Сурвакане

СУРВАКАНЕ е много почитан български обичаи с дългогодишна традииция. По смисъл е пожелание и обредно осигуряване на здраве чрез докосване със сурова дрянова пръчка, в началото на годината. Сурвакарите са деца на възраст от 4-5 до 10-12 г. Събрани на групички, те обхождат домовете на своите близки и съседи, като започват от своя дом. В чиста премяна и с торбичка, всяко дете носи свежо откършена и украсена пръчка, която има специално название - сурвакница, сурвачка.. Нейната украса, свързана често с основния за даден район поминък, е твърде разнообразна - преплетени клонки, нанизи от пуканки, разнообразни вълнени конци, малки кравайчета. Най-напред децата удрят с пръчка всеки член от семейството, като започват от най-възрастния, и честитят: Сурва, сурва година, весела година, зелен клас на нива, голям грозд на лозе, жълт мамул на леса, червена ябълка в градина, пълна къща с коприна, живо-здраво догодина, догодина, до амина.

Снимки : public-republic.com

Сурвакарската благословия (блаженка, слава, молитва, сорвакия) не се пее, а се изрича. Тя представлява вербална магия, чието действие подсилва осигуряването на здраве и изобилие във всичко. Често се сурвакат и домашните животни.. В някои села децата пеят и песни. Навсякъде те получават от домакините кравайчета, плодове, орехи, сланина, дребни пари и по-малки подаръци. . В Централна и Източна България сурвачката се украсява с плодове, зърна и хлебни изделия, докато в Западна България често се окачват и монети. Задължително е обаче дряновите клонки да се привържат, с което сурвачката добива форма на единично или двойно кирилско “Ф Вярва се в магическата сила на дряновото дърво, което трябва да увеличи силата на благопожеланията. Обичаят сурвакане има древен предхристиянски характер. Имената на об ичая -сурвакане, на магическата пръчка -сурвачка, сурвакница, както и виковете, които придружават магическото действие сурвакане -Сурва, сурва,! са дали основание на мнозина да свържат този обичай с прабългарите, имайки предвид името на древноиранския и индоарийски бог на Слънцето Сурья.

Снимка : xnetbg.com

<<<<p>Обичаи 1 http://www.portal-bg1.ning.com/page/obichai-1

>>> Обичаи 3 Легенда за мартеницата http://www.portal-bg1.ning.com/page/legenda-za-martenicata

Web Analytics