythologieгия І том: А за хората се казва: "Варна вирар е земята на митичните Варнани, името им означава - защитници от злото чрез Боговете на светлината". Оказва се, че за древните европейци Варна е свещено място и те го посещават за преклонение и за сакрална помощ. 

Особено важно е, че споменатите автори на картите и на писмените исторически източници, отбелязват времето 4200 г.пр.Хр., което определя, че в това далечно време е съществувало племе Варни. А през Бронзовата епоха (около І хил.пр.Хр.) поради седем съдбоносни причини част от тях се преселват в германските земи, както хронистът Адам фон Бремен описва в Germanisk Mythologieгия" - І част. И там създават крепостта Варни край град Грос-Раден, Германия. Изт. kastelogrosraden, museum-gross-raden

От посочените исторически сведения можем да направим извода, че в дълбока древност и през Бронзовата епоха летописците отбелязват, че край бреговете на Голямото сладководно езеро е имало залив Варин, селище Варна и племе Варни. Още едно доказателство, че легендарната "Така наречената Варна" е съществувала още от времето на халколита. Варненският халколитен некропол е датиран 4560-4450 г.пр.Хр. по данни на Anticguity AMS, а потопът в Черно море - от Jones & Gagnon през 1994 г. около 5 600 г.пр.Хр., от когато голяма част от племето варни е било принудено да се изсели от родните си земи. Датирането е потвърдено и от проф. Петко Димитров от Институт по океанология към БАН и от американските учени Уилям Райън и Уолтър Питмън, които проведоха съвместни изследвания с него в Черно море. 

.

Източници към историята на древното Бълг-Арийско племе Варни

.

По данни на Митология на Германия І том - Varni & Varini,  изданието Widsith, wikipedia, Архив на Паметта на българите и показаната литература. 7.ІІ.2019

ПЕТТЕ ВАРНЕНСКИ НАЧАЛА

.

Тази Карта показва пет начала, които тръгват от древна Варна

.

1.Индо-европейците, според новата теория Евроазийски народи и езици, създадена от изследователските ресурси на плеада изтъкнати учени.

2.Културата на линейно-лентова керамика (LBK) - най-разпространената неолитна култура в Европа 5500-4000 години, принадлежи към групата на ранните Дунавски култури, наследили традициите на Балканския неолит. В края на VІІ хил.пр.н.е. в българските земи е цъфтяла неолитната многоцветна керамика, която достигнала високо съвършенство. А във Варненеския халколитен некропол е открита първата в света керамика със златно покритие (VІІ хил.пр.н.е.).

3. Винчанска култура (около 5500 г. – 4500 г.пр.Хр.) е археологическа култура, кръстена на селото Винча, сега квартал на Белград - Сърбия. Свързва се с първите европейци и пелазгите (бълазгите-древни българи). (Изт)

4. Култура Хаманджия халколитна археологическа култура, наречена е на името на старото, чисто българско до 1940 г., село Хаманджия - сега в Румъния. Съществува от 5250 до 4500 г.пр.н.е. Проф. Ханриета Тодорав я определя като фаза на халколитната култура Варна. (И още

5. Култура Данило-хварци ( 4500-3999 г.пр.н.е.) е най-старата хърватска култура, развита първо в Далмация, свързана със селищата Вуко-вар и Старчево. (Изт.Има сведения, че племената Хварци и Варни са родствени и в древността при битки със силни врагове са се обединявали по пътя им до Индия. И там са се остановили по двата бряга на свещенната за арийците река Сарасвати. Името й означава, че протича в Сърта - земя на стбг, а от стхарв - в земята на хар -(сър) вати. (От www.pravda.rs)

.

Варна - център на световната металургия през халколита,високи технологични постижения и за днес

.

Становище на проф. Руси Русев и инж. Йордан Бояджиев - преподаватели в Техническия университет във Варна

http://1.bp.blogspot.com/-K5VOVBuHr04/VQ8EkYYFQlI/AAAAAAAACG8/EQH6m7WTCu8/s1600/map2_op_web.jpg

Карта, съставена от проф. Руси Русев и инж. дтн Йордан Бояджиев, показваща развитието на металургията в Европа и Близкия изток през епохата на халколита. Варна е посочена като нейно начало.

.

лед откриването на Варненския халколитен некропол през 1972 год. мнозина изтъкнати историци твърдят, че преди Шумерската е съществувала цивилизация, наречена „Варненска”. В средата на V хил. пр. Хр. хората, обитаващи земите на Балканския полуостров, поддържат помежду си оживени връзки, израстват социално и навлизат в късно халколитната култура. За около 400 години тя се превръща във водещо явление за цяла Европа. Най-богат на информация и най-известен паметник, разкриващ  характеристиките на това общество, е Варненският некропол.

Известно е, че металните предмети са изцяло продукт на човешките знания и опит. Хората от тази цивилизация са умеели да стопят късовете злато при 1100 градуса и да изработват изкусни златни предмети. Явно, те са имали дълго траен опит и технологична екипировка, затова художествените им изделия по своето качество се доближават до най-добрите постижения на съвременните технически стандарти.

.

.

Керамичен ритуален предмет, върху който е положена златна паста,

труден начин за постигане и днес

.

Това най-ярко е изразено в гроб 43 на 45-50-годишен мъж, където са намерени голямо богатство на гробни дарове – ритуална дреха, обшита със златни аплкации и златни и карнеолови мъниста; шапка, украсена със златни пластини; обеци, огърлица и гривни от златни халки; гривни от черупката наSpondyllus; копия с меден и с кремъчен връх; лък и колчан, украсени със златни обковки; каменна и медна брадви и др., както и наличието на скиптър – каменна брадва, чиято дръжка е обкована със злато. Теглото на златото в този гроб надвишава 1,5 kg. А общо златните предмети във Варненския халколитен некропол са 3 078 на брой с тегло над 6 kg., най-много от този благороден метал в целия свят. Наличието тук на голям брой медни изделия – над 160, които не се срещат на друго място, ни позволява да приемем, че около днешна Варна е действал производствен център за обработка на металите.

.

Пластичната обработка на златото е правена най-често в студено състояние чрез свободно коване и валцоване. По този начин са получавани листово злато и тел, от които по-нататък чрез рязане, пробиване, шлифоване и други механични обработки са се получавали крайните форми на предметите. Но при постигане на ляти предмети са изисква по-голям опит и предварителна подготовка на майстора. Той е имал придобито умение да разтопява златото в специални огнища до температури над 1100 градуса и да го лее в предварително подготвени форми. Тук наблюдаваме серии предмети с еднакви размери и форма, които са били изработени с рутина и с предварително изготвени инструменти. В най-богатите на златни находки гробове № 1(сборен), 4, 36 (символични) и № 43 бяха направени изследвания в условия близки до праисторическите на древните майстори.

ази огърлица показва изключителното умение на древния майстор-златар. Той е знаел как да източи златна тел, да я нареже на частици от един грам, да ги пробие и да ги наниже с още по-тънък златен конец и така да станат украшение на знатния представител на развитото древно общество от гроб 43.

Трябва да се изтъкне, че разнообразните медни и кремъчни халколитни  инструменти на труда - тесли, брадви, ножове, шила, длета и други, не са по-малко уникални от първото обработено злато. И те са убедителен факт, че в околностите на Варна е съществувал праисторически център, поставил основите на съвременните базови технологии при обработка на металите и металолеенето.

Ранообразните изследвания на Варненския халколитен некропол

допълват доказателствата за съществуването на признатата от учените човешка цивилизация, наречена Варненска цивилизация най-стара в Европа. Нейните създатели са притежавали технологични умения и са ги развивали във вековете, като наследство на по-късните човешки поколения. Оригиналът на статията от 23.12.2011 е Тук и от  4.04.2017 е Тук.

.

атвореният арийски херметизъм с пълна строгост е важал и за инструментите, с които е изършвана обработката на металите и на най-твърди минерали. И в нашите древни земи и където са се преселвали Бълг-ариите, не са намерени инструментите им. Явно те са били предавани по наследство и в края на професионалния род, са били унищожавани. Същият херметизъм е бил прилаган и при обучение и съхранение на уменията от тях да бъдат създавани едновременно голям брой оръдия на труда и на единични, но изящни ювилирни изделия. Традицията повелявала синовете на занаятчията, на лечителя, на учителя да наследят професията на бащите си.

В първата държава на Бълг-ариите - Балхара, създадена през X- и съществувала до VII в.пр.Хр , са открити броя златни изделия, а няма и следа как е обработвано златото. (Повече тук). Разгадаване на тайната намираме единствено в древния град на арийците Аркаим (в земите на Стара велика България). Там в една затрупана от земетресение галерия е открита пещта, чрез която са разтопявани златните рудни и природни късове. Може да я видите Тук.

Технологични послания на халколитните варненци Нанизът от корнеол

Къде са живели халколитните варненци

Становище на проф. Петко Димитров

от Института по океанология към БАН

.

Карта на Черно море. В син цвят е сладководното езеро, в червен и жълт цвят е соления водоем след нахлуване на водата от Мраморно море. Архив на проф. П. Димитров.

.

реди около 7560 години след внезапното скъсване на Босфора, поради природен катаклизъм, водата от Мраморно море нахлува в най-голямото в света Сладководно езеро и то бързо и необратимо става соленото Черно море. 

Тогава бреговите линии на езерото са се намирали на около 60 км. източно от Варна. Нивото им тогава са  били около120 м. по-ниски от сегашните и около 100 хил. кв. км земи остават завинаги под водата, която унищожава огромни количества сладководна риба, растения, планктон и настава сероводородно заразяване. Отровният газ дълго се задържа на повърхността, затова в древността Черно море се е наричало „море на смъртта”. Това предизвиква повсеместна уплаха в древните хора и те спешно напускат родните земи. 
.
Библейският потоп - картина от Микеланжело Буонароти
.
Това наименование за нас бе важна отправка към шумерския епос за Гилгамеш. Там се споменава, че той пропътувал пътя от града, в който е царувал Урук в днешен Ирак, до „морето на смъртта”, търсейки своя прадядо Ной. Това е митология, взета от Шумерския епос, създаден през 3200-3100 г. пр. Хр. Това го доказва още преди стотина години и уредникът в Британския музей в Лондон Джолдж Смит, който разчете плочките от Ниневия.
Ние стигнахме до заключението, че хората от Варненския некропол са живели край бреговете на Сладководното езеро и техните селища са потънали дълбоко на дъното на Черно море, тъй като тук бе открито гробище, а няма открито селище. С нахлуването на огромното количество вода хората, които са живели на самия бряг, започват да се изместват към вътрешността, но водата като враг продължава да ги преследва. Появяват се жизнено важни проблеми - липсата на сладководна вода за пиене от хора и животни, населението изведнъж изгубва поминъка си - земеделието и животновъдството. Появява се остра нужда от храна. Започва спешно и повсеместно преселване. Основният поток от хора се насочва на юг към  Месопотамия, Египет и Индия, други – към Европа по най-естествения път река Дунав. За това говорят проучвания на редица изтъкнати учени. От  изключително значение е, че където и да се установяват, развиват нови центрове на цивилизацията.
.
азказ за наречената "Чинията на Ной" от откривателя й проф. Петко Димитров. 
През 1986 г. правихме подводни изследвания с мои колеги украинци, по това време членове на Руската академия на науките. Те предоставиха подводна преса от 300 атмосфери за изучаването на потъналите кораби и артефакти  в Сладководното езеро. Получихме ценни резултати, отразени в картата по-горе в стр.
На 16 юли 1985 г. аз се спуснах в древното русло на древната река Варна. На дълбочина около 95 метра попаднах на симетрични дупки. Прецених, че са резултат от човешка дейност. Помислих, че това са останки от стар пристан или наколно селище. Плувах навътре и видях издатина, оказа се каменна чиния, която нарекохме „чинията на Ной”. Има поставка и много добре е оформена, явно от човешка ръка. Жалко, че не може да се определи възрастта й, защото се знае само времето на камъка от както свята съществува, а не и датировката на изработката на чинията. Но най-важното денят на откриването й е записан в бордовия дневник на изследователския кораб на Руската академия на науките.
.
B средата на юни през 2009 година проведохме в Черно море друга международна експедиция с кораба на БАН "Академик" на тема "Древните брегове на Черно море и условия за човешко присъствие". Потърсихме нови доказателства в подкрепа на тезата, че в дълбините на Черно море се намира цветущ цивилизован град.
Участваха световно известният проф. Уилиам Райън от Колумбийския университет, проф. Мариана Филипова от Природонаучен музей- Варна, ст.н.с. Георги Цветков от Институт по физиология на растенията, БАН и други.
Най-важният резултат бе установяване на брегови линии, тяхната вътрешна и външна граница, а също и диагностика на древните брегови форми като валове, бардове и дюни и характеристика на седиментния материал, от който са изградени. Направена бе сонарна снимка с цел да се открият микроформи на релефа и възможни останки от артефакти, които по-късно бяха изследвани.
Установени бяха и биологични видове от черноморското езеро, което е било пресноводно, вследствие на потопа измират и на тяхно място се настаняват средиземноморски видове, характерни за висока соленост. От 500 проби отново чрез радио-въглеродния метод С14 получихме датировката на "Културата Варна" и на потопа, които са в границите от 7600 до 8200 години, смятано от 2009 година. Тези данни и археологичесият артфакт затвърди убеждението на професор Уилиам Райън в нашата правота и заедно с него написахме книга. Преди второто си замине от България той, изнесе лекция, на която сподели, че научният свят има вече достатъчно доказателства да се твърди, че началото на цивилизацията е именно по земите на днешни България и Сърбия, но за съжаление все още мнозина смятат, че то е в Месопотамия, Индия, Гърция и Рим. (И още)

.

ато съдим по по безценните за световната наука археологически находки от Варненския халколитен некропол, в дълбините на Черно море се е отзовал чутовен, цветущ цивилизован град. Оказва се, че единственият начин да  научим каква е била "Така наречената Варна" е да се спуснем в дълбините на хилядолетията. Там древните Бълг-Арии и част от тях древното племе Варни, са оставили нетленни следи, за да разгадаем тайните за него, потънали в дълбините на Черно море. Надежден компас ще ни бъде

Носталгията - 

неутолимата тъга по родина и близки

.

1. Варненският халколитен некропол - Епохално събитие за световната история и археология

2.Основополагащи научни знания на древното племе варни, създатели на "Култура Варна"

3. Варненските халколитни некрополи - нов  прочит на човешката история  

4. Варна - център на металургията в света през халколита, високи технологични умения и днес

5. "Пътят на Бълг-Ариите от Така наречената Варна в 5458 г.пр.Хр. и връщането им отново в Така наречената Варна през 680 г.сл.Хр."

6. Варнамала - венец на буквите, висше знание, начало на началата на древни култури

7. Племето Варни, създали един от най-древните градове Варанаси в Индия преди 5560 г.пр.Хр.

8. "Варна - кастова система на арийците в древна Индия и на древните Бълг-Арии", живели край Варненския халколитен некропол 

9. Варна Четириъгълна, създадена около ІІ хил.пр.Хр. от Ахура Мазда - Бог на доброто

10. Варните в Първата българска държава - древната Балх-ара (1301–1235 г.пр.Хр.)

11. Древното племе Варни в Германия (от 6200 г.пр.Хр. и от 1000 г.пр.Хр)

и участието му в създаването на англосансонската раса

12. Древният Одесос през Античността

13. Свещеното селище Варни в историята на израилтяните

14. Сведения на древни летописци за легендарната "Така наречената Варна"

15. Първа столица на Дунавска България е "Така наречената Варна"

16. Заветната цел на Княз Аспарух и първо столично ядро в "Така наречената Варна"

17. Известни учени и медии твърдят: "В България се е зародила най-древната цивилизация" 

18. "Черно море - древният оазис на човечеството", според проф. Уилям Райън от САЩ

.

- международно научно изследване на БАН и Университета във Флоренция установи: потеклото на българите се състои от 31% местни арийски гени, 49% тракийски, 19 % славянски и 1 % други. Най-близки сме с гърците (чрез пелазгите), италианците, унгарците и даките.

20. Бълг-Арите живеят в родните си земи сега и от преди над 10 хилядолетия - потвърдиха го и други авторитетни генитиччни изследвания, публикувани в реномирани издания след научна редакция.

.

След като обходихме страните и градовете, където през хилядолетията единният народ Арии-Траки-Българи дълго е преживявал, закономерно е да стигнем до извода:

КОГАТО ЗНАЕМ, ЩЕ УСПЕЕМ ДА ВИДИМ НЕВИДИМИЯ, ПОТЪНАЛ В ДЪЛБИНИТЕ НА ИСТОРИЯТА И ЧЕРНО МОРЕ ЦИВИЛИЗОВАН ГРАД, СИМВОЛИЧНА СТОЛИЦА НА ПЪРВОТО ЦАРСТВО НА ЕВРОПА - ЛЕГЕНДАРНАТА "ТАКА НАРЕЧЕНАТА ВАРНА"

.

Бележка:* От wikipedia.org научаваме, че Христиан Френ е роден на 23 май 1782 г. в Рощок Херцогство Мекленбург - Германия. Той е философ, изтоковед и арабист, почетен член на 20 академии. Автор е на 150 научни изследования, включително и за древните българи в Руската империя. Бил е професор в Казанския университет и за нас от голямо значение е речникът му на Волжските старинни българи - факт, който ни убеждава, че той е добре запознат с историята на дедите ни. 

.

Научната студия подготви: Николай Увалиев,  7.ІІ.2019

.

.

.

*******************************************************************************************************************************************************

.

РЕЦЕНЗИЯ

.

от доц. дин Веселина Вачкова - преподавател по Средновековна история в НХА, директор на Музея в Перущица, член кореспондент на БАНИ

и проф. Йордан Детев - председател на "Международната фондация за българското културно наследство" - София и преподавател в СУ - София по Визуална технология.

 

За Творческия проект на Николай Увалиев

"Така наречената Варна" - 

ЛЕГЕНДАРНОТО ЦАРСТВО НА БЪЛГ- АРИТЕ, НАЙ-ДРЕВНО В ЕВРОПА

Разселения на поколенията им в Европа и Азия от преди 10 000 години и завръщането им

в Първородната халколитна Бълг- Ария през 680 година

.

Проектът с последователна и добросъвестна хронология проследява Съдбоносните за българите събития. От праисторията до наши дни проектът е потопен в модерна среда - платформата за изграждане на професионални социални мрежи Ning и се явява първи опит у нас да се приложи виртуалната публичност за създаване на виртуална библиотека, наречена от Увалиев, „Паметта на българите“. Използвайки за основа почти всички екстри, които интернет инструментите предлагат, той представя в изображения, видео и текстове, статии от автори, които са привлекли вниманието и одобрението му и са били припознати и дообработени от него като съставител.

Оттук произтича един проблем – как да запазим екстрите на тези виртуални публикации? Нашето предложение е да се подготви сборник, в който статиите бъдат издадени с едно придружаващо приложение за мобилни устройства. познато на света днес, като „разширена реалност“. Само тогава Увалиев ще бъде правилно ситуиран и всестранно уважен в неговите усилия да открие чрез видеа, картини, звукови файлове и други екстри, които добре служат в тази виртуална памет на българите и да присъстват и в нейното книжно издание.

Сред силните страници, които отскоро са се появили, веднага ще изтъкнем опита да се прочете наново историята за раждането на писмеността и на народите по нашите земи, които да се класифицират като остарели и неточни наименованията „индоевропейски“, а да са "евроазийски". Както и старанието да се привлекат някои модерни генетични изследвания в полза на древния произход на местното Палеобалканско население. Много добре е, че Увалиев дава изказвания, оценки и научни статии от чужди автори за разпространение и утвърждаване на тази, нека я наречем най-сетне с правилното й име, предпотопна цивилизация на Европа.

Както той и ние изразяваме становище, че на основата на научни анализи от Бълг-Арите започва началото на древната култура, донесла нова епоха в живота на човечеството. Той умело обединява научните скрижали - могилните археологични обекти у нас; древните ни традиции и поверия; и хилядите погребални дара, открити във Варненския халколитен некропол, за да изгради тезата си, че потопът преди около 7560 години е превърнал Сладководното езеро в Черно море и на дъното му е уникална древна цивилизация.

Намираме за особено ценни личните спомени на Увалиев като журналист във варненското студио на БНТ. Той разказва по уникален начин за уникалното събитие - още в първите дни на откриването и всемирното значението на Варненския енеолитен некропол. Този личен разказ и емоции, вплетени в неговите статии, заслужават разгръщане в ново издание, както дори и във нов документален филм пак по негов сценарий за световното признание на Варненския некропол в човешката история. 

В заключение ще кажем, че той добросъвестно е спазвал правилото, че всеки исторически източник е верен, когато е препотвърден от друг източник. Затова внимателният прочит на научната студия на журналиста-изследовател Николай Увалиев, писана в продължение на половин век, успява да разкрие и убеди за съществуването на потъналия в дълбините на историята и Черно  море Цивилизован град, символична столица на първото царство на Европа - легендарната "Така наречената Варна.

Старанието на Николай Увалиев да се посвети и утвърди вълшебната енеолитна цивилизация в българските земи, заслужава всестранна подкрепа. В световен археологически план подобна култура не е известна. В този контекст, макар и на друго място, следва да се изтъкне, че изложбата „Изгубеният свят на Стара Европа (Ню Йоркски университет, 2009) е ЕНЕОЛИТНА изложба от Варна, част от Румъния и Молдова. (И още)

.

Гр. София, 27/10/2019 г.

До Координатора на Съюза на учените - Варна

su-varna@abv.bg

.

********************************************************************************************************************************************

.

Съюза на учените - Варна:

Председател: проф. Виолета Йотова: 052 978 577  и  0899 206 862

Албена Вълчева: 052 978 665  и  052 978 576

su-varna@abv.bg

.

.

Web Analytics