СЪХРАНИ VІІІ

.

РАБОТЕН СЕКТОР  КЪМ ВАРНИТЕ

.

Работен сектор

.

В "Книгата на древните Бълг-Арии" се използва названието "евроазийски народи", тъй както е в новата теория за произхода и преселенията на народите. А конкретно ариите-траки, наречени Бълг-Арии, поради Седем съдбоносни причини са били принудени на вълни на вълни да се преселват още от VІІ хил.пр.н.е. И в различни времена образуват общности с посочените на картата европейски народи и с народите на Шумер, Иран, Северна Индия и Балхара.

.

Твърденията на споменатите учени и на други техни колеги подробно се развити в тази електронна "Книга на древните Бълг-Арии"
.

Новите научни изследвания установяват, че ...

Знанията, сказанията на Ведите, подвизите на героите, закони и обичаи на древните арийци са предавани устно от поколение на поколение. Тази строго спазвана традиция е наречена шрути - това, което е чуто, запомни. Ведическият глаголи шрути и слути е идентични със старо-българския слушам. Историческите събития са отразени в пураните, което в превод означава древности. Пурана идва от пурва-първо, значението е – това, което беше първо ( миналото). 
Славните събития, дела и постижения на арийците и прото-траките по достойнство са отразени от древните летописци, но по вина на българските историци много от написаното е покрито от патината на забравата. Едва през последните десетина години у нас и в чужбина се засили интересът към приноса им в световната цивилизация и земите, където те трайно са населявали, бяха наречени "Стара Европа".
..

В широкия ареал около него са живели много народи, принудени да мигрират поради Черноморския потоп (около 5650 г. пр. н. ера) в посоките и при походите на траките през VІ-ІІ хилядолетия. И всеки поход символично е воден от техния обожествен вожд Дионис /според римски историци четирима със същото име/.

.
Всяка година артефакти и открития оборват приетите и установени схващания в световната история и наука. Защото в Българските земи, в Дакия и част от Балканите са открити: Най-древната Дунавската писменост, тук е Началото на световната техническа революция с най-старото обработено злато, добив и ювелирна изработка на скъпоценни камъни, Направа в големи количества на инструменти на труда и оръжие, Високи интелектуални познания в математиката, геометрията и метеорологията, използване на колелото при направа на грънчарски съдове и при превозните средство - каруцата и колесницата и още и още. Всички тия разкрития събарят устоите на досегашните исторически представи за развитието на световната цивилизация.
.

.***

Аркаим - макет с част от къщите (От nauchensviat.eu)

.

alt

.

В "Книгата на древните Бълг-Арии" се използва названието "евроазийски народи", тъй както е в новата теория за произхода и преселенията на народите. А конкретно ариите-траки, наречени Бълг-Арии, порадиСедем съдбоносни причини са били принудени на вълни на вълни да се преселват още от VІІ хил.пр.н.е. И в различни времена образуват общности с посочените на картата европейски народи и с народите на Шумер, Иран, Северна Индия и Балхара.

.

Картата Патриарх Никифор (829 г) Кратка Историе - Въведение след царувянето ня Маврикий.  Не отбелязва Одесос, нито Плиска, а зачита Варна.  В древ летописци

.

ЦВЕТНИ ЗАГЛАВИЯ

АРИИТЕ ПРОИЗХОДЪТ ИМ Е ОТ БАЛКАНИТЕ

ЗА цъка безпир и не ми дава мира

.

.

.

.

Нови улики за произхода на българите  - Y хомозомите  проекта  Тончва, нешева, Каракачак, италианците

Линк   https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0056779#pone.0056779-Dimitrov1

.

.

Те ми говореха на своя майчин език и аз интуитивно ги разбрах.

Чуй, нашепваха ми те, бъди калгут, рагласи кои сме ние. Вярвайте, това дочух, това запаметих 

.

Израсъл съм край търновското гробище и нямам страх от това обиталище. Затова за мене варненският халколитен е един упокоен град и често мислено и на сън го наобикалям. Там, сред исполините на знанието, аз бях послушник, съм и ще бъда до кончина.

.

***

Научен метод

Винаги съм се стремял да спазвам изискванията на научния анализ, като преодолея опровержениеето и достигна установяване чрез достоверни източници, че твърдението е вярно.

***

Новите научни изследвания установяват, че

.

Строго научно Евразия представлява един континент, но по исторически причини е прието разделението й на Европа и Азия.

.

В "Книгата на древните Бълг-Арии" се използва названието "евроазийски народи", тъй както е в новата теория за произхода и преселенията на народите. А конкретно ариите-траки, наречени Бълг-Арии, поради Седем съдбоносни причини са били принудени на вълни на вълни да се преселват още от VІІ хил.пр.н.е. И в различни времена образуват общности с посочените на картата европейски народи и с народите на Шумер, Иран, Северна Индия и Балхара.

.

Знанията, сказанията на Ведите, подвизите на героите, закони и обичаи на древните арийци са предавани устно от поколение на поколение. Тази строго спазвана традиция е наречена шрути - това, което е чуто, запомни. Ведическият глагол шрути/слути е идентичен със старо-българския слушам. Историческите събития са отразени в пураните, което в превод означава древности. Пурана идва от пурва-първо, значението е – това, което беше първо ( миналото). 
Славните събития, дела и постижения на ариите, траките и протобълг-ариите по достойнство са отразени от древните летописци, но по вина на българските историци много от написаното е покрито от патината на забравата. Едва през последните десетина години у нас и в чужбина се засили интересът към приноса им в световната цивилизация и земите, където те трайно са населявали, бяха наречени "Стара Европа".
..

В широкия ареал около него са живели много народи, принудени да мигрират поради Черноморския потоп (около 5650 г. пр. н. ера) в посоките и при походите на траките през VІ-ІІ хилядолетия. И всеки поход символично е воден от техния обожествен вожд Дионис /според римски историци четирима със същото име/.

.
Всяка година артефакти и открития оборват приетите и установени схващания в световната история и наука. Защото в Българските земи, в Дакия и част от Балканите са открити: Най-древната Дунавската писменост, тук е Началото на световната техническа революция с най-старото обработено злато, добив и ювелирна изработка на скъпоценни камъни, Направа в големи количества на инструменти на труда и оръжие, Високи интелектуални познания в математиката, геометрията и метеорологията, използване на колелото при направа на грънчарски съдове и при превозните средство - каруцата и колесницата и още и още. Всички тия разкрития събарят устоите на досегашните исторически представи за развитието на световната цивилизация.

Поредицата

Епоса "Джафгар Тарихи", поредицата от статии

и на Българската космическа свастика

.

Web Analytics