СЪХРАНА VІІ

ВАРНИТЕ И НОВАТА ТЕОРИЯ

.

.

Древни и съвременни летописци и историци много често пишат за хора с име варни от легендарната "Така наречена Варна", отразяват техните дела по време на преселенията им в Европа и в Азия. Когато тези варни някъде задълго се установяват самостоятелно или са част от Бълг-Ариите там, изграждат древни градове, преустройват старинни малки селища според своите водещи за времето си и сега градоуствени умения. И навсякъде ги наричат Варна. Примери: Свещеното селище за израилтяните Кадес-Варни на Синайския полуостров, където Бог връчва скрижалите на Мойсей; Ур и Акад в Шумер; Варанааси в Индия; Varnu в Балхара; край голямото грузинско езеро Парава(р)ни създават селище Варна, споменато в "Битие Грузинско" като съсед на град Булге, после са част от Стара Велика България; заедно създават арийският град Аркаим (1600 г.пр.н.е.), сега в Русия, е имал 200 зависими селища, едно от тях носи името Варна. В общ източник за земите на старинна и съвременна Германия има сведения и древна карта, показваща, че от Варненския залив около 4200 г.пр.н.е. е тръгнало население, създало е селището Warеn и река Varnaw, която и сега пресича град Росток в квартала Varnimunde. При ново преселение около 1050 г.пр.н.е. варните създават хергцгство Varni в Тюрингия, кралство Варни край устието на река Рейн и селище Варни в Португалия. Гудмунд Шют в монументалното си изследване “Нашите предци” включва и Varini, като ги намира установени в Тюрингия и Мeкленбург. Най-уважаваният немски теолог и хронист Адам фон Бремен (живее и работи до 1050 г) нарича племето, преселило се в древните германски земи, «Warna-bi» и му е отредил достойно място в своите трактати Undersckningar i Germanisk Mythologie с наслова Varina & Varini (Варна и Варни) А старинният поет Виктор Ридберг като тълкува тази сага, казва: "Варна вирар е земята на митичните Варняни, защитници от злото". (Пак Там)Известният английски историк Уйлямс Томас Шор в постановачната си теория и в книгата си "Origin of the Anglo-Saxon Race" - 1906. с. 34-48 - vii, 416 с., включва племето Варни в произхода на англо-саксонската раса. (По данни на originofanglohoriala и Тук).  

.

 

.
Разработена е въз основа на изследванията у нас на американските професори У. Райън и У. Питман - от Колумбийския университет на САЩ, за вероятните пътища на черноморската цивилизация. Варна е отбелязана като генезис, от където се разпространяват пет нейни древни начала, Документът от световния Атлас бе предоставен от д-р Славян Стоянов - историк-художник от Варненския археологически музей. 

.

1. Домът на протоиндо-европейци, според новата теория Евроазийски народи и езици, създадена от изследователските ресурси на плеада изтъкнати учени.

2. Културата на линейно-лентова керамика (LBK) - най-разпространената неолитна култура в Европа 5500-4000 години, принадлежи към групата на ранните Дунавски култури, наследили традициите на Балканския неолит. В края на VІІ хил.пр.н.е. в българските земи е цъфтяла неолитната многоцветна керамика, която достигнала високо съвършенство. А във Варненеския халколитен некропол е открита първата в света керамика със златно покритие (VІІ хил.пр.н.е.).

3. Винчанска култура (около 5500 г. – 4500 г.пр.Хр.) е археологическа култура, кръстена на селото Винча, сега квартал на Белград - Сърбия. Свързва се с първите европеиди и пелазгите (бълазгите-древните българи). (Изт)

4. Култура Хаманджия халколитна археологическа култура, наречена е на името на старото, чисто българско до 1940 г., село Хаманджия - сега в Румъния. Съществува от 5250 до 4500 г.пр.н.е. Проф. Хенриета Тодорав я определя като фаза на халколитната култура Варна. (И още

5. Култура Данило-хварци ( 4500-3999 г.пр.н.е.) е най-старата хърватска култура, развита първо в Далмация, свързана със селищата Вуко-вар и Старчево. (Изт.)

Има сведения, че племената Хварци и Варни са родствени и в древността при битки със силни врагове са се обединявали по пътя им до Индия. И там са се остановили по двата бряга на свещенната за ариите река Сарасвати. Името й означава, че протича в Сърт - земя на стбг, а от стхарв - в земята на хар -(хър) вати. (От www.pravda.rs)

.

Карта на свързаните високо развити култури 

около древната "Така наречена Варна".

Археологическите находки на Варненския халколитен некропол и в широкия ареал около него доказват, че там е съществувал обединителен научен и култов център на старите европейски народи, наречен "Култура Варна", възникнал преди около 7800 г.

Варна е отбелязана в акваторията на Черно море, там където вероятно е била легендарната столица на първото "црьство блгаское" (на стбгр), преди потопа около 5650 г.пр.н.е. Тази картата е създадена от археолог-художника д-р Славян Стоянов от Варненския археологически музей и изразява становището на специалистите от музея.

"Серия радиовъглеродни анализи и нови открития от епохата на енеолита, открити на Балканския полуостров, показват поразителната им древност, която е по-ранна на сходни азиатски култури и това наложи Нов прочит на древната човешка история" - пояснява в научната си студия н.сътр. Елина Мирчева от музея. "А последствията от Черноморският потоп 5650 г.пр.н.е. са потъване под водите на днешните Варненски езера на десет селища. Но предполагаемият голям цевилизован град се намира дълбоко във водите на Черно море". Така както е обозначен на карата в неговият шелф

.

ЗВОДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИ АНТРОПОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

.
През 2009 година излязоха резултати на обширното генетично проучване на българо-италиански състав. Една от големите изненади беше, че в Европа най-стария вариант на R1a1 (първата мутация от R1a ) е на Балканите, като негови носители са били тук още през Палеолита.
Реално мутацията се е формирала тук в арийското семейство, за чиито прародина до не отдавна се считаха земите на Северна Индия, а се оказа, че е на Балканите и Черноморието хилядолетия преди да се появи там. Ето че двата основни компонента, съставляващи съвременните българи, са тук от дълбока древност.
Други две групи са мутации на така наречената арийска група. R1a, която бива определяна през призмата на античността като скитска. А  R1b е кимерийска и в съвремието има обобщаващото название келтска. Двете заедно представляват около 25% и заедно с доминантата на хаплогрупа I те съставляват 70% от генезиса на съвременния българин. Интересно е времето, кога тези групи се появяват на Балканите.
.
През 2014 г. бе направено грандиозно проучване на "Ъндърхил"
Бяха включени 16, 244 лица от 126 държави от Европа и Азия. Въпреки мащаба на проучването нямаше убедителни доказателства, че R1a - М420 арийска е формирана в Иран. Но както стана ясно е мутация, формирала се преди в северното Черноморие и на Балканите. ( Доп. НУ:Затова закономерно е наречена АРИЙСКА).
Последното обновяване относно проучването на семейството R1a  е от 2015 г. и първата група, съответно най-старата бе наречена "Стара Европа", именно за Балканите и датирана на около 7800 години. Ето къде можете да видите структурата на това семейство гени с най-новите му изследвания - R1a Project. 
Мегаизследване на Американското дружество по генетика
разчете човешкия геном с данни за генни разселения от Балканите преди хилядолетия. Констатирено беше, че геномът кодиран с маркер ЕМ78-алфа, регистрира 23% от българите като потомци на етноси, живели по българските земи преди 7 800 години. Същото становище застъпи и ръководителят на Националната лаборатория по молекулярна паталогия към Медицинска академия София – проф. д-р Иво Кременски. По сведение на mont-press.com

Според доц. Явор Шопов - директор на Института по древни цивилизации-София: "Доказано е, че българите са едни от най-преките наследници на първите създатели и разпространители на европейската цивилизация. Съвременните българи са идентични с прабългарите. Те са европейци и са най-близки с народите от Западна Европа и с наследилите ги траки".

.

.

Web Analytics